Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Dijk en Duin

Ketenzorgbedrijf Dijk en Duin, specialist in psychiatrie, is sinds 15 juli 2008 onderdeel van de Parnassia Groep. Het is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Noord in de regio’s Midden-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De samenwerking met regionale ketenpartners en continuïteit van persoonlijke zorg voor de cliënt staat centraal.

De instelling biedt hulp aan mensen vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen. Daarbij wil de organisatie graag een vakkundig bondgenoot zijn voor mensen, die lijden aan ernstige en complexe psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling en begeleiding, bij voorkeur ambulant, maar zo nodig ook klinisch, bij voorkeur vrijwillig desnoods met dwang. Ook mensen die zorg mijden, zijn zij van dienst.

Bezoekadres
Dijk en Duin
Oude Parklaan 125
1901 ZZ Castricum

Website
Dijk en Duin