Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Altrecht

Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische ziekten terecht kunnen voor specialistische hulpverlening. Ook biedt Altrecht consultatie aan collega-professionals en andere instellingen op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg.

Altrecht stelt zich ten doel mensen met psychiatrische problematiek met behulp van gespecialiseerde behandeling en begeleiding zo snel en goed mogelijk in al hun rollen weer deel te laten uitmaken van de samenleving.

Bezoekadres
Altrecht
Altrecht heeft meerdere divisies. U vindt deze op:
Altrecht-Divisies

Website
Altrecht

Confidental Infomation