Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid

AF1187_k
Evaluatieonderzoek in 18 ggz-instellingen

Nicole van Erp, Anne-Marije Rijkaart, Dienke Boertien, Marianne van Bakel en Sonja van Rooijen

Trimbos-instituut | 2012 | ISBN 978 90 5253 735 1 | 88 blz. | gratis (online download) | €19,95 (print)

Download deze uitgave gratis of koop het rechtstreeks bij het Trimbos-instituut.

In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd in achttien GGz-instellingen. In deze instellingen is het afgelopen jaar gewerkt aan de verbreding en verdieping van ervaringsdeskundigheid en herstel. Hierbij zijn mooie resultaten geboekt. Zo zijn er meer betaalde ervaringsdeskundigen aangesteld, hebben medewerkers en cliënten een beter inzicht gekregen in wat ervaringsdeskundigheid inhoudt, zijn vrijplaatsen gecreëerd waar ideeën over herstel en ervaringsdeskundigheid verder ontwikkeld kunnen worden en is op veel plaatsen gewerkt aan de ondersteuning en scholing van ervaringsdeskundigen.

Deze en andere resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in deze publicatie. De publicatie is bedoeld voor cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, managers en beleidsmakers in de GGz die geïnteresseerd zijn in het herstelconcept, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid en die hier binnen hun instelling een start mee willen maken of bestaande activiteiten verder willen uitbreiden.