Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Netwerkconferentie NVP en oratie Wim Veling

Jaarlijkse Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose. Wordt gecombineerd met de oratie van Wim Veling

Toegankelijk voor leden van het Netwerk en alle andere belangstellenden.

Programma wordt later bekendgemaakt