Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Ontwikkeling destigmatiseringsprogramma in de wijk

Kenniscentrum Phrenos heeft een programma ontwikkeld waardoor mensen met psychische problemen zich geaccepteerd voelen en kunnen meedoen in de wijk. Voor de ontwikkeling van dit destigmatiseringsprogramma kreeg Phrenos inhoudelijke steun en feedback van de Gemeente Eindhoven, bewoners van de wijk Gestel, GGzE, MHFA Nederland en het Trimbos-instituut. ZonMw is financier.

Aanleiding voor het programma

Gemeente Eindhoven en GGzE zijn dit jaar samen met MHFA Nederland, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos een project gestart, waarin zij onderzoeken of de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid) tot meer begrip voor en ondersteuning van mensen met psychische problemen kan leiden en tot een afname van gevoelens van onveiligheid in Gestel, een stadsdeel in Eindhoven. De cursus wordt door deelnemers zeer positief ontvangen.

Voor structurele verandering is meer nodig

Naast meer begrip en veiligheidsgevoel willen de initiatiefnemers ook weten of er meer inclusie van mensen met psychische problemen zal ontstaan. Iedereen is er echter van doordrongen dat een cursus, hoe goed deze ook is, niet voldoende is om structureel positieve effecten te behalen. Daar is meer voor nodig. Uit onderzoek blijkt dat een positieve context en continuïteit van de activiteiten van groot belang zijn voor verandering. Daarom is Phrenos gevraagd om een destigmatiseringsprogramma voor de wijk te ontwikkelen.

Welkome wijk

Gelukkig is er in de wetenschap steeds meer bekend over hoe destigmatisering werkt en wat daarbij belangrijk is. Ook zijn er in den lande al veel goede voorbeelden van hoe je aan een welkome wijk kunt bouwen. Al die handvatten en inspirerende ideeën zijn de afgelopen maanden verzameld en worden nu gebundeld in een werkboek. Maar niet alleen de inbreng van wetenschappers en (ervaringsdeskundige) professionals is van belang, ook bewoners en ondernemers uit de wijk zelf hebben vaak goede ideeën. Daarom is tijdens een bijzondere cocreatie-sessie met een groep bewoners gebouwd aan een welkome wijk. Opvallend daarbij was, dat de deelnemers meer voelden voor activiteiten die gericht zijn op algemene inclusie (“Iedereen hoort er toch bij!”), dan voor specifieke destigmatiseringsactiviteiten gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Eigenlijk een hele mooie gedachte: zo vormt niemand een uitzondering!

Inmiddels ligt er een handig stappenplan om in de wijk stigma over mensen met psychische problemen te verminderen.  Dit stappenplan bestaat uit een Routekaart Destigmatisering in de wijk Gestel en een Keuzehulp, die een overzicht geeft van ruim 55 interventies voor een inclusieve wijk. Deze publicaties zijn nu beschikbaar.

Tevens werd er een literatuuronderzoek gedaan.

Lees ook het nieuwsbericht  Destigmatisering in de wijk: Hoe werk je aan veilige en leefbare woonbuurten? over de Routekaart en Keuzehulp

Meer informatie?

Dorothé van Slooten
030 – 293 16 26
dslooten@kcphrenos.nl


Confidental Infomation