Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Best Practices uit de Taskforces EPA

Best practices uit de Taskforces EPA is een landelijk project dat per 1 januari 2018 door Kenniscentrum Phrenos is gestart.

Zilveren Kruis, gemeenten en regionale zorgaanbieders hebben de afgelopen jaren Taskforces EPA geïnitieerd. Daarin worden verschillende werkwijzen en interventies ontwikkeld en/of toegepast, die de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kunnen verbeteren.

Dit project wil deze best practices identificeren en zo mogelijk beschikbaar maken voor alle regio’s.

De Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) heeft de subsidie verstrekt voor dit project, dat een looptijd heeft van 1 januari t/m 31 december 2018.

Beoogde resultaten

1) een landelijk overzicht van de activiteiten van alle regionale Taskforces EPA;
2) een analyse en selectie van best practices voor het verbeteren van zorg voor mensen met EPA;
3) een implementatieplan (inclusief trainingscurriculum voor transsectoraal/ integraal wijkgericht
werken bij EPA) om de best practices in alle regio’s beschikbaar te kunnen stellen voor mensen met EPA. Het is natuurlijk aan partijen zélf om te bezien welke best practice zij zouden willen implementeren.

Werkwijze

Om best practices te selecteren wordt de beschikbare informatie uit de Taskforces en (inter)nationale literatuur geanalyseerd en worden focusgroepen met cliënten georganiseerd. De best practices kunnen zich richten op de inhoud van zorg, maar ook op de organisatorische randvoorwaarden ervan.
De landelijke inventarisatie en geselecteerde best practices worden vervolgens ter commentaar en aanvulling aan de Taskforces voorgelegd tijdens een werkconferentie. Op basis van de uitkomsten van deze werkconferentie maken we de rapportage definitief en stellen we het implementatieplan op.

>> Naar het verslag van de werkconferentie 14 september 2018

Meer informatie?

Chrisje Couwenbergh
030 – 2931626
ccouwenbergh@kcphrenos.nl