Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

GGz en Verslavingszorg

Inventarisatie prevalentie, beloop en beschikbare zorg

‘Meer aandacht voor goede preventie en behandeling van cliënten die kampen met ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving.’ Aan die doelstelling willen Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland de komende tijd werken. Dat doen ze door de al aanwezige kennis in best practices, zorgstandaarden en richtlijnen te vertalen in direct toepasbare handreikingen voor professionals in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en in de verslavingszorg. Voor het opstellen van de handreikingen wordt de huidige stand van zaken voor wat betreft prevalentie, beloop en beschikbare zorg voor cliënten in kaart gebracht, samen met goede voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Phrenos en Verslavingskunde Nederland hebben Mark Bench opdracht gegeven deze inventarisatie uit te voeren. In het eerste kwartaal van 2019 worden de eerste resultaten verwacht.’

Lees ook het verslag van de Invitational conference GGZ en verslavingszorg 3 juni 2016


Confidental Infomation