Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Doorbraakproject Vroege Psychose

Verbeteren van participatie in werk en opleiding bij jongeren met een vroege psychose door implementatie van IPS en versterken van arbeidscompetentie.

Waarom is het Doorbraakproject en Onderzoek Vroege Psychose opgezet?

Het Doorbraakproject en Onderzoek Vroege Psychose beoogt de kwaliteit van leven van jongeren met een vroege psychose te vergroten door het bevorderen van participatie in werk en opleiding. Juist bij deze groep wordt veel winst verwacht als zij deze maatschappelijke rollen kunnen blijven vervullen.
Uit onderzoek blijkt dat jongeren met psychotische ervaringen een lagere kwaliteit van leven hebben op het gebied van werk, opleiding, wonen, sociale contacten en vrije tijd dan hun gezonde leeftijdgenoten. Reden hiervoor is dat deze jongeren hun doelen voor de middellange termijn naar beneden hebben bijgesteld. Onzekerheid over de toekomst speelt daarbij een rol. Vroege begeleiding naar studie of werk in combinatie met ondersteuning rond het verstreken van arbeidscompetentie lijken belangrijke aanknopingspunten voor verbetering. Het Doorbraakproject beoogt hieraan bij te dragen.

Het betreft een gezamenlijk project van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

Hoe is het Doorbraakproject opgezet?

Het project bestaat uit twee belangrijke pijlers:

1. Implementatie van de evidence-based interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS) in combinatie met ondersteuning van arbeidscompetentie (door de anti-stigmamodule Coral en cognitieve vaardigheidstraining) binnen gespecialiseerde behandelteams voor mensen met een vroege of eerste psychose (de zogenaamde VIP– en/of F-ACT-teams). Hierbij wordt de ‘Doorbraakmethode’  gebruikt (ook wel Quality Improvement Collaborative of QIC genoemd). Het Trimbos-instituut, tevens initiatiefnemer van het Doorbraakproject, is eindverantwoordelijk voor deze implementatie.

2. Onderzoek (Randomized Controlled Trial) naar de toegevoegde waarde van de twee modulen voor het versterken van de arbeidscompetentie bij het inzetten van IPS. Voor het onderzoek worden de cliënten in de deelnemende teams at random verdeeld over twee groepen: groep één krijgt IPS in combinatie met versterking van arbeidscompetentie, groep twee krijgt enkel IPS. Kenniscentrum Phrenos (waaronder het Netwerk Vroege Psychose) is eindverantwoordelijk voor dit onderzoek.

Meer informatie?

Daniëlle van Duin
030 – 293 16 26
dduin@kcphrenos.nl


Confidental Infomation