Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Platform rehabilitatie & ouderen

Wat is het Platform Rehabilitatie en Ouderen?

Doel van het Platform Rehabilitatie en Ouderen is om de ontwikkeling en implementatie van rehabilitatie voor ouderen in de GGz te bevorderen. Rehabilitatie bij ouderen is niet wezenlijk anders dan rehabilitatie bij volwassenen, maar veel thema’s komen bij ouderen in een ander licht te staan. Naast stigmatisering op grond van de psychiatrische aandoening, speelt stigmatisering van ouderen een rol. Gecombineerd met levensloopvragen, ervaringen van verlies en groeiende lichamelijke beperking maakt dit het voor hulpverleners een uitdaging om mensen te ondersteunen bij welbevinden. Veranderingen in het zorglandschap stellen hulpverleners voor nieuwe vragen over de samenwerking met maatschappelijke partners van gemeente en welzijn.

Wie nemen deel aan het Platform Rehabilitatie en Ouderen?

Het Platform onderhoudt contact met andere fora rondom ouderenzorg. De coördinator van NKOP participeert in het Platform. De leden van het Platform zijn hulpverleners werkzaam in de ouderenzorg. Zij delen kennis en succesvolle praktijkvoorbeelden en leggen elkaar vragen voor omtrent de verbetering van de zorg. Iedereen die vanuit de eigen praktijk bij wil dragen aan de kenniscyclus rond deze en andere vragen is van harte uitgenodigd deel te nemen.

Wat doen de leden van het Platform Rehabilitatie en Ouderen?

De leden van het Platform wisselen succesvolle praktijkvoorbeelden uit en leggen elkaar vragen voor omtrent de verbetering van de zorg. Een inventarisatie onder de leden bracht de volgende verbeterpunten voor de praktijk naar voren:

  • Meer aandacht voor herstel en rehabilitatie bij ouderen in scholing en nascholing van hulpverleners
  • Bewezen en effectieve interventies ook daadwerkelijk implementeren (uitbreiden sociaal netwerk, werk en stigma)
  • Onderzoek in de verschillende culturele contexten (stedelijk, landelijk en culturele achtergrond)
  • Rol gemeente goed inbrengen en rehabilitatie naar voren brengen. Ondersteuning bij ouderen is soms langer nodig, terwijl de financiële middelen uitblijven. Belangrijk om herstelondersteuning te kunnen blijven bieden

Momenteel wordt aan de hand van situatieschetsen en vragen uit de praktijk gewerkt aan een antwoord op de vraag waaraan een concreet (na)scholingsaanbod voor hulpverleners moet voldoen en wat er voor nodig is om dat te realiseren en implementeren:

  • Relevante kennis wordt gebundeld en verspreid.
  • In 2010 is vanuit het Platform onder de titel ‘En wat wilt u zelf?’ het congres ‘Ouderenpsychiatrie, autonomie en herstel bij ouderen met psychische problemen’ georganiseerd
  • In 2011 is – op initiatief van leden van het Platform en onder redactie van de leden Paul Andreoli, Martine Ganzevles en Jaap van Weeghel – het boek Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie verschenen.

Het platform komt vier keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie?Confidental Infomation