Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Platforms

F-ACT Ervaringsdeskundigheid

De inzet van ervaringsdeskundigheid is bezig de kinderschoenen te ontgroeien. Er is een Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid en er is steeds meer zicht op de onderscheidende inzet van ervaringsdeskundigen. Tegelijk is de praktijk ook nog weerbarstig: binnen teams is het begrip van herstel en de noodzaak van ervaringsdeskundigheid nog niet altijd vertaald naar een breed gedragen herstelondersteuning.

MEER OVER F-ACT ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Familie & ervaringsdeskundigheid

Het Landelijk Platform Familie Ervaringsdeskundigheid is een initiatief van Henk-Willem Klaassen (GGZ Noord-Holland-Noord) samen met de vereniging Ypsilon en Kenniscentrum Phrenos en wordt verder gedragen door de Stichting Landelijke Koepel Familieraden (SLKF), de Familie als Bondgenoot (FAB) en een aantal individuele Familie Ervaringsdeskundigen en andere werkers in de GGz.

MEER OVER FAMILIE & ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Rehabilitatie & Ouderen

Doel van het Platform Rehabilitatie en Ouderen is om de ontwikkeling en implementatie van rehabilitatie voor ouderen in de GGz te bevorderen. Rehabilitatie bij ouderen is niet wezenlijk anders dan rehabilitatie bij volwassenen, maar veel thema’s komen bij ouderen in een ander licht te staan. Naast stigmatisering op grond van de psychiatrische aandoening, speelt stigmatisering van ouderen een rol.

MEER OVER REHABILITATIE & OUDEREN

Individuele Plaatsing en Steun

Het IPS platform Praktijk biedt een mogelijkheid voor IPS trajectbegeleiders om ervaringen met elkaar te delen, te leren van goede voorbeelden uit de praktijk en om kennis met elkaar te delen. Voor het platform IPS Beleid geldt dat vooral onderwerpen of sprekers op de agenda staan die te maken hebben met de implementatie van IPS in de brede zin van het woord ( binnen de teams en de organisatie) of met samenwerking met relevante externe partijen.

MEER OVER INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN

Confidental Infomation