Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Werkgroep Stigma

Wat is de Werkgroep Stigmaonderzoekers?

Sinds 2011 kent Kenniscentrum Phrenos de Werkgroep Stigmaonderzoekers. Deze werkgroep heeft tot doel om onderzoek naar (zelf)stigmatisering en (geanticipeerde) discriminatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te initiëren en te stimuleren en om onderzoeksbevindingen te vertalen in anti-stigmaprogramma’s voor de GGz-praktijk. Tot dusver was er namelijk zowel in de praktijk van de Nederlandse GGz als in het GGz-onderzoek te weinig aandacht voor deze onderwerpen.

Wie zitten er in de Werkgroep Stigmaonderzoekers?

De werkgroep bestaat uit 16 wetenschappers:

 • Leonieke van Boekel (Universiteit van Tilburg)
 • Jenny Boumans (Trimbos-instituut)
 • Wim van Brakel (VU)
 • Stynke Castelein (Lentis)
 • Kim Helmus (GGZ Drenthe)
 • Ellen Horsselenberg (GGZ Drenthe)
 • Sorana Iancu (VU)
 • Gerdie Kienhorst (TextAbility)
 • Marieke Pijnenborg (GGZ Drenthe)
 • Tryntsje Rekker (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)
 • Cees Slooff (GGZ Drenthe)
 • Esther Sportel (GGZ Drenthe/Rijks Universiteit Groningen)
 • Job van het Veer (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)
 • Tessa Verrijp (Yulius)
 • Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos)
 • C. van Zelst (Mondriaan/Maastricht University)

Wat doen de deelnemers aan de Werkgroep Stigmaonderzoekers?

De werkgroep houdt drie maal per jaar een bijeenkomst. Hier wordt informatie uitgewisseld over lopend stigmaonderzoek in Nederland en er worden presentaties gegeven over afgesloten onderzoeken op dit gebied, bijvoorbeeld over de grote internationale onderzoeken naar stigma en discriminatie bij mensen met psychotische stoornissen (INDIGO) en bij mensen met depressie (ASPEN) waaraan Kenniscentrum Phrenos heeft meegewerkt, over onderzoek naar stigma bij verslaving (Vanuit Tranzo, Universiteit van Tilburg), en over onderzoek naar stigmatisering van bewoners van beschermende woonvormen in de woonwijk (vanuit Yulius GGZ). Verder worden in de werkgroep initiatieven genomen tot gezamenlijke publicaties, congresbijdragen en onderzoeksactiviteiten. Sinds 2013 is de werkgroep gestart met de voorbereiding van een Handboek Stigmabestrijding voor de Nederlandse GGz-praktijk. Naar verwachting zal dit handboek begin 2015 worden gepubliceerd. (Uitgeverij Coutinho, onder redactie van Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer en Jaap van Weeghel).  

Meer informatie?Confidental Infomation