Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Meta-analyse preventie van ernstige psychische aandoeningen

In het kader van het project Preventie van ernstige psychische aandoeningen voert Kenniscentrum Phrenos sinds 2018 een meta-analyse uit over het beloop van de aandoening en het beloop van herstel voor mensen met een psychose.

Het onderzoek

In deze meta-analyse wordt gekeken naar welke kritieke perioden er aan te wijzen zijn binnen het beloop van de aandoening; welk type herstel (opgedeeld in herstel van gezondheid, maatschappelijk en persoonlijk herstel) over de jaren vooruitgaat en welk type stagneert of verslechtert; en welke factoren samenhangen met dit beloop van de psychose.

Literatuursearch en publicaties

Om dit te onderzoeken is een grote literatuursearch gedaan waaruit uiteindelijk ongeveer 250 relevante publicaties zijn gerold, data van is geëxtraheerd en analyses op zijn gedaan. Dit zal gaan leiden tot vier aparte publicaties:
1. Een publicatie waarbij door middel van het vormen van ‘timelines’ (tijdspaden) wordt gekeken naar hoe het beloop van de aandoening gaat bij verschillende uitkomstmaten en binnen welk stadium de kritieke perioden te vinden zijn.
2. Een publicatie waarbij dit beloop van de aandoening wordt gecorrigeerd op variabelen die mogelijk invloed hebben op dit beloop (predictoren en confounders).
3. Een publicatie die vergelijkingen maakt tussen mensen die hersteld of in remissie zijn vergeleken met mensen die dat niet zijn.
4. Een publicatie waarbij wordt gekeken in hoeverre de verschillende uitkomstmaten en hersteldimensies interacteren (elkaar versterken of verzwakken) ten opzichte van elkaar.

Er wordt getracht de eerste publicatie in de zomer van 2018 te schrijven en in te dienen, waarna de overige publicaties eind 2018 en begin 2019 zullen volgen.


Confidental Infomation