Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Expertraad ROM-EPA

Wat is de Expertraad ROM-ernstige psychische aandoeningen?

De expertraad ROM-ernstige psychische aandoeningen is een adviesorgaan dat is ingesteld door de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen, waardoor zorgaanbieders kunnen onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten en zorgverzekeraars kunnen kijken naar de verschillen in effectiviteit tussen GGz-instellingen. ROM-ernstige psychische aandoeningen (Routine Outcome Monitoring) is de methodiek in de GGz waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.

Wie zitten er in de Expertraad ROM-ernstige psychische aandoeningen?

In de expertraad hebben onderzoekers zitting, die in Nederland tot de koplopers behoren als het gaat om de implementatie van Routine Outcome Monitoring bij ernstige psychische aandoeningen. Leden van de expertraad zijn:

 • Maurits Beenackers (Lister)
 • Philippe Delespaul (Mondriaan)
 • Ronald van Gool (GGZ inGeest)
 • Laura van Goor (Altrecht)
 • Hans Kortrijk (Parnassia Groep – Bavo Europoort)
 • Rob Laane (VGZ)
 • Annet Nugter (GGZ Noord-Holland-Noord)
 • Barbara Schaefer (Dijk en Duin, Parnassia Groep)
 • Wilma Swildens (Altrecht)
 • Jan Theunissen (GGZ inGeest)
 • Ellen Visser (RGOc, UMCG)
 • Sjoerd Sytema (RGOc, UMCG)
 • Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos), voorzitter van deze expertraad

Wat doen de deelnemers aan de Expertraad ROM- ernstige psychische aandoeningen?

De Expertraad ROM-ernstige psychische aandoeningen komt 3 à 4 maal per jaar bijeen. De expertraad geeft advies aan de Wetenschappelijke Raad van het SBG over het benchmarken van zorguitkomsten die in GGz-instellingen worden bereikt bij ernstige psychische aandoeningen. In dat kader adviseert de expertraad over de keuze van meetdomeinen (= een te meten onderwerp waar meetinstrumenten betrekking op hebben, zoals symptomen, sociaal functioneren en kwaliteit van leven) in de zorg bij ernstige psychische aandoeningen en over de implementatie van de ROM-ernstige psychische aandoeningen in de dagelijkse zorgpraktijk.

Meer informatie?Confidental Infomation