Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Cognitive REmediation and Work

In 2014 is een onderzoek gestart naar Participatie in werk en opleiding bij mensen met een vroege psychose: Cognitive REmediation and Work (CREW)-onderzoek. Het onderzoek werd in combinatie met een implementatieproject uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos en liep tot medio 2018. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunde het onderzoek met subsidie. De doelen van het project waren:

  • Implementeren van de interventies IPS (inclusief CORAL) en Cognitieve Remediatie Training (CRT) in teams voor vroege psychose;
  • In een randomized controlled trail (RCT) onderzoeken wat het effect is van CRT voor het versterken van de arbeidscompetentie bij het inzetten van IPS (inclusief CORAL), op het aantal uren gewerkt in reguliere arbeid of opleiding, bij mensen met een vroege psychose.

Zestien gespecialiseerde behandelteams (Vroege Interventie Psychose teams) verspreid over 10 ggz-instellingen hebben de interventies geïmplementeerd. In dit project wordt IPS voor het eerst uitgewerkt naar modeltrouw van IPS voor onderwijs. Deze uitwerking is geïntegreerd in de bestaande IPS-modelgetrouwheidsschaal voor begeleiding naar werk. Een internationale expertgroep maakt hiervan gebruik en werkt verder aan een modelgetrouwheidsmaat van IPS voor Onderwijs.

Naar de publieksversie van het rapport

Meer informatie

Daniëlle van Duin
dduin@kcphrenos.nl


Confidental Infomation