Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Onderzoek

Expertraad ROM-EPA

De expertraad ROM-ernstige psychische aandoeningen is een adviesorgaan dat is ingesteld door de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen, waardoor zorgaanbieders kunnen onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten en zorgverzekeraars kunnen kijken naar de verschillen in effectiviteit tussen GGz-instellingen.

MEER OVER EXPERTRAAD ROM-EPA

Werkgroep Stigma

Sinds 2011 kent Kenniscentrum Phrenos de Werkgroep Stigmaonderzoekers. Deze werkgroep heeft tot doel om onderzoek naar (zelf)stigmatisering en (geanticipeerde) discriminatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te initiëren en te stimuleren en om onderzoeksbevindingen te vertalen in anti-stigmaprogramma’s voor de GGz-praktijk. Tot dusver was er namelijk zowel in de praktijk van de Nederlandse GGz als in het GGz-onderzoek te weinig aandacht voor deze onderwerpen.

MEER OVER WERKGROEP STIGMA

Signaleringen

Het kost veel tijd om alle relevante rehabilitatie literatuur bij te houden. Wij vinden dat Kenniscentrum Phrenos óók een functie heeft om u op de hoogte te houden van belangrijke nieuwe publicaties. De selectie van de artikelen wordt door Jaap van Weeghel gemaakt uit gerenommeerde internationale Engelstalige tijdschriften. Artikelen over (vroege) psychose worden geselecteerd door het Netwerk Vroege Psychose. Toine Ketelaars vat de publicaties samen.

MEER OVER SIGNALERINGEN

KRAS meting Quickscan

Goede zorg bieden aan mensen met een stoornis in het schizofreniespectrum is van groot belang. Om dit te bevorderen is in 2002 de Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS) ontwikkeld, aanvankelijk door de Schizofreniestichting en later door Kenniscentrum Phrenos. De KRAS toetst onafhankelijk de kwaliteit en het bereik van het aanbod van schizofreniezorg.

MEER OVER KRAS METING QUICKSCAN