Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Wat is het Netwerk Vroege Psychose?

Het Netwerk Vroege Psychose

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) is het Nederlandse netwerk voor en door professionals en belangrijke stakeholders binnen de vroege psychose-zorg. Het maakt deel uit van Kenniscentrum Phrenos, een samenwerkingsverband van GGz-instellingen gericht op het delen van kennis over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen.

Visie

Iedere jongere in Nederland die een psychose krijgt, ontvangt state of the art vroege psychose zorg. Professionals en andere stakeholders weten elkaar te vinden en zorgen door kennis en ervaringsuitwisseling dat er altijd volgens de meest recente interventies, standaarden en handboeken wordt gewerkt. De kwaliteit in het hele veld is hoog en wordt steeds verbeterd.

Missie van het NVP

Het NVP wil door het ontwikkelen, verspreiden en uitwisselen van kennis en ervaring tussen professionals en andere stakeholders bijdragen aan de kwaliteit en toepassing van kennis over preventie, vroegsignalering, diagnostiek en behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning bij vroege psychose. Daarnaast wil zij een aanspreekpunt zijn voor de Nederlandse vroege psychose zorg en haar leden van een (inter)nationaal netwerk voorzien, zodat partijen van binnen en buiten het vakgebied het NVP of een van haar leden kennen en indien nodig weten te bereiken.

Doelstellingen

– De kwaliteit van vroege psychose zorg verbeteren door het verspreiden en uitwisselen van kennis en ervaring tussen betrokkenen in het vakgebied, in het bijzonder via de vroege psychose teams.

– Wetenschappelijk onderzoek stimuleren en helpen de effectiviteit van de zorg rondom vroege psychose te optimaliseren en verder te ontwikkelen.

– Bestaansrecht voor vroege psychose zorg borgen en profilering van het vakgebied verbeteren (binnen eigen organisatie en breder in het veld)

Jaarverslag en jaarplan

Het Jaarverslag 2015 en het Jaarplan 2016 kunt u vinden op de openbare pagina van het Digitale Platform van het Netwerk Vroege Psychose

 


Confidental Infomation