Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Activiteiten van het Netwerk Vroege Psychose

Bijeenkomsten

Contactpersonenoverleg Twee keer per jaar vindt een NVP-contactpersonenoverleg plaats, waar vroege psychoseteams ervaringen uitwisselen en waar regelmatig externe sprekers worden uitgenodigd om een inhoudelijk thema te behandelen.

NVP-Netwerkbijeenkomst Alle leden ontmoeten elkaar bovendien tijdens de jaarlijkse NVP-netwerkbijeenkomst.  Tijdens deze bijeenkomsten worden wetenschappelijke resultaten en praktijkervaringen gedeeld over belangrijke thema’s in de vroege psychose-zorg. In 2015 vond de Landelijke Netwerkconferentie NVP plaats op 15 oktober te Beilen.

Masterclass Vroege Psychose Het netwerk organiseert eenmaal per jaar een Masterclass Vroege Psychose. Tijdens deze dag presenteren vooraanstaande internationale en nationale onderzoekers hun resultaten op het gebied van vroege interventies bij psychosen. Ook krijgen aanwezigen de gelegenheid om met vakgenoten te discussiëren over recente ontwikkelingen in de zorgverlening. Zie bijvoorbeeld het programma van de Masterclass op 12 februari 2016 en het verslag van de Masterclass van 6 februari 2015.

Digitaal Platform NVP

In 2015 is ten gunste van het Netwerk Vroege Psychose een digitaal kennisplatform ingericht. Alleen leden van het NVP hebben toegang. Zij kunnen hier documenten uitwisselen, discussies voeren en nieuwsberichten plaatsen. Dit digitaal platform is te benaderen via www.vroegepsychose.nl.

Projecten en publicaties

Het Netwerk Vroege Psychose ontplooit ook initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de vroege psychosezorg. Zo hebben deelnemers van het netwerk een belangrijke bijdrage geleverd aan het Handboek Vroege Psychose, waarin de beschikbare wetenschappelijke kennis én relevante praktijkkennis over vroege interventies op een rij zijn gezet. Vanuit dit Handboek Vroege Psychose heeft het NVP een Standaard Vroege Psychose ontwikkeld (2013).  Dit geeft een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen in het Handboek.
Het NVP werkt mee aan een project Doorbraak en Innovatieonderzoek Vroege Psychose (start 2014), waarbij vroege psychoseteams worden ondersteund bij het implementeren van bewezen effectieve interventies. Aan dit Doorbraakproject is een randomized controlled trial gekoppeld. Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

Ook participeren experts uit het netwerk in de ontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijn Vroege Psychose, waarvoor de ontwikkelfase start in de zomer van 2014. Ten slotte worden er signaleringen uit buitenlandse literatuur over vroege psychose gedaan.

DPNVPkleur

Over het NVP

De aangesloten teams

Lidmaatschap

Inschrijven

Meer informatie?

Dorothé van Slooten
030 – 2971127
dslooten@kcphrenos.nl