Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (MDRS)

Wat is de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (MDRS)?

De MDRS werd in 2012 gepubliceerd en is een herziening van de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. De knelpunten bij het invoeren van effectieve interventies in de praktijk vormen een belangrijke aanleiding voor de herziening. Een tweede, niet minder belangrijke aanleiding vormt de kennis over nieuwe wetenschappelijke inzichten die kunnen leiden tot wezenlijke aanpassing in de zorg voor mensen met schizofrenie. Zo zijn in deze update diverse effectieve interventies, zoals vaktherapieën, elektroconvulsietherapie, psychotherapie, rehabilitatie en F-ACT (Flexibel Assertive Community Treatment) herzien. Actueel onderzoek wijst uit dat bij deze interventies gezondheidswinst behaald kan worden, zoals verbetering van sociaal functioneren, informatieverwerking, kennis, domeinvaardigheden, compliance, coping met symptomen en heropnames.

Waarom de MDRS gebruiken?

Schizofrenie en aan schizofrenie verwante psychotische stoornissen behoren tot de meest invaliderende psychiatrische stoornissen en worden vermoedelijk veroorzaakt door een samenspel van erfelijke factoren en omgevingsfactoren. De MDRS is een algemeen document met aanbevelingen en handelingsinstructies voor herkenning, diagnostiek, behandeling en herstel van mensen met schizofrenie. Deze richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening voor mensen met schizofrenie.

Hulp bij de implementatie van de MDRS

Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut bieden gezamenlijk ondersteuning bij het implementeren van de update MDRS. Deze ondersteuning bestaat uit een vast basispakket, met daarnaast desgewenst los in te kopen aanvullende modulen. De kern van het basispakket bestaat uit een nulmeting met de quickscan ‘Kwaliteit Regionaal Aanbod Schizofreniezorg’ (KRAS). Met behulp van deze quickscan wordt gemonitord in hoeverre de GGz-instelling en de RIBW in de regio een geïntegreerd evidence-based zorgaanbod bieden, volgens de herziene multidisciplinaire richtlijn.

Naast het basispakket en de aanvullende modulen is voor iedereen een doorklikversie van de richtlijn en een keuzehulp beschikbaar. Deze digitale hulpmiddelen zijn te raadplegen via: www.ggzrichtlijnen.nl.  

Het basispakket

Het basispakket bestaat uit:
  • 25 samenvattingskaarten van de MDRS
  • een nulmeting KRAS Quickscan
  • een implementatieadvies op basis hiervan
  • een leernetwerk voor en door instellingen
Deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos kunnen gratis van dit basispakket gebruik maken, voor niet-deelnemende instellingen kost het pakket € 3.500.- per regio (of € 1.750.- per organisatie). Klik hier voor het inschrijfformulier.

De aanvullende modules

Onderstaande aanvullende modules kunnen – bij voldoende belangstelling – veelal op maat worden aangeboden:
  • Brede diagnostische analyse
  • Business case Toepassen kernaanbevelingen
  • Cursus Implementeren in de keten
  • Scholing van evidence-based interventies
  • Hulpmiddelen voor implementatie
  • Hulp bij monitoren en feedback
Voor meer informatie over het basispakket, de aanvullende modules en een prijsindicatie download hier de folder MDRS of vul direct het registratieformulier in.

Meer informatie?


 

Confidental Infomation