Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Wat is IPS?

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een uit de Verenigde Staten afkomstige interventie met de volgende kenmerken:

– Iedere cliënt die een reguliere baan wil, kan meedoen aan IPS (‘zero exclusion’).
– Er wordt snel gezocht naar een echte baan.
– De arbeidswensen van de cliënt staan centraal.
– Er wordt langdurige ondersteuning geboden, zowel aan de persoon als aan de werkomgeving.
– IPS is geïntegreerd met behandeling: de trajectbegeleider is lid van een ambulant GGz-team.

IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken in een reguliere arbeidsplaats. Langdurige trainingen vooraf (‘train then place’) blijven daarbij achterwege. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden (‘place then train’). Verder maakt de trajectbegeleider altijd deel uit van een ambulant GGz-team, omdat de gebruikelijke afstand tussen GGz-hulp en arbeidsrehabilitatie tot veel afstemmingsproblemen leidt. Meer informatie over IPS vindt u onder andere bij het kennisthema werk en ernstig psychische aandoeningen.

Waarom aan de slag met IPS?

Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is IPS dé bewezen effectieve methodiek voor het verkrijgen en behouden van betaald werk. Dit blijkt niet alleen uit de talrijke internationale studies (Richtlijn Schizofrenie 2012 en Richtlijn Werk en EPA, 2013), maar inmiddels ook uit Nederlands effectonderzoek (SCION). De bevindingen na 30 maanden laten zien dat bij de IPS-groep 44% van de cliënten een reguliere betaalde baan had, ten opzichte van 25% bij de controlegroep (Effectiviteit van IPS in Nederland, J.T. van Busschbach, H. Michon e.a., 2011, RGOc & Trimbos-instituut. Over dit onderzoek is een artikel verschenen ‘Effectiveness of Individual Placement and Support for People with Severe Mental Illness in the Netherlands: a 30 months Randomized Controlled Trial’. Bron: Psychiatric Rehabilitation Journal, 2014.

Het hebben van een betaalde baan draagt bij aan het herstel. Belangrijke factor bij het succes van IPS is de mate van modelgetrouwheid waarin IPS wordt aangeboden, d.w.z. ‘IPS volgens het boekje’ levert betere resultaten. Het is dan ook belangrijk om IPS modelgetrouw aan te bieden als onderdeel van het totale aanbod van zorg en ondersteuning.

Training IPS-trajectbegeleider

Wilt u als GGz-instelling IPS aanbieden, dan is het van belang om deze implementatie binnen uw organisatie zorgvuldig en planmatig op te pakken. Niet alleen moeten de betrokken professionals vertrouwd gemaakt worden met de visie, uitgangspunten en werkwijze van IPS, maar moet er ook een start gemaakt worden met het organiseren van de samenwerking op teamniveau. Omdat IPS geïntegreerd wordt met GGz-hulp en de trajectbegeleider deel uitmaakt van het multidisciplinaire team, besteedt Kenniscentrum Phrenos expliciet aandacht aan ondersteuning in de verschillende fasen van het implementatieproces.
De IPS-training omvat, afhankelijk van de groepsgrootte, 14 of 17 dagdelen van elk drie uur. Deze training vormt een onlosmakelijk deel van het IPS-implementatietraject, bestaande uit voorlichting, scholing en consultatie. De training is op initiatief van Kenniscentrum Phrenos en in samenwerking met het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen tot stand gekomen.

Download hier aanvullende informatie over de training voor IPS-trajectbegeleiders.

Meer informatie?

Cris Bergmans
030 – 293 16 26
cbergmans@kcphrenos.nl

Kijk ook op:

www.werkenmetIPS.nl


Confidental Infomation