Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Implementatietrajecten

WRAP

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting. Het is een niet-diagnosegebonden zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt bij hun herstelproces. WRAP is in de VS onderzocht met positieve resultaten op belangrijke aspecten van herstel. Het biedt de gebruiker een gereedschapskoffer om je beter te voelen, met daarbij 6 actieplannen.

MEER OVER WRAP

IPS

IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, ‘begeleid’ kan werken in een reguliere arbeidsplaats. Langdurige trainingen vooraf (‘train then place’) blijven daarbij achterwege. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden ('place then train'). Verder maakt de trajectbegeleider altijd deel uit van een ambulant GGZ-team, omdat de gebruikelijke afstand tussen GGZ-hulp en arbeidsrehabilitatie tot veel afstemmingsproblemen leidt. Meer informatie over IPS.

MEER OVER IPS

Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie

De MDRS werd in 2012 gepubliceerd [hyperlink naar de publicatie MDR Schizofrenie] en is een herziening van de Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. De knelpunten bij het invoeren van effectieve interventies in de praktijk vormen een belangrijke aanleiding voor de herziening. Een tweede, niet minder belangrijke aanleiding vormt de kennis over nieuwe wetenschappelijke inzichten die kunnen leiden tot wezenlijke aanpassing in de zorg voor mensen met schizofrenie.

MEER OVER MULTIDICIPLINAIRE RICHTLIJN SCHIZOFRENIE

EDIE

Uit het Nederlandse EDIE-onderzoek (Early Detection and Intervention Evaluation) is gebleken dat een verhoogd risico op een eerste psychose gedetecteerd en effectief behandeld kan worden bij hulpzoekende cliënten in de GGz. In vervolg op dat onderzoek hebben Parnassia en Kenniscentrum Phrenos een EDIE-implementatieproject ontwikkeld met steun van ZonMw. Met ingang van 1 januari 2014 zijn bij 16 GGz-instellingen trajecten gestart.

MEER OVER EDIE

Confidental Infomation