Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Training PANSS-interview

Inleiding

Met behulp van Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de cliënt last heeft van positieve en negatieve symptomen. PANSS is ook geschikt voor het meten van veranderingen in de symptomen, bijvoorbeeld ten gevolge van gewijzigde medicatie. In de klinische praktijk is de PANSS binnen behandelteams een zinvol hulpmiddel om overeenstemming te bereiken over de aard en de ernst van de symptomen en de achtergrond van geobserveerd gedrag.

Het PANSS-interview is een gestandaardiseerd en semigestructureerd interview en wordt in de diagnostiek gebruikt om de ernst van het psychotische toestandsbeeld te objectiveren. Het instrument maakt onderscheid tussen de positieve en negatieve symptomen en algemene psychopathologie.

PANSS bestaat uit 30 items, die elk op een zevendelige schaal worden geëvalueerd (gescoord). De PANSS-beoordelingscijfers zijn gebaseerd op het geheel van informatie uit een bepaalde periode. Die informatie wordt zowel gehaald uit een klinisch interview met de cliënt, als uit de mededelingen van verpleegkundigen en/of van familieleden die de afgelopen week de patiënt hebben meegemaakt. Het leeuwendeel van de PANSS-score is echter gebaseerd op een semigestructureerd interview.

Doel

Na het volgen van de training bent u in staat om zelfstandig het PANSS-interview en de beoordeling te kunnen uitvoeren. Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname.

Doelgroep

  • Psychiaters (i.o.), arts-assistenten, basisartsen, psychologen, verpleegkundigen (psychiatrisch verpleegkundigen, hbo V-en, SPV-en).
  • U bent werkzaam in de GGz en bekend en ervaren met psychopathologie en DSM-V.
  • U bent in de gelegenheid om tijdens en na de cursus PANSS te kunnen uitvoeren met patiënten.

 

Programma

Twee bijeenkomsten van zeven uur met een tussenliggende periode van twee weken. Onderdelen van de training zijn: inleidingen, oefeningen, videobanden, huiswerkopdrachten, casuïstiekbespreking en een literatuurstudie.

Docent

P.J. Mulder, verpleegkundig consulent Schizofrenie, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen.

Aantal deelnemers

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Organisatie

De training wordt met open inschrijving aangeboden door de Rob Giel Academie van het RGoc, Groningen.
Zie RGOc-academie.