Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Training: Landelijke Refresher WRAP Facilitators

WRAP is een zelfhulpinstrument dat wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators.
Om als WRAP Facilitator gecertificeerd te blijven is een tweejaarlijkse ‘refresher’van drie dagen verplicht. In de refresher delen deelnemers opgedane ervaringen en inzichten en maken zij zich de nieuwe inzichten en werkwijzen van het faciliteren eigen.
De Landelijke Refresher WRAP Facilitators wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP Facilitators die op hun beurt één keer per twee jaar worden gerefresht door het Copeland Center dat verantwoordelijk is voor de scholing van WRAP facilitators wereldwijd. WRAP wordt in de VS zeer veel toegepast in veel verschillende contexten. Vanuit deze bloeiende WRAP-cultuur doen de trainers van het Copeland telkens nieuwe inzichten op die in de refreshers worden verwerkt.

Voor wie?

WRAP-facilitators die (langer dan) twee jaar geleden zijn opgeleid tot WRAP-facilitator en die actief en modelgetrouw WRAP groepen kunnen faciliteren.

Voorwaarden

  • Deelnemers zijn in het bezit van een certificaat WRAP Facilitator van twee jaar oud of ouder.
  • Zijn in de gelegenheid om modelgetrouw WRAP aan te kunnen bieden.

 

Inhoud

Centraal in de training staan de nieuwe ontwikkelingen en inzichten die de Advanced Level WRAP Facilitators op hun beurt iedere twee jaar krijgen bijgeschoold door het Copeland Center.
Daarnaast herijkt de refresher op de ethische grondslagen en de betekenis van WRAP in het bredere geheel van de zorg.
Elke dag staat een praktijkoefening centraal. Daaromheen is een aantal modules ter verdieping en veel ruimte voor reflectie en uitwisseling.

Certificering

Bij deelname aan de drie dagen en alle practica ontvangen deelnemers een certificaat dat weer twee jaar geldig is.

Trainers

De training wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP-facilitators

  • Evelien Hulshof, coördinator ervaringsdeskundigheid, GGZ Oost Brabant
  • Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos

Data en tijd

De refresher vindt plaats op drie hele en aaneengesloten dagen.
Data: maandag 21 september, dinsdag 22 september en woensdag 23 september.
Tijd: alle dagen van 9.30 – 17.00 uur

Locatie

21 en 22 september: Astare (Lange Nieuwstraat 10, 3512 PH Utrecht)

23 september: Sterrenzicht R 26 (Keerkringplein 40, 3582 PM Utrecht)

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier.

Kosten

De kosten zijn inclusief lunch.
€ 530,– voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 648,– voor overigen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dienke Boertien (dboertien@kcphrenos.nl)

 

Inschrijven
Via het inschrijfformulier

Meer informatie
Dienke Boertien
dboertien@kcphrenos.nl
030-2931626