Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Eendaagse incompany training ‘Over trauma gesproken’©

Stichting Cognitie en Psychose

Organisatie

De training is ontwikkeld naar aanleiding van de bevindingen van het Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek en wordt aangeboden en georganiseerd door  Stichting Cognitie en Psychose

De training wordt alleen ‘incompany’ uitgevoerd, wat betekent dat de training voor één of meerdere teams wordt verzorgd op de locatie van de instelling.

Interesse?

Bij interesse voor de training kunt u contact opnemen via: info@traumaenpsychose.nl

Voor verdere informatie:

Trauma en psychose

 

 

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat er in de praktijk nog te weinig aandacht aan (de invloed op klachten van) trauma’s wordt gegeven, terwijl het zo behulpzaam en voor cliënten zo belangrijk is om daar wél aandacht aan te geven.
Met de aangeboden kennis, gesprekstechnieken en screeningsinstrumenten in de training ‘Over trauma gesproken’ worden medewerkers in staat gesteld om tot een goed oordeel te komen of verder diagnostisch onderzoek en behandeling zinvol kunnen zijn.

Wat biedt de training?

De training bevordert de sensitiviteit voor trauma en voor de relatie van trauma met ernstige psychische aandoeningen (EPA) zoals in het bijzonder psychotische stoornissen (dus zeker niet alleen PTSS).
De training biedt kennis en kunde om tot signalering en doorverwijzing te komen (bv naar traumabehandeling, of bv lichamelijk onderzoek/behandeling van trauma-gerelateerd chronisch letsel, of maatschappelijke ondersteuning of politie).

Voor wie?

De training kan gevolgd worden door individuele medewerkers, maar beter – en onze bedoeling – is dat hele teams meedoen, met alle beroepsgroepen die daarin vertegenwoordigd zijn. Want alleen dan kunnen doelstellingen op teamniveau worden behaald met betrekking tot implementeren van werkwijzen die trauma echt op de kaart zetten. Er kunnen in deze opzet veel medewerkers tegelijkertijd deelnemen in de training, liefst zelfs meerdere teams tegelijk. De dag wordt afgesloten met een teamopdracht, waarin de teams concreet uitwerken hoe zij het geleerde toepasbaar gaan maken in hun dagelijkse praktijk.

Traumaenpsychose.nl:
‘Het merendeel van de mensen met psychosen heeft in het verleden ernstige beschadigende ervaringen meegemaakt. Lange tijd was hier te weinig aandacht voor in de GGZ en cliënten die hun trauma’s wilden verwerken vonden geen gehoor.
Gelukkig is hierin verandering gekomen en staat trauma bij psychose tegenwoordig op de kaart. We weten inmiddels dat bij een significant deel van de mensen deze trauma’s ook mede oorzaak van de psychose zijn.
Niet alle psychosen komen voort uit trauma’s, maar in alle psychosen komen levenservaringen tot expressie, soms als oorzaak, soms in de uitingsvorm. Er zit altijd een verhaal achter de psychose, er zit betekenis in, en het is belangrijk om dat samen met de cliënt te gaan begrijpen. Het bespreken van de levensgeschiedenis en het uitvragen van eventuele trauma’s zou dus routine moeten zijn in de GGZ.’

Opzet

Attitude- en vaardigheidstraining van 1 hele dag voor teams/afdelingen van GGz-instellingen.
De training is gericht op alle disciplines die intakes verzorgen en/of die zorgvragen en zorgbehoeften inventariseren bij mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Voor de deelnemers geldt geen huiswerk en/of literatuurstudie voor- en achteraf.

Programma

– Introductie
– Doel & programma
– Teamreflectie & leerdoelen
– Feiten over trauma & psychose
Pauze
– Wat gebeurt er als je trauma & PTSS de aandacht geeft die het verdient?
– Het inventariseren van trauma’s: do’s, don’ts en het gebruik van diverse instrumenten
– Lunch
– Praten over narigheid
– Vragen naar trauma
– Het inventariseren van de gevolgen van trauma: do’s, don’ts en het gebruik van diverse instrumenten
– Pauze
– Vervolgacties. Met aandacht voor o.a. rapportage in dossier (sessieverslagen, diagnostiek, behandelplan) en wie-doet-wat
– Tijd voor vragen
– Teamopdracht: Goede voornemens
– Evaluatie

Inhoud

Achtergronden: bewustwording van de rol van trauma vergroten, vergroten van kennis over de relaties tussen trauma en psychose
Inventariseren van trauma’s: gesprekstechnieken, gebruik van vragenlijsten. Inventariseren van gevolgen: leren om de psychische/psychiatrische symptomen en andere gevolgen van traumatisering in beeld te krijgen.
Gespreks- en stressmanagement: omgaan met onthulling van trauma’s, omgaan met eventuele heftige of bijzondere  reacties, omgaan met psychische symptomen.
Vervolgacties: welke zorgvragen zijn passend bij de gevolgen die de cliënt heeft ondervonden van trauma’s? Leren samenwerken, verwijzen en timen (wanneer doet wie wat?) in de zorg rondom traumaproblematiek.

Leerdoelen

Attitudeverandering en verhoging van competenties van medewerkers in het voeren van gesprekken met cliënten en de verslaglegging en opvolging in cliëntdossiers.
– Verhogen van de traumasensitiviteit
– Competentie om trauma bespreekbaar te maken vergroten
– Kennis hebben van mogelijke vervolgstappen
– In de praktijk brengen!