Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Cursus ‘Herstellen doe je Zelf’

De bestellingen van de cursusmaterialen ‘Herstellen doe je Zelf’ worden voortaan verzorgd door Kenniscentrum Phrenos, dat deze taak heeft overgenomen van het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid. Dit kenniscentrum ontvangt echter geen subsidie meer en kan daarom deze activiteit niet meer uitvoeren.

Kenniscentrum Phrenos wil een netwerk in het leven roepen waaraan alle partijen die van oudsher betrokken zijn bij de cursus kunnen deelnemen. Het doel van dit netwerk is de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en borging van de cursus vorm te geven.

De cliëntgestuurde cursus ‘Herstellen doe je Zelf’ is in 1996 ontstaan omdat er behoefte was bij cliënten om zelf aan hun herstel te werken. In 2006 is de cursus onderzocht door het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid en in 2009 en 2012 mede op basis van feedback van de cursusleiders geactualiseerd en bijgesteld.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor mensen die bezig zijn met hun herstel van psychische ontwrichting en verslavingsproblemen.

Over de cursus

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten, geleid door twee cursusleiders die zelf ervaringsdeskundig zijn en ook de cursus gevolgd hebben. Zij volgen hiervoor de handleiding. De cursisten krijgen een werkboek.
Iedere bijeenkomst gaat over een thema dat met herstel te maken heeft: de betekenis van herstel voor de deelnemers, persoonlijke ervaringen met herstel, persoonlijke wensen voor de toekomst, keuzes maken, doelen stellen, maatschappelijke participatie, rollen in het dagelijks leven, persoonlijke waarden, sociale steun uit de directe omgeving, hulpbronnen, empowerment en assertiviteit.
In elke bijeenkomst wordt het thema besproken in de groep, wisselen de deelnemers ervaringen uit en oefenen ze praktische vaardigheden. Elementen die de cursus waardevol maken zijn het verkennen van de eigen herstelmogelijkheden, de stimulans om de regie van je eigen leven weer in de hand te krijgen, het leren van ervaringen van anderen, sociale steun en huiswerkopdrachten.

Onderzoek en status

In 2011 is Hanneke van Gestel-Timmermans gepromoveerd op de evaluatie van deze cursus. Zij onderzocht de uitvoerbaarheid van de cursus en de effecten ervan op het herstel van de deelnemers; dit laatste met behulp van een gerandomiseerd onderzoek (RCT). De resultaten van de RCT lieten zien dat deelnemers aan de cursus na drie maanden significant hoger scoorden op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen dan mensen uit de controlegroep (wachtlijstconditie). Deze effecten suggereren dat deze cliëntgestuurde interventie van toegevoegde waarde is voor de herstelgeoriënteerde ggz.

Om goede interventies meer bekendheid te geven is er een erkenningscommissie, bestaande uit deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid die de interventies beoordelen.
De cursus ‘Herstellen doe je zelf’  is door de erkenningscommissie erkend op niveau 2: er zijn eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Materialen

Voor cursisten
– ‘Herstellen doe je Zelf’ Werkboek behorende bij twaalf bijeenkomsten over herstel voor €40,- per stuk excl. verzendkosten.

Voor docenten
– Handleiding voor twaalf bijeenkomsten over herstel behorende bij het Werkboek ‘Herstellen doe je Zelf’ voor € 40,- per stuk excl. verzendkosten.
– Verspreidings- en Implementatie Procedure boek voor €40,- per stuk excl. verzendkosten.

Deze materialen kunt u via het Bestelformulier bestellen. U dient rekening te houden met een levertijd van 10 werkdagen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar Tinka Verweij.