Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Begeleiden lotgenotengroepen

Inleiding

Voor mensen die een psychose hebben meegemaakt kan deelname aan een lotgenotengroep een zinvolle aanvulling zijn in het behandelaanbod. De lotgenotengroep biedt ondersteuning bij het verwerken en leren leven met de gevolgen van een psychotische stoornis.

Deelname blijkt een significante verbetering te geven wat betreft de sociale steun, de uitbreiding van het eigen sociale netwerk en de psychotische symptomen. Ook zijn deelnemers aan het eind optimistischer en komen zij beter op voor zichzelf. Het meer dan 50% volgen van de bijeenkomsten, blijkt van doorslaggevende betekenis voor deze resultaten.

De bijbehorende, door het UMC Groningen ontwikkelde, methodiek is in een landelijk onderzoek positief geëvalueerd door deelnemers en begeleiders. Mede gebaseerd op deze bevindingen is een draaiboek voor het opzetten en begeleiden van dergelijke groepen verder ontwikkeld en uitgegeven door het Rob Giel Onderzoekcentrum in Groningen.

Doel

In de training leert u een lotgenotengroep effectief te begeleiden. Na het volgen van de training bent u in staat om zelfstandig een lotgenotengroep te starten en te begeleiden op basis van de volgende opzet:

– Zestien tweewekelijkse bijeenkomsten
– Tijdens de bijeenkomsten bespreken lotgenoten een aantal zelfgekozen onderwerpen volgens een vastgelegde methodiek
– De begeleiding is in handen van een verpleegkundige, die een beperkte, vooral ondersteunende functie heeft

Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname.

Doelgroep

(Psychiatrisch) verpleegkundigen/SPV-en:

– werkzaam in de GGz of in een UMC
– bekendheid en ervaring met de doelgroep
– ervaring met het begeleiden van gespreksgroepen is aanbevelenswaardig

U bent in de gelegenheid om na de cursus binnen uw instelling een groep te starten. Voor het opzetten van een lotgenotengroep is het aan te bevelen dat er twee verpleegkundigen per instelling deelnemen aan de cursus.

Programma

Een bijeenkomst van vier uur. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

– Inleidingen (achtergrondinformatie, werving en logistiek)
– oefeningen gericht op specifieke rol begeleider en draaien van een bijeenkomst casuïstiekbespreking (valkuilen begeleider)
– vier telefonische supervisiebijeenkomsten van ieder circa 20 minuten bij de uitvoering van een lotgenotengroep
– Deze supervisiebijeenkomsten kunnen vervolgens op indicatie plaatsvinden

In de cursus krijgt de rol en attitude van de verpleegkundige veel aandacht, aangezien het lotgenotencontact optimaal dient te zijn.

Docent

P.J. Mulder, verpleegkundig consulent Schizofrenie, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen.

Aantal deelnemers

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Organisatie

De training wordt aangeboden door de Rob Giel Academie van het RGOc, Groningen.
De training wordt alleen op maat uitgevoerd voor medewerkers van een afdeling/team binnen een GGz-instelling.
Meer informatie? Dhr. P.J. Mulder, 050 – 3612068 of mw. S. Castelein, 050 – 3682325.
Zie RGOc-academie.