Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Cursussen

Met de cursussen vanuit Kenniscentrum Phrenos kunnen professionals hun kennis en kunde actualiseren. Uitgangspunt is dat deze - zoveel als mogelijk - aansluiten bij de richtlijnen. Voor Kenniscentrum Phrenos zijn vooral de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie en de Multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen relevant. Naast de cursussen zijn combinatietrajecten van scholing met implementatie-ondersteuning beschikbaar. Dit betreft WRAP en IPS. De volgende cursussen worden aangeboden:

Meer informatie?Eendaagse incompany training ‘Over trauma gesproken'

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat er in de praktijk nog te weinig aandacht aan (de invloed op klachten van) trauma’s wordt gegeven, terwijl het zo behulpzaam en voor cliënten zo belangrijk is om daar wél aandacht aan te geven. Met de aangeboden kennis, gesprekstechnieken en screeningsinstrumenten in de training ‘Over trauma gesproken’ worden medewerkers in staat gesteld om tot een goed oordeel te komen of verder diagnostisch onderzoek en behandeling zinvol kunnen zijn.

MEER OVER TRAINING ‘Over trauma gesproken'

Training CGT bij Psychose en Trauma

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is niet alleen een resultaatvolle behandeling gebleken bij angst, depressie en hypochondrie, maar ook bij psychosen, schizofrenie en aanverwante co-morbiditeit. CGt beschouwt de bijzondere percepties (bijv. stemmen) zoals de cliënt die formuleert als valide. Daar wordt niet aan getwijfeld.

MEER OVER TRAINING CGT bij Psychose en Trauma

CAARMS-training

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose of dat er al sprake is van een psychose.

MEER OVER CAARMS-training