Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Cursussen

Met de cursussen vanuit Kenniscentrum Phrenos kunnen professionals hun kennis en kunde actualiseren. Uitgangspunt is dat deze zo veel mogelijk aansluiten bij de zorgstandaarden en generieke modules.

Kenniscentrum Phenos organiseert in het kader van herstelondersteuning landelijke trainingen:

Training voor cursusleiders Herstellen doe je zelf

Landelijke driedaagse training online 29 januari, 5 februari en 12 februari 2021, Utrecht, Kenniscentrum Phrenos.
Herstellen doe je Zelf (HdjZ) is een zelfhulpinstrument dat gebruikers ondersteunt om na een periode van ontwrichting hun sociale rollen, woonsituatie, eigen kwaliteiten in kaart te brengen. Vervolgens kunnen zij hun wensen voor verdere ontwikkeling verkennen en nadenken over hoe zij die kunnen realiseren.
Meer informatie en inschrijven

Landelijke training WRAP-facilitator

Landelijke vijfdaagse training met voorbereidingsbijeenkomst op 3 april; trainingsdata: woensdag 3 juni, donderdag 4 juni, maandag 8 juni, dinsdag 9 juni en woensdag 10 juni.
Training voor mensen die WRAP-trainingen willen geven. Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een zelfhulpinstrument dat gebruikers ondersteunt om het eigen welbevinden te herstellen of vergroten. Deelnemers verkennen de kernbegrippen voor herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. In de gereedschapskoffer voor een goed gevoel verzamelen zij ‘gereedschap’ om zich goed te voelen of om te herstellen van momenten dat ze zich minder goed voelen.
Meer informatie en inschrijven

Training: Landelijke Refresher WRAP Facilitators

Landelijke training voor WRAP-facilitators die (langer dan) twee jaar geleden zijn opgeleid tot WRAP-facilitator en die actief en modelgetrouw WRAP-groepen kunnen faciliteren. De Landelijke Refresher WRAP Facilitators wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP Facilitators die op hun beurt één keer per twee jaar worden gerefresht door het Copeland Center dat verantwoordelijk is voor de scholing van WRAP-facilitators wereldwijd.
Meer informatie en inschrijven

Gespreksgroep ‘In gesprek over zin’

Het vinden van zin is een belangrijk aspect van elk herstelproces en in elk leven. Wat een mens als zin ervaart is net als herstel persoonlijk en uniek. Voor veel mensen is het thema zin nog een onvervulde zorgbehoefte. Dit geldt ook voor ouderen in zorg. Een projectgroep vanuit het Platform Rehabilitatie & Ouderen van Kenniscentrum Phrenos heeft een gespreksleidraad ontwikkeld en om in gesprek te raken over zin. Rondom de Gespreksgroep In gesprek over zin bestaat een divers trainingsaanbod.

Implementatietrajecten

Naast de cursussen zijn combinatietrajecten van scholing met implementatie-ondersteuning beschikbaar. Dit betreft WRAP en IPS.

Meer informatie?

 


Confidental Infomation