Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Doelstelling symposium PODNL

Peer-supported Open Dialogue (POD)

Peer-supported Open Dialogue (POD) is een zorgpraktijk bij psychische crises die zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Enkele kernwaarden van POD zijn polyfonie en dialoog, kunnen reflecteren, compassie, onzekerheid tolereren en: nothing about the client without the client. Kijk voor meer informatie over POD op www.podnederland.nl.

Op het tweede PODNL symposium geven we meer inzicht in mogelijke openingen en valkuilen op weg naar dialoog. Alleen de juiste intentie is ontoereikend. Er komen vaardigheden aan te pas, er zijn geen snelle methodes of pasklare strategieën en met enkel “op je handen zitten” om overhaaste oplossingen te vermijden, kom je er niet.

Wees welkom

Op 11 oktober 2019 bieden wij zorgprofessionals en hun bestuurders, cliënten en hun naasten, studenten en zeker ook een algemeen publiek een openhartige blik in de keuken van Peer-supported Open Dialogue (POD). Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven, zal ons meenemen op zijn persoonlijke weg naar dialoog. In een serie korte presentaties delen diverse betrokkenen bij POD-netwerkgesprekken hun ervaringen. In de twee workshoprondes verkennen we meer diepgaand verschillende POD-thema’s. Zie voor meer details het Programma.

Wat wij u als bezoeker willen meegeven

De eerste lichting POD-gediplomeerden werd opgeleid in 2017. Sindsdien volgden nieuwe lichtingen en hebben wij veel ervaring op kunnen doen in de praktijk. Met het symposium Op weg naar Dialoog willen wij u graag deelgenoot maken van onze ervaringen. Zowel de openingen die wij zien op weg naar een betere zorg als de valkuilen die wij tegenkomen.

Om u als bezoeker concrete openingen te kunnen bieden op uw eigen weg naar dialoog, zijn er in de middag twee workshoprondes. In de eerste workshopronde ligt het accent op specifieke vaardigheden voor het bevorderen van dialoog, zoals compassie en contact maken (zie workshop 1 t/m 5).

In workshopronde 2 verkennen we de dialoog in breder perspectief: in hoeverre blijkt een dialogische praktijk betekenisvol blijkt binnen de Nederlandse ggz? U kunt hier kiezen uit de thema’s goede zorg, medicijngebruik, organisatie en implementatie of wetenschappelijk onderzoek (zie workshop 6 t/m 9).

Over het campagnebeeld

Met het campagnebeeld van een verkeersknooppunt verbeelden we meerdere betekenislagen:
– dialoog is beweging, op weg gaan, communiceren,
– dialoog is meerstemmig; daar waar meerdere verkeers/communicatiestromen elkaar ontmoeten,
– aandacht is essentieel, gezien de vele mogelijke richtingen en routes en de (keuze)stress die kan ontstaan,
– de helicopterblik biedt altijd ook zicht op het grotere geheel,
– vertrouwen dat er ook rust bestaat in de ogenschijnlijke chaos; verkeer wordt hier in goede banen geleid, er is ook voldoende ruimte voor het aanwezige verkeer,
– op meer abstract niveau: de sierlijk bewegende lijnen doen denken aan Paul Moyaert’s ‘blijven communiceren, als in een dans’; je ziet ook de letter O terugkeren, letterlijk openingen.