Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Symposium ‘Op weg naar dialoog – Openingen en valkuilen’

Vrijdag 11 oktober 2019, The Colour Kitchen, Utrecht-Zuilen

Het  symposium is volgeboekt!

Inschrijven is niet meer mogelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 11 oktober 2019 bieden wij zorgprofessionals en hun bestuurders, cliënten en hun naasten, studenten en zeker ook een algemeen publiek een openhartige blik in de keuken van Peer-supported Open Dialogue (POD). Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven, zal ons meenemen op zijn persoonlijke weg naar dialoog. In een serie korte presentaties delen diverse betrokkenen bij POD-netwerkgesprekken hun ervaringen. In de twee workshoprondes verkennen we meer diepgaand verschillende POD-thema’s. Zie voor meer details het programma hieronder.

Wat wij u als bezoeker willen meegeven

De eerste lichting POD-gediplomeerden werd opgeleid in 2017. Sindsdien volgden nieuwe lichtingen en hebben wij veel ervaring op kunnen doen in de praktijk. Met het symposium Op weg naar Dialoog willen wij u graag deelgenoot maken van onze ervaringen. Zowel de openingen die wij zien op weg naar een betere zorg als de valkuilen die wij tegenkomen.

Om u als bezoeker concrete openingen te kunnen bieden op uw eigen weg naar dialoog, zijn er in de middag twee workshoprondes. In de eerste workshopronde ligt het accent op specifieke vaardigheden voor het bevorderen van dialoog, zoals compassie en contact maken (zie workshop 1 t/m 5).

In workshopronde 2 verkennen we de dialoog in breder perspectief: in hoeverre blijkt een dialogische praktijk betekenisvol  binnen de Nederlandse ggz? U kunt hier kiezen uit de thema’s goede zorg, medicijngebruik, organisatie en implementatie of wetenschappelijk onderzoek (zie workshop 6 t/m 9).

Programma

09.00 Ontvangst: inloop en registratie
09:30 Welkom en opening door dagvoorzitter Marie-Louise Vossen, Lid Raad van Bestuur GGzE
09:45 Persoonlijke ervaring van cliënt met POD
10:00 Lezing 'De zin van Waanzin' door Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven
De zin van waanzin
Paul Moyaert opent de dag met een lezing waarin hij ons meeneemt op zijn persoonlijke weg naar dialoog. In zijn jarenlange praktijkervaring heeft hij een eigen benaderingswijze gevonden. Onderdeel daarvan is om de waanzin niet in termen van gebrek te formuleren maar om juist op zoek te gaan naar openingen voor contact en zoals hij zelf zegt ‘mee te bewegen als in een dans’. Paul Moyaert is weliswaar niet opgeleid als POD'er maar heeft wel inzicht in de essentie van het bevorderen van dialoog.
10.40 Reacties op de lezing – Paul Moyaert in gesprek met de zaal
11:00 PAUZE
Reflecties vanuit verschillende perspectieven
11.20 I Groot POD netwerkgesprek
Cliënten, naasten en behandelaren vanuit GGz Eindhoven gaan in gesprek over hun ervaringen met POD. Twee POD-gediplomeerden (Dirk Corstens, psychiater, en Martijn Kole, ervaringsdeskundige) begeleiden de uitwisseling en reflecteren op de inbreng.
12.00 II Perspectief van ervaringsdeskundigen
De ervaringen van de ervaringsdeskundige (de peer) hebben in POD een eigen gewicht. Enerzijds omdat ze herkenning en inzicht kunnen bieden voor bijzondere menselijke ervaringen. Anderzijds doordat zij extra voelsprieten hebben die voortvloeien uit hun persoonlijke ervaringen met uitsluiting en stigma, m.m.v. Sanna Martha (ervaringsdeskundige Altrecht, POD-gediplomeerd), Heleen Wadman (ervaringsdeskundige Lentis, POD-gediplomeerd), Yvonne Willems (ervaringsdeskundige METggz, POD-gediplomeerd)
12.15 III Perspectief van behandelaren
Een blik op professionele kennis en hoe deze alleen vanuit een persoonlijke verbinding en in een open dialoog zonder vooropgestelde doelen tot werkelijke betekenis kan komen voor cliënten en naasten, m.m.v. Kwok Wong (psychiater GGzE, POD-gediplomeerd), Jeanine van der Meijden (klinisch psycholoog Centrum Autisme GGzE, POD-gediplomeerd) en Dirk Corstends (psychiater, METggz, POD gediplomeerd)
12.30 IV Perspectief vanuit beleid en management
POD kent zeven principes: onmiddellijke hulp, sociaal netwerk, flexibiliteit, continuïteit, verantwoordelijkheid, tolerantie voor onzekerheid, dialogisme. Wat betekenen deze principes voor de implementatie van POD? Wat lukt en wat (nog) niet? m.m.v. Machteld van Raalte (locatiehoofd Lister, in opleiding POD) en Margo Speksnijder (locatiehoofd Lister, POD-gediplomeerd), Jan Berndsen (Raad van Bestuur Lister)
13:00 LUNCH
14:00 Workshops – Ronde I Zie hieronder
15:00 Pauze
15:30 Workshops – Ronde 2 Zie hieronder
16:35 Terugblik op de dag
17:00 Afronding door dagvoorzitter 
17:15 Hapje -Drankje

Workshops

In totaal worden 9 workshops aangeboden – 5 in ronde I en 4 in ronde II

14:00 RONDE I Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur
1. Dialoog onder druk – over vaardigheden en valkuilen bij crisissituaties (VOL!)
Crisissituaties vragen om handelen. Hoe kunnen we blijven luisteren naar wat er werkelijk speelt? Ervaringen met de open dialoog in situaties van crisis.
Dirk Corstens (sociaal psychiater/psychotherapeut METggz, POD-gediplomeerd)
Martijn Kole (ervaringsdeskundig Lister POD-gediplomeerd, oprichter van Enik en manager Lister Academie)
2. Polyfonie of kakofonie – over meerstemmigheid tijdens POD-netwerkgesprekken
Hoe kunnen de verschillende perspectieven en tegenstrijdige ideeën helpen bij het vinden van een eigen weg. Hoe gaat dat in de praktijk en waar lopen we tegenaan?
Cliënt, Chantal Goudsmits en Esther Rook (beiden GGzE, POD-gediplomeerd)
3. Lessen in nederigheid – over de POD-opleiding en werkend leren
Hoe leerden we in de opleiding POD onze ervaringen en vakkennis met compassie beschikbaar te maken en hoe vergaat ons dat in de praktijk? In deze workshop gaan we in op de zeven principes van POD voor de scholing van medewerkers die conform deze principes willen werken
Dienke Boertien (stafmedewerker herstel en ervaringsdeskundigheid Kenniscentrum Phrenos) en Mascha Mos (psychiater, Altrecht)
4. Op weg naar binnen – over compassie en contact maken
In open dialoog gaan en blijven brengt van binnen veel te weeg. Hoe helpt contemplatie om in verbinding te blijven met jezelf en de ander.
Christina Piontek (ervaringsdeskundige/MBT-sociotherapeut METggz, POD-gediplomeerd)
Marion de Boer (klinisch psycholoog GGzE, POD-gediplomeerd)
Noor van Overbeek (GGzE, POD gediplomeerd)
5. De zin van waanzin
Welke openingen kan de persoonlijke benadering van Paul Moyaert ons bieden om anders te gaan kijken naar de waanzin. Oefening aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven
15.30 RONDE II Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur
6. Op weg naar beter – over wensen voor een betere zorg (VOL!)
Welke bijdrage levert een dialogische praktijk aan goede zorg? Welke waarden doen er toe en welke misschien niet?
Sanna Martha (ervaringsdeskundige Altrecht, POD-gediplomeerd)
Yvonne Willems (ervaringsdeskundige METggz, POD-gediplomeerd)
Isabelle Barten (ervaringsdeskundige Enik/Lister, in opleiding POD)
7. Op weg naar terughoudendheid – in dialoog over medicijngebruik
Een poging om de dialoog aan te gaan over een onderwerp vol valkuilen. Wanneer is medicijngebruik helpend en wanneer is het hinderend?
Heleen Wadman (ervaringsdeskundige Lentis, POD-gediplomeerd)
Kwok Wong (psychiater GGzE, POD-gediplomeerd)
8. Op weg naar samenwerking – over organisatie en implementatie
De implementatie van POD vraagt om samenwerking en dialoog tussen alle lagen in de organisatie. Waar schuurt het en wat zijn de kansen?
Cynthia Blaauw (manager FACT, teamleider POD GGzE, POD-gediplomeerd)
Fred Marquenie (algemeen manager Altrecht Jongvolwassenen)
9. Op weg naar resultaten –  over wetenschappelijk onderzoek
Wat is de internationale stand van zaken van (lopend) onderzoek naar Open Dialogue? En wat zijn de uitdagingen voor een onderzoek dat de ervaringen van cliënten werkelijk recht doet?
Chrisje Couwenbergh (senior stafmedewerker onderzoek en beleid Kenniscentrum Phrenos)
Karin Lorenz (onderzoeker GGzE/Tranzo)

Locatie

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL, Utrecht-Zuilen/ www.zuilen.thecolorkitchen.nl

Kosten

Toegangsprijs: €250,-
Gereduceerd tarief voor werknemers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen: €200,-
Gereduceerd tarief voor werknemens van instelilngen die lid zijn van POD Nederland: €150,- (te weten: Altrecht, GGzE, Lentis, Lister, Met ggz)
Gereduceerd tarief €75,- (voor mensen met een maandinkomen van € 1.025,- of lager)

Inschrijving

Het het symposium is volgeboekt! Inschrijven is niet meer mogelijk.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, NVRG en Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV), FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR.

Peer-supported Open Dialogue

Peer-supported Open Dialogue (POD) is een zorgpraktijk, o.a. bij psychische crises, die zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Enkele kernwaarden van POD zijn meerstemmigheid (polyfonie) en dialoog, kunnen reflecteren, compassie, onzekerheid tolereren en niets wordt besproken over de cliënt in diens afwezigheid.

POD Nederland

POD is ontstaan in Finland, doorontwikkeld in Engeland en wordt in Nederland sinds 2017 aangeboden door speciaal opgeleide multidisciplinaire teams bij GGz Eindhoven, Altrecht, Lister, MET ggz en Lentis. Deze organisaties werken samen met Kenniscentrum Phrenos aan onderzoek en verdere ontwikkeling van opleiding, dit alles onder de naam POD Nederland (PODNL).

Weblinks met meer informatie

  • POD Nederland: klik hier
  • Twitter: klik hier
  • Interview met Paul Moyaert in Trouw: lees hier
  • Boekuitgave Paul Moyaert – Schizofrenie: een filosofisch essay over waanzin: lees hier

 

 

 


Confidental Infomation