Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Symposium ‘Op weg naar dialoog – Openingen en valkuilen’

Vrijdag 11 oktober 2019, The Colour Kitchen, Utrecht-Zuilen

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan het tweede PODNL symposium ‘Op weg naar Dialoog – Openingen en valkuilen.’
Met het thema van het eerste PODNL symposium (Dialogue First, januari 2018) benadrukten wij de noodzaak van het komen tot dialoog. Met het tweede PODNL symposium zetten we een volgende stap: we zijn/gaan op weg naar dialoog en geven meer inzicht in mogelijke openingen en valkuilen. Hiermee geven wij tegelijk al aan dat de juiste intentie (dialogue first!) op zich ontoereikend zal zijn; er komen wel degelijk vaardigheden aan te pas, er zijn geen snelle methodes of pasklare strategieën en met enkel ‘op je handen zitten’ om overhaaste oplossingen te vermijden, kom je er niet.

Wees welkom

Op 11 oktober 2019 bieden wij zorgprofessionals en hun bestuurders, cliënten en hun naasten, studenten en zeker ook een algemeen publiek een openhartige blik in de keuken van Peer-supported Open Dialogue (POD). Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven, zal ons meenemen op zijn persoonlijke weg naar dialoog. In een serie korte presentaties delen diverse betrokkenen bij POD-netwerkgesprekken hun ervaringen. In de twee workshoprondes verkennen we meer diepgaand verschillende POD-thema’s.

Programma

09.00 Ontvangst en registratie
09:30 Opening dagvoorzitter Marie-Louise Vossen, Lid Raad van Bestuur GGzE
09:45 Lezing door Paul Moyaert, auteur en emeritus hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de KU Leuven
10:30 Persoonlijke ervaringen met POD – Serie 1
11:15 PAUZE
11:45 Persoonlijke ervaringen met POD – Serie 2
13:00 LUNCH
14:00 Workshops – Ronde I
15:00 Pauze
15:30 Workshops – Ronde 2
16:30 Afsluiting
16:45 Borrel

Workshops

In totaal worden 8 workshops aangeboden – 4 workshops per ronde.

14:00 RONDE I (Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur)
1. Dialoog onder druk – Over vaardigheden en valkuilen bij crisissituaties
2. Polyfonie of kakofonie? – Over meerstemmigheid tijdens POD-netwerkgesprekken
3. Lessen in nederigheid – Over de POD-opleiding en werkend leren
4. Op weg naar binnen – Over compassie en contact maken
15.30 RONDE II (Maak uw keuze: 1e en 2e voorkeur)
5. Op weg naar beter – Over waarden en wensen in de zorg
6. Op weg naar terughoudendheid? – In dialoog over medicijngebruik
7. Op weg naar samenwerking – Over implementatie en teamvorming
8. Op weg naar resultaten – Over wensen en criteria voor POD-onderzoek

Locatie

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL, Utrecht-Zuilen/ www.zuilen.thecolorkitchen.nl

Kosten

Toegangsprijs: €250,-
Gereduceerd tarief voor werknemers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen: €200,-
Gereduceerd tarief voor leden van POD Nederland: €150,-
Gereduceerd tarief €75,- (voor mensen met een maandinkomen van € 1.025,- of lager)

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, NVRG en Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV), FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR.

Peer-supported Open Dialogue

Peer-supported Open Dialogue (POD) is een zorgpraktijk, o.a. bij psychische crises, die zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Enkele kernwaarden van POD zijn meerstemmigheid (polyfonie) en dialoog, kunnen reflecteren, compassie, onzekerheid tolereren en niets wordt besproken over de cliënt in diens afwezigheid.

POD Nederland

POD is ontstaan in Finland, doorontwikkeld in Engeland en wordt in Nederland sinds 2017 aangeboden door speciaal opgeleide multidisciplinaire teams bij GGz Eindhoven, Altrecht, Lister, MET ggz en Lentis. Deze organisaties werken samen met Kenniscentrum Phrenos aan onderzoek en verdere ontwikkeling van opleiding, dit alles onder de naam POD Nederland (PODNL).

Weblinks met meer informatie

  • POD Nederland: klik hier 
  • Twitter: klik hier
  • Interview met Paul Moyaert in Trouw: lees hier
  • Boekuitgave Paul Moyaert – Schizofrenie: een filosofisch essay over waanzin: lees hier