Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Programma

09.00   Ontvangst en registratie
09.45  Opening door dagvoorzitter prof. dr. Jaap van Weeghel,
directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos.
09.50  Herstelgericht behandelen: ontmoeting van twee deskundigen
dr. René Keet, psychiater, directeur behandelzaken,
divisie Maatschappelijke Psychiatrie, GGz Noord-Holland-Noord
10.10 Herstel van een persoonlijke crisis in een wereld van richtlijnen rond diagnose-recept-ROM: zitten we op de goede weg?
prof. dr. Jim van Os, psychiater, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie,
Vakgroep Psychiatrie en Psychologie, Universiteit Maastricht
10.30 Uitreiking ereprijs 2014 Fonds Psychische Gezondheid
door Ronald Gorter, directeur Fonds Psychische Gezondheid
10.40 De herstelbeweging: agenda voor de toekomst
drs. Wilma Boevink, senior-onderzoeker, programma Re-integratie, Trimbos instituut
11.00 Pauze, informatiemarkt en postermarkt
11.30 Wmo & Herstelondersteuning: in evenwicht? 
drs. Lenie Scholten, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, gemeente Eindhoven
11.50 Zelfhulp en Peersupport: een academie waard?
Ton Verspoor, coördinator Enik, Recovery College, Lister, Utrecht
12.10 Uitreiking posterprijzen door dr. Charlotte de Heer, voorzitter posterjury
12.25 Lunch, informatiemarkt en postermarkt
13.40 Ronde I (PS I 'Herstel door educatie: de nieuwe praktijk' en 14 workshops)
14.55 Pauze, informatiemarkt, postermarkt
15.15 Ronde II (PS II 'Armoede en zelfregie' en 14 workshops)
16.30 Uitreiking Douglas Bennett Award door drs. Marry Mos,
voorzitter bestuur Kenniscentrum Phrenos
17.00 Borrel
 • Parallelsymposia

  1) Parallelsymposium I
  Herstel door educatie: de nieuwe praktijk
  ronde I
  Martijn Kole, ervaringsdeskundige, medewerker Enik, Recovery College en adviseur Raad van Bestuur, Lister, Utrecht
  Kees van Aart, directeur bedrijfsvoering, Zorggroep Impact, en verbonden aan het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, GGz Breburg
  Leen Van Leersum, voorzitter, Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht
  2) Parallelsymposium II
  Armoede en zelfregie
  ronde II
  voorzitter: prof. dr. Tine Van Regenmortel Hoofd onderzoeksgroep 'Armoede, maatschappelijke integratie en migratie' HIVA KU Leuven / professor in de Master Sociaal werk Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven / coördinator van de Academische Werkplaats Sociaal Werk aan Tranzo/Tilburg University
  dr. Igor van Laere, zelfstandig sociaal geneeskundige,  oprichter Nederlandse Straatdokters Groep / voorzitter Doctors for Homeless Foundation (zie: www.doctorsforhomeless.org)
  dr. Raf Janssen, wethouder Sociaal domein,  gemeente Peel en Maas, secretaris Sociale Alliantie, netwerkorganisatie gericht op armoedebestrijding.
  • Workshops

   3) Zorg op Kleur: handvat voor Herstelondersteunend werken
   ronde I Lees meer
   Marian de Jong, projectleider Triple C,
   Rob de Jong, directeur, Divisie Willem Arntsz, Altrecht
   4) Housing First voor jongeren: de eerste resultaten
   ronde I Lees meer
   Marc Onnen, beleidsadviseur Jeugd,
   Martin Boersma, persoonlijk begeleider,
   HVO-Querido Amsterdam
   Niels de Vos, student Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, Universiteit van Amsterdam
   5) Van chaos naar creatie: Beeld&co
   ronde I Lees meer
   Petra Beekman, Leren&co,
   Richard Telgen, ervaringsdeskundige, Beeld&co,
   Bart van Uitert, Beeld&co/Geluk&co, RIWIS Zorg en Welzijn Apeldoorn
   6) In de leer voor zelfbeheer
   ronde I Lees meer
   Robert Roch, persoonlijk begeleider,
   Yvonne Visser, coördinator Bruisnest, Kwintes Zeist
   7)  Verfilmde Waan: van vooroordeel naar begrip
   ronde I Lees meer
   Dorothé van Slooten, beleidsmedewerker,
   Bas Labruyère, ervaringswerker, Bureau Herstel,
   Sietske Banens, ervaringswerker, Bureau Herstel, Mondriaan Maastricht
   8) Maatschappelijke participatie en rehabilitatie van mensen met langdurige eetstoornissen
   ronde I Lees meer
   Sarita Sanches, PhD researcher,
   dr. Wilma Swildens, senior-onderzoeker, Divisie Willem Arntsz,
   Carla Hoogenhout en Diane Hop, Divisie Altrecht Rintveld, Altrecht,
   drs. Jooske van Busschbach, Rob Giel Onderzoekcentrum, Rijksuniversiteit Groningen
   9) 50 banenplan; van cliënt naar medewerker binnen Lister
   ronde I Lees meer
   Jeichina Galesloot, Lister communicatie,
   Therese Venema, Lister Werk & Activering,
   Lister Utrecht
   10) 100% talent: een talentgerichte benadering van jongeren met complexe vragen
   ronde I Lees meer
   Michelle Emmen MSc, junior adviseur,
   Margit van der Meulen MSc,adviseur,
   Movisie
   11) Verbeeld je kracht
   ronde I Lees meer
   Anouk Verhagen, ervaringswerker,
   Majorie Garcia den Hoedt, ervaringswerker,
   Martijn Castricum, ervaringswerker,
   Jolanda Slabbekoorn, creatief therapeut,
   Emergis Kloetinge
   12) Zelfstigma: wat kunnen hulpverleners daar tegen doen?
   ronde I Lees meer
   dr. Tom van Wel, psycholoog/onderzoeker, Altrecht-ABC voor jongeren met een psychosekwetsbaarheid,
   drs. Anita Hubner, psycholoog/ambassadeur Samen Sterk zonder Stigma, HVO-Querido en Cliëntenbelang Amsterdam
   13) OuderWijzer. Ervaringen met een wijkgericht programma gericht op sociale participatie en regieversterking ouderen
   ronde I Lees meer
   Maria Hoeffnagel, Prezens,
   Christine Molenaar, Actenz, GGZ inGeest,
   Anke Heijsman, lectoraat ACHIEVE, Hogeschool van Amsterdam, deelnemer van OuderWijzer
   14) EVC: Certificaat voor ervaringsdeskundigheid
   ronde I Lees meer
   Willem-Pieter Neijenhuis, vrijwilliger, Kwintes,
   Robinet Bargeman, medewerker, Bureau STERK, Culemborg,
   Anke Vergeer, teamleider Herstelondersteuning, Kwintes
   15) FACT verrijken met Resource-ACT
   ronde I Lees meer
   Sandra Bakker, casemanager/teamcoördinator, (F)ACT-wijkteam Alkmaar West, GGz Noord-Holland-Noord, Cliënt met eerste ervaringen met RACT binnen FACT
   16) Staan gemeenten open voor werk?
   ronde I Lees meer
   Nic Vos de Wael, beleidsmedewerker participatie en langdurende zorg,
   Landelijk Platform GGz Utrecht e.a.
   17) Herstel met werk en WRAP
   ronde II Lees meer
   drs. Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos,
   dr. Harry Michon senior wetenschappelijk medewerker, programma Re-integratie, Trimbos-instituut
   drs. Marianne van Bakel, projectleider HEE, Trimbos-instituut,
   drs. Nicole van Erp, wetenschappelijk medewerker, programma Re-integratie, Trimbos-instituut
   18) Mensenbieb
   ronde II Lees meer
   Hilde Koelmans, locatie Overvecht,
   Gaby Schoonbeek, Stadsbrug,
   Lister, Utrecht
   19)  Contact leggen met potentiële werkgevers. Hoe doe je dat?
   ronde II Lees meer
   Venu Nieuwenhuizen, Rehabilitation counselor Altrecht ABC, Altrecht/docent Stichting Rehabilitatie ’92,
   Debby Kamstra, jobcoach/coordinator / supervisor, Vip Amsterdam, Mentrum/trainer IPS, Kenniscentrum Phrenos
   20) Functioneren vanuit eigen kracht
   Umah-hai: een professionele, cliëntgestuurde organisatie
   ronde II Lees meer
   Oscar Römer en Daphne Manders,
   Stichting Umah-hai, Driebergen
   21) Cognitieve Adaptatie Training: interventie ter verbetering van het dagelijks functioneren
   ronde II Lees meer
   drs. Annemarie Stiekema, psycholoog, promovenda,
   Marijke Slager, verpleegkundige,
   Johanna Oosterhuis, verpleegkundige,
   Afdeling Langdurige Rehabilitatie,
   Lentis, Zuidlaren
   22) Herstelacademie Markieza
   ronde II Lees meer
   Simone Middel en Ivy Veira,
   Markieza, Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, Eindhoven
   23) Individuele Plaatsing en Steun: ook effectief vanuit de RIBW!
   ronde II Lees meer
   Guus van Maurik, projectleider,
   Marit Kos, trajectbegeleider-IPS,
   Kwintes, Zeist
   24) Mindfulness voor  GGz-cliënten
   ronde II Lees meer
   drs. Roel Vredenbregt, geestelijk verzorger/mindfulness trainer,
   drs. Eva Ouwehand, geestelijk verzorger/mindfulness trainer, Altrecht
   25) Enik Recovery College: herstel door zelfhulp
   ronde II Lees meer
   Ton Verspoor, coördinator, Enik Recovery college, Lister, Utrecht
   26) Meetellen in Utrecht: cliëntenpanel OGGZ
   ronde II Lees meer
   Annette Schlingmannn, De Stadsbrug, Utrecht,
   Lily IJdo, projectleider, afd. Volksgezondheid, gemeente Utrecht
   27) Functioneringsgerichte herstelondersteuning bij stagnatie of terugval bij het eigen herstel
   ronde II Lees meer
   Paul Andreoli, consulent, trainer, adviseur Innosearch, Echten,
   Benno Wiegers, SPV, Ouderenpsychiatrie, GGz Friesland
   28) Nog beter inspelen op onvervulde zorgbehoeften
   ronde II Lees meer
   dr. Wilma Swildens, senior-onderzoeker,
   Sascha Kwakernaak MSc, onderzoeker ROM,
   drs. Lennaert Gorter, onderzoeker ROM,
   Laura van Goor, psychiater, manager FACT EPA teams,
   Divisie Willem Arntsz, Altrecht
   29) Cognitieve gedragstherapie gericht op sociaal terugtrekgedrag en demoralisatie bij jongeren met recent ontstane psychose
   ronde II Lees meer
   dr. Carin Meijer, gz-psycholoog, onderzoeker,
   drs. Frederike Schirmbeck, psycholoog,
   Afdeling Vroege Psychose, AMC Amsterdam
   30) Rehabilitatie in het gesprek
   ronde II Lees meer
   Jolanda Kroes MRc, docent, lid kenniskring Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen