Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Genomineerden Douglas Bennett Award

Top 3 genomineerden Douglas Bennett Award
– Michiel Bähler. O.a. bekend van zijn bijdrage aan innovaties op het gebied van Herstelondersteunende zorg en F-ACT (Functie Assertive Community Treatment)

– Tom van Mierlo. O.a. bekend van zijn bijdrage aan innovaties op het gebied van HIC (High & Intensive Care)  en ART (Active Recovery Triad / Actief heRstel in de Triade)

– Tom van Wel. O.a. bekend van zijn bijdrage aan innovaties op het gebied van de IRB (Individuele Rehabilitatie Benadering) en het onderkennen van Herstelondermijnende reflexen.

De top 3 wordt voorgelegd aan de voorzitter van het bestuur van Kenniscentrum Phrenos.
Deze zal in overleg met de voorzitter van de congrescommissie de definitieve keuze maken.
De Award wordt uitgereikt door de voorzitter van het bestuur.
De prijs bestaat uit een kunstwerk, een oorkonde en een geldbedrag van € 500,-.

De prijs is vernoemd naar Douglas Bennett, de in 1997 overleden Engelse psychiater die veel heeft betekend voor de rehabilitatiebeweging, niet alleen in Engeland maar in de hele wereld en niet in de laatste plaats in Nederland.
De Award was in 2013 gericht op organisaties. In 2015 is de Award bestemd voor één of meerdere personen die op een voorbeeldige en inspirerende wijze hebben gewerkt aan het bevorderen van de kwaliteitsverbetering in de behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Het kunnen zowel personen zijn die betrokken zijn bij recente, originele activiteiten/projecten of juist bij al langer lopende activiteiten/projecten die succesvol en duurzaam blijken te zijn.
Bij de beoordeling wordt gekeken naar bijzondere en vernieuwende prestaties door de persoon/personen.
In de beoordeling spelen de volgende aspecten een rol. Hij/zij:
– is niet betrokken bij ‘papieren’ of al te prille activiteiten/projecten (min. 2 jaar);
– onderscheidt zich door een eigen stijl in werkwijze of activiteiten;
– werkt op systematische wijze aan de kwaliteitsverbetering in de behandeling, rehabilitatie en herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen;
– is een voorbeeld en inspiratiebron voor de dagelijkse praktijk.