Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

10e Phrenos Psychosecongres ‘Grenzen verleggen’ 13 november 2014

Er gebeuren veel nieuwe dingen in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
(zoals de WMO-ontwikkelingen, zelfhulp-initiatieven vanuit het hersteldenken, vroegdetectie en -behandeling). Daarbij wordt door veel partijen, sectoren en bekostigingsregimes steeds meer de noodzaak erkend van een geïntegreerde aanpak. En er is een toenemende behoefte aan ondersteuning in de samenleving, dicht bij huis.

Maar ook in het denken over psychosen worden grenzen verlegd.  Zo is symptoomstabilisatie niet langer het enige of hoogste doel: het gaat om het ondersteunen van ieders individuele herstel.
Goede behandeling en ondersteuning omvatten activiteiten die uitgaan van de eigen kracht, inzet en energie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Tegelijkertijd richt de zorgverlening zich ook op de omgeving van individuele personen.

Het inmiddels 10e (!) Phrenos Psychosecongres wil een beeld schetsen van de grensverleggende ontwikkelingen binnen en buiten de GGz waarin behandeling en ondersteuning beter aansluiten bij het functioneren in het dagelijks leven.
In de ochtend vinden vijf plenaire lezingen plaats die ingaan op de conceptuele ontwikkelingen, de veranderende behandelperspectieven en de belangrijkste veranderingen in de organisatie van de zorg. Naast een uitgebreide postermarkt en een informatiemarkt tijdens de pauzes worden er ‘s middags, in twee rondes, 29 verschillende workshops, twee onderzoekspresentaties en twee parallelsymposia uitgevoerd.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor professionals die actief zijn in de behandeling en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen (o.a. verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, artsen, sph-ers, vaktherapeuten, trajectbegeleiders, casemanagers, ervaringsdeskundigen, woonbegeleiders).
Het congres is daarnaast van belang voor managers, beleidsmakers, onderzoekers, cliënten, familieleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties en belangenorganisaties.

Organisator

Het congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos.
Kenniscentrum Phrenos beoogt – in nauwe samenwerking met partners in het werkveld – het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen. Kenniscentrum Phrenos doet dat door kennis op het gebied van behandeling, herstel en participatie te ontwikkelen, te bundelen, te verspreiden en te doen toepassen. Vanuit deze kennis wil Kenniscentrum Phrenos het beleid ten aanzien van de behandeling en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen beïnvloeden.
Bij het kenniscentrum zijn 34 GGz-instellingen aangesloten.

Programma

09.00 Ontvangst en registratie
09.45 Opening door dagvoorzitter dr. R. Bruggeman, psychiater,
Universitair Centrum Psychiatrie (UCP), UMC Groningen
10.00  Minidocumentaire Trauma bij Psychose
Introductie door prof. dr. M. van der Gaag, Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-project
10.10 Maakt de omgeving ons psychotisch?
mw. prof. dr. I. Myin-Germeys, hoogleraar Ecologische Psychiatrie, Universiteit Maastricht
10.35 Minder is beter: naar een individuele behandelstrategie
dr. L. Wunderink, psychiater, hoofd afd. Wetenschappelijk Onderzoek en Opleidingen,  GGz Friesland
11.00  Pauze, informatiemarkt, postermarkt
11.30  mw. drs. E.T.J. van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
11.45  De grens voorbij; de onbeperkte mogelijkheden, Anoiksis
mw. C. Blanke, bestuurslid Anoiksis, vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid
12.10 Rob Giel-lezing: Grenzen verkennen, krachten versterken
drs. J.R. van Veldhuizen, psychiater en adviseur, voorzitter Stichting Centrum Certificering ACT en FACT
12.35  Uitreiking posterprijzen door mw. drs. B. van der Vleugel, voorzitter jury
12.45 Lunch, informatiemarkt, postermarkt
13.00 Première documentaire Trauma bij Psychose
14.00 Ronde I: Parallelsymposium I 'Plan van Aanpak ernstige psychische aandoeningen'.
Onderzoekspresentaties I en 14 workshops
15.15 Pauze, informatiemarkt, postermarkt
15.45 Ronde II: Parallelsymposium II 'Negatieve symptomen: niet farmacologische behandelingen'.
Onderzoekspresentaties II en 15 workshops
17.00 Borrel

Parallelsymposia

1) Parallelsymposium I
Over de brug. Plan van Aanpak ernstige psychische aandoeningen
ronde I
Voorzitter: prof. dr. J. van Weeghel, directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos.
- Highlights Plan van Aanpak
- dr. René Keet, psychiater, directeur behandelzaken, divisie Maatschappelijke Psychiatrie, GGz Noord-Holland-Noord
- José Manshanden, Themadirecteur Sociaal/Lid Directieraad, Gemeente Utrecht; Raadslid bij Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling; lid Klankbordgroep Wmo, ministerie van VWS
-Bert Stavenuiter, directeur, Ypsilon
– Herstelacademie de onmisbare schakel in herstelondersteunende zorg?
drs. Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos
Ton Verspoor, Coördinator Bureau Herstel & Clubhouse, Lister
Lees meer
2) Parallelsymposium II
Negatieve symptomen: niet farmacologische behandelingen
ronde II Lees meer
Voorzitter: dr. H. Knegtering, psychiater, Lentis
mw. drs. L. Bais, promovenda,NeuroImaging Center, UMC Groningen, onderzoekscoördinator, Lentis Research
mw. drs. C. Kos, promovenda, NeuroImaging Center, UMC Groningen
mw. drs. A. Malda, gz-psycholoog, GGz Friesland, promovenda, RijksUniversiteit Groningen

Onderzoekspresentaties

3) Onderzoekspresentaties GROUP I
ronde I Lees meer
Moderator: drs. J. van der Linde, psychiater, ABC Altrecht
Hersenafwijkingen bij cannabis en schizofrenie
mw. L. Koenders MSc, neuropsycholoog, OIO, AMC Amsterdam
De associatie tussen cannabisgebruik en metabool syndroom bij patiënten met een metabool syndroom
mw. J. Bruins MSc, neuropsycholoog, junior-onderzoeker, UMC Groningen
Metabolic syndrome and brain abnormalities in psychotic disorders
mw. J. de Nijs MSc, neuropsycholoog, AIO, UMC Utrecht
Netwerkconnectiviteit in het brein in rust en de associatie met psychotische kwetsbaarheid
mw. S. Peeters MSc, neuropsycholoog, AIO, Universiteit Maastricht
4) Onderzoekspresentaties GROUP II
ronde II Lees meer
Moderator: mw. dr. A. Bartels-Velthuis, psycholoog, UMC Groningen
Course of cannabis use and clinical outcome in patients with non-affective psychosis: a three-year follow up study
mw. F. van der Meer MSc, psycholoog, OIO, AMC Amsterdam
De predictieve waarde van neuro- en sociale cognitie bij de ontwikkeling van psychotische symptomen
mw. S. de Vries MSc, neuropsycholoog, AIO, RijksUniversiteit Groningen
Hoge schoolprestaties zijn geassocieerd met bipolaire stoornis
mw. drs. A. Vreeker, AIO, UMC Utrecht
Het nut van stratificeren naar trauma-ervaringen in de psychiatrie
mw. M. van Nierop MSc, neuropsycholoog, AIO, Universiteit Maastricht

Workshops

5) De Veerkrachtfabriek
ronde I Lees meer
C. Navarro, mw. M. Stassen,
Vereniging Anoiksis
6) The Ghost Protocol – CGT bij Djinns, Geesten en Magie
ronde I Lees meer
drs. D. van den Berg, gz-psycholoog i.o. specialist,
mw. drs. B. Raijmakers, gz-psycholoog, Parnassia
drs. A. Scholten, psycholoog, Brijder verslavingszorg
7) Deskundig inzetten van familie ervaring deskundigheid ter ondersteuning van andere families. Hoe doe je dat?
ronde I Lees meer
mw. T. van Hees, SPV, initiatiefnemer familiecoaching, Algemene Zorggroep Midden Nederland
T. Rusting, initiatiefnemer familiecoaching, afdelingsvoorzitter Ypsilon Utrecht
8) Diagnostiek en behandeling van psychose bij allochtone patiënten – de interculturele wegwijzer
ronde I Lees meer
mw. dr. M. Hoogsteder, coördinator Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg N-H, afd. Sociale Geneeskunde, VUmc / Emgo+, Amsterdam
dr. W. Veling, psychiater, afd. Psychiatrie, UMC Groningen
9) Psycho-educatie om medicatietrouw te verhogen:
leer verschillende communicatieframes te gebruiken!
ronde I Lees meer
mw. dr. S. Castelein, senior-onderzoeker, medisch socioloog, Lentis Groningen
drs. F. van Es, psychiater, UMC Groningen
mw. drs. A. van der Moolen, medisch socioloog, Bureau TrefR & A, Groningen
10) Virtual Reality Exposure Therapie: ontwikkelingen in het veld, voor Psychose en UHR in het bijzonder
ronde I Lees meer
mw. drs. R. Pot-Kolder, psycholoog/onderzoeker, Parnassia Groep/VU Universiteit
mw. drs. M. Rietveld, psycholoog, Parnassia
11) Woonvaardigheden trainen en behouden
ronde I Lees meer
mw. M. Ammeraal MSc, stafmedewerker/ergotherapeut,
mw. J. Kreuger, oefentherapeut Mensendieck/bewegingsagoog,
mw. M. Takken, ergotherapeut, Actenz GGz inGeest Amsterdam
12) Totale digitale behandeling en herstelondersteuning
ronde I Lees meer
mw. P. Tamis, GGz VS/MANP, projectleider Telezorg, mw. drs. H. Smidtman, klinisch psycholoog, GGz Noord-Holland-Noord
R. Wijnstra, ervaringsdeskundige/ cliënt
13) Nog beter inspelen op onvervulde zorgbehoeften
ronde I Lees meer
drs. L. Gorter, onderzoeker ROM,
drs. A. van Keijzerswaard, teammanager FACT,
mw. S. Kwakernaak MSc, onderzoeker ROM,
mw. dr. W. Swildens, senior-onderzoeker, Willem Arntsz Altrecht
14) Behavioral Activation: een verpleegkundige interventie voor negatieve symptomen bij schizofrenie
ronde I Lees meer
 
(Workshop 14 is komen te vervallen)
mw. dr. N. Boonstra,GGZ Verpleegkundig Specialist, senior-onderzoeker, GGz Friesland / Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
mw.drs. A. Malda, gz-psycholoog, GGz Friesland / RijksUniversiteit Groningen
mw. dr. M. Pijnenborg, gz-psycholoog, GGz Drenthe, universitair hoofddocent, RijksUniversiteit Groningen
15) Nieuwe behandelinterventies voor mensen met psychotische stoornissen
ronde I Lees meer
Voorzitter: mw. A. de Vos, psycholoog, onderzoekscoördinator, GGz Drenthe / Neuroimaging Center UMC Groningen
mw. drs. R. van Donkersgoed, psycholoog i.o. gz-psycholoog, promovenda, RijksUniversiteit Groningen
S. de Jong, promovendus, GGz  Friesland / RijksUniversiteit Groningen
mw. drs. B. de Vries, promovenda, RijksUniversiteit Groningen
16) Wijs weg met Stigma
ronde I Lees meer
mw. drs. K. Helmus, gz-psycholoog i.o. tot cognitief gedragstherapeut, Molemann Tielens/Arkin/St. Wat doe jij?
mw. G. Kienhorst, penvoerder Wegwijzer, Kenniscentrum Phrenos
dr. C.  Slooff, psychiater, voorzitter Stichting Wat doe jij?
mw. dr. E. Sportel, psycholoog/onderzoeker, GGz Drenthe,
mw. drs. Anita Hubner, ambassadeur Samen sterk zonder Stigma
17) Metacognitieve training en cognitieve tendensen
ronde I Lees meer
 
(Workshop 17 is komen te vervallen)
mw. drs. J. Ferwerda, gz-psycholoog i.o. klinisch psycholoog, GGz Noord-Holland-Noord
drs. B. van Oosterhout, klinisch psycholoog, programmacoördinator/onderzoeker, De Woenselse Poort Eindhoven
18) Naar een persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGz. De DSM-5 voorbij!
ronde I Lees meer
prof. dr. Ph. Delespaul, klinisch psycholoog, hoogleraar Innovations in Mental Health, Universiteit Maastricht / programmaleider Integrale Zorg en Psychotische Stoornissen, Mondriaan, Maastricht/Heerlen
19) Over trauma gesproken
ronde II Lees meer
drs. D. van den Berg, gz-psycholoog i.o. specialist, Parnassia
drs. P. de Bont, klinisch psycholoog/psychotherapeut, GGz Oost-Brabant
mw. drs. B. van der Vleugel, gz-psycholoog, GGz Noord-Holland-Noord
20) Positieve Activering: van demoralisatie naar herstel in de praktijk
ronde II Lees meer
drs. M. Aoudjan, gz-psycholoog,
mw. drs. H. Begheyn, gz-psycholoog, GGZ Noord-Holland-Noord
21) Dwang voorkomen met Eigen Kracht-conferenties
ronde II Lees meer
H.W. Klaassen, SPV, GGz Noord-Holland-Noord
G. Schout, projectleider project Eigen Kracht bij BOPZ, afd. Metamedica, VUmc
22) Politie en GGZ : beter worden in samenwerking
ronde II Lees meer
H. van Dijk, voorzitter Landelijk Platform Politie en GGz, Politie Eenheid Rotterdam
mw. drs. B. Voerman, recherche-psycholoog,
D. Rammers, SPV, Team Dreigingsmanagement, Politie Landelijke Eenheid
23) Snelle effectieve behandeling van stemmen horen bij jongeren
ronde II Lees meer
dr J. Jenner, psychiater, Hoofd afdeling Audito, Juneco Ten Boer
24) Het meten en behandelen van bewegingsstoornissen
ronde II Lees meer
prof. dr. P. van Harten, psychiater, directeur Innova, GGz Centraal, bijzonder hoogleraar, Universiteit Maastricht
C. Mentzel MSc, psychiater in opleiding,  GGz Centraal, PhD student bij GGz Centraal en Universiteit Maastricht
T. Mentzel MSc, PhD student bij GGz Centraal en Universiteit Maastricht
mw. A. Willems MSc, coördinator wetenschappelijk onderzoek, GGz Centraal/Universiteit Maastricht
25) Toepassing dimensielijst psychopathologie psychosen
ronde II Lees meer
dr. R. Bruggeman, psychiater,
drs. F. Nienhuis, klinisch psycholoog, UCP, UMC Groningen
dr. W. Veling, psychiater, afd. Psychiatrie, UMC Groningen
26) Wellness Recovery Action Plan, een nieuwe manier om je welbevinden te managen!
ronde II Lees meer
mw. drs. D. Boertien, Programmacoördinator Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Participatie, Advanced Level Facilitator WRAP, Kenniscentrum Phrenos
mw. A. Furnemont, coördinator/ervaringswerker, Advanced Level Facilitator WRAP, GGz Noord-Holland-Noord
27) Implementatie van leefstijlinterventies bij ernstige psychiatrische aandoeningen
ronde II Lees meer
mw. dr. F. Jörg, senior-onderzoeker, GGz Friesland/RGOc, UMC Groningen
mw. N. Kuipers, teammanager Mind-Up wonen, GGz Friesland
mw. drs. A. Looijmans, promovenda, RGOc en Epidemiologie, UMC Groningen
mw. drs. A. Stiekema, promovenda, Langdurige Rehabilitatie, Lentis
28) De Brouwerij: effecten van een yogaherstelreis op 9 mensen met een psychische kwetsbaarheid
ronde II Lees meer
mw. K. Helmus MSc, gz-psycholoog i.o. tot cognitief gedragstherapeut,
P. Jansen BSc, Yogi & maatschappelijk werker, participant yoga-reis, Molemann Tielens Amsterdam
29) Zelfregie met Resource-ACT binnen (F)ACT-teams
ronde II Lees meer
mw. S. Bakker, casemanager/teamcoördinator (F)ACT-wijkteam Alkmaar West, GGz Noord-Holland-Noord
mw. K. Windeln, psychiater/manager zorg (F)ACT-team Heerlen Noord, cliënt met RACT-ervaring
30) Shared Decision Making (Samen Keuzes Maken) in de praktijk
ronde II Lees meer
 
(Workshop 30 is komen te vervallen)
mw. M. Veenstra, Verpleegkundig Specialist GGz, afd. psychosen, UCP, UMC Groningen
dr. R. Schulte, psychiater, Behandelcentrum biopolaire stoornissen, GGz Noord-Holland-Noord
31) De Familie Motiverende Interventie (FMI) revisited
ronde II Lees meer
dr. R. Keet, psychiater, directeur behandelzaken, divisie Maatschappelijke Psychiatrie,
J. van Oudenhoven, casemanager FACT-wijkteam Alkmaar-West,
mw. drs. S. Veerman, psychiater, FACT- wijkteam Alkmaar Zuid, GGz Noord-Holland-Noord
32) Ontwikkelingen Richtlijn Schizofrenie: praktijk, onderzoek en zorginnovatie
ronde II Lees meer
mw. dr. S. Castelein, senior-onderzoeker, medisch socioloog, Lentis Groningen
mw. drs. M. Tasma, promovenda,
J. Vogel, verpleegkundige/klinisch epidemioloog, promovendus, Lentis Research, Lentis
33) Peer2Peer. GGZ-professional & familie-ervaringen: een geaccepteerde combi
ronde II Lees meer
 
(Workshop 33 is komen te vervallen)
mw. J. Neijenhuis, stafmedewerker,
mw. M. Markx, kaderondersteuner, Vereniging Ypsilon
mw. M. Stockmann, trainer en mede-eigenaar, Bureau de Mat

Posters en posterprijzen

Tijdens het congres worden posters tentoongesteld. Postervoorstellen kunnen worden ingediend tot 27 september via Call for posters. De jury maakt onderscheid in wetenschappelijke en zorginnovatieve posters. Met zorginnovatie wordt o.a. bedoeld: nieuwe initiatieven in de zorg, presentatie van een zorgprogramma of een initiatief van een patiënten- of oudervereniging. Voor de Zorginnovatieve posters gaat gelden dat de presentatie ervan ook met andere middelen dan een poster visueel gemaakt mag worden (digitale presentatie, app’s, games, demonstratiematerialen, brochures, boeken, etc.).
Voor beide categorieën is een prijs beschikbaar van € 250,–.

De uitvoering van de Wetenschappelijke posters blijft onveranderd. De posters van de geaccepteerde abstracts worden door de presentatoren zelf aangeleverd op het congres in het formaat A0, ‘staand’ (120 cm h x 85 cm b) en moeten op de congresdag vóór 09.45 uur worden opgehangen.
Voor de Zorginnovatieve posters gaat gelden dat de presentatie ervan ook met andere middelen dan een poster visueel gemaakt mag worden (digitale presentatie, app’s, games, demonstratiematerialen, brochures, boeken, etc.). Indien gewenst is een tafel en wifi beschikbaar; alle andere materialen dienen door de presentator te worden meegebracht en voor 09.45 klaar te staan.
Gedurende de 1e koffiepauze en tijdens de lunch wordt van de presentatoren verwacht bij  de posters aanwezig te zijn en vragen te beantwoorden van deelnemers.

De abstracts worden tevens op de website van Phrenos geplaatst.

Informatiemarkt

Tijdens de pauzes vindt een uitgebreide informatiemarkt plaats. Deze zal o.a. bestaan uit de stands van belangenorganisaties op het terrein van de GGz, vertoning van de minidocumentaire Trauma bij Psychose, live-demonstratie van Virtual Reality Exposure Therapie en de publieksstands van diverse farmaceutische bedrijven (zie sponsors).

Datum en plaats

Donderdag 13 november 2014.
Congrescentrum Regardz
De Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1, Zwolle.

Kosten

€ 295,–, incl. lunch, congresprogrammafolder en certificaat.
Voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen bedragen
de kosten € 225,-.
Voor cliënten en familieleden bedragen de kosten € 75,-.
Voor studenten opleiding HBO/Universitair bedragen de kosten € 75,-. Voorwaarde is dat na inschrijving aan M2Support een kopie van de collegekaart wordt toegezonden.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 5 punten door het Register Specialismen Verpleegkunde.
Accreditatie is toegekend voor 5 punten Scholing GGZ en voor 5 punten Scholing SPV door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen.

Certificaat

Na het congres ontvangen de deelnemers een e-mail met het overzicht van de toegekende accreditatiepunten en de vraag of een certificaat en/of bijschrijving van de punten bij de verschillende registers gewenst is.

Organisatie

Programma
Kenniscentrum Phrenos
Tel. 030 – 2931626
kcp@kcphrenos.nl
www.kcphrenos.nl

Achtergrondinformatie / toelichting middagsessies
(actueel overzicht, programma en docenten)
> www.kenniscentrumphrenos.nl

Inschrijving
Congresbureau M2Support
Postbus 2716
3800 GG Amersfoort
tel. 06-19226525
info@m2support.nl
www.m2support.nl

Sponsors

De organisatie van het congres wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, Lundbeck B.V., Takeda en Eli Lilly.
Janssen sponsorTakeda sponsorlogo lundbeck

 

Congresverslag

Informatie?

Programmafolder

Middagsessies

Posters

Interview

Lees een interview met sprekers Jaap van Weeghel en René Keet op mgvonline.nl

Meer informatie?

Fons van de Kar
030 – 2931626
fkar@kcphrenos.nl