Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Workshops NVP Netwerkconferentie 15 oktober

1) Begeleid Leren in de praktijk
– Mirjam Koree, Trajectbegeleider, VIP GGZ Friesland/ IRB-expert
– Linda Que, trajectbegeleider, Vroege Psychose ABC, Altrecht
Over individuele trajecten m.b.t. het kiezen, verkrijgen en behouden van een opleiding. Verder worden ervaringen besproken met de Impulscursus (jongeren helpen bij het kiezen en verkrijgen van een reguliere opleiding).

2) Een Trainingshuis: hoe doe je dat?
– Petra Schuurmans, verpleegkundige Vivio behandelhuis (Kinnik K&J psychiatrie) GGZ Friesland
– Teatske Hof, verpleegkundige VIP team, GGZ Friesland
Over het opstarten en structureren van de voorziening en over de noodzakelijke samenwerking met externe partijen voor het realiseren van de voorziening. Het Trainingshuis als voorbeeld van succesvol samenwerken met externe partijen. Veel initiatieven in het land zijn binnen de GGz wegbezuinigd. Als het een relevant onderdeel is van de zorg-infrastructuur, hoe zoek je dan de verbinding met zakelijk-strategische partners?

3) In gesprek met een familielid met psychose en slecht ziekte-inzicht
– drs. Hugo Wolters, klinisch psycholoog, Yorneo, Assen
– dr. Marieke Pijnenborg, gz-psycholoog, Psychosecircuit, GGZ Drenthe
Een slecht ziekte-inzicht bij mensen met een psychotische stoornis kan leiden tot veel wederzijds onbegrip. Degene die te kampen heeft met psychotische problemen kan zich alleen en onbegrepen voelen, terwijl de familie maar niet snapt waarom zij niet goed kunnen doordringen. Soms leidt dit tot een nare patstelling, waarin de betrokkenen alleen maar verder van elkaar vervreemden. In deze workshop geven Wolters en Pijnenborg op basis van de LEAP methode van Amador praktische handvatten voor familieleden (en hulpverleners) om de relatie te herstellen en/ of goed te houden. In de workshop staan echt leren luisteren en het vinden van gemeenschappelijke doelen centraal. Deelnemers leren een aantal concrete technieken.

4) VIP-zorg: hoe gewoner, hoe beter?
– Daniel Krikke, campagne ‘Het is nooit te Laat!’
VIP-cliënten willen niet dat de GGz te veel op de GGz lijkt in de uitvoering van de zorg.
Hoe geef je dan de zorgverlening vorm? ‘Het is nooit te laat’ richt zich op het vroeg signaleren en normaliseren van psychoses en het stimuleren van herstel na het krijgen van een psychose. Het ultieme doel is het wegnemen van stigma’s bij doelgroepen waaronder werkgevers, onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties om sociale insluiting van jongeren met psychische kwetsbaarheid te stimuleren. De campagne heeft een unieke insteek door de sturende kracht die vanuit het team ervaringsdeskundige jongeren komt.’ (www.hetisnooittelaat.nl)

5) Sporten binnen en buiten de GGz; over leefstijlinterventies door VIP-teams.
– Menno Miedema, ambulant verpleegkundige, VIP team, GGZ Friesland
– Clement Waarheid,  oud-PMT-er, VIP-team GGZ Drenthe, trainer psychomotorische weerbaarheidstraining, Beat victimization!-onderzoek
– Tara van de Giessen, gz-psycholoog, Psychosecircuit, GGZ Drenthe
Over de focus naar buiten en kijken wat je als ggz-instelling zelf zou moeten bieden. In tijden waarin de PMT wordt wegbezuinigd is het van belang het hier over te hebben. Sporten buiten de GGz werkt niet voor iedereen en daarom is het belangrijk om ook vanuit de GGz een aanbod te hebben voor cliënten.