Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Deelsessie track 2: Wijzer over antipsychotica

In deze sessie gaan we aan de slag met de keuze van een antipsychoticum door gebruik te maken van de Persoonlijke Antipsychotica Keuzewijzer. Tevens wordt u bijgepraat over nieuwe antipsychotica.

Werkvorm(en):

  1. Samenvoegen van de beschikbare kennis over effect en bijwerkingen van antipsychotica [presentatie L. de Haan]
  2. PAKwijzer: algoritme op basis van persoonlijke voorkeur en kennis [presentatie L. de Haan]
  3. Werken met de PAKwijzer [samen met publiek invullen van de PAKwijzer en bespreken van de verschillende persoonlijke rangordes van antipsychotica]
  4. Ervaringen van iemand die antipsychotica gebruikt: verbeterpunten [B. Rosema ]
  5. Ervaringen van een familielid: verbeterpunten [K. Groen 5 min.]
  6. Nieuwe antipsychotica [I. Sommer]

Confidental Infomation