Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg?

Op donderdag 28 januari 2021 vindt het psychosecongres nieuwe stijl plaats. Een bijzondere hybride editie vanuit het Muntgebouw in Utrecht.

Deze dag staat in het teken van nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van de diagnostiek en behandeling van psychotische aandoeningen én de  praktische toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie daarvan.

We kijken uit naar een onderscheidend psychosecongres, waarbij Phrenos samenwerkt met relevante (onderzoeks)groepen en partijen in de Nederlandse psychosezorg, zoals GROUP en HAMLETT, RGOc, Netwerk Vroege Psychose (NVP), PsychoseNet, Anoiksis en Ypsilon (Mind).

Dagvoorzitter is Wim Veling.

 

Programma

Jim van Os (Voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht) zal een inleiding houden met de titel: Samen op weg naar een relationeel ecosysteem van ggz. De visie van de patiëntenfederatie tot 2030 vat de uitdaging voor de zorg als volgt samen: Meer mens, minder patiënt. Maar de invoering van een ‘mensgerichte’ zorg is geen sinecure. Dat vereist een systeem waarin de ggz met evidence-based behandelingen samengaat met een groeiende informele of parallelle ggz gekenmerkt door psychische variatie als onderdeel van diversiteit, integratie van ziekte, leren van ervaringsdeskundigheid, empowerment en ‘behandelingen’ in de vorm van verbinding bieden, draagbaar maken van lijden, social holding of gemeenschapskracht, sociale economie en weerbaarheidsbevordering.

Het belang van het triadisch perspectief wordt verwoord in een Tedtalk van Tanja Tillemans en Bert Stavenuiter

Het programma wordt vormgegeven in vier thema’s (tracks) :

Track 1: Bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met een psychose. Ingeleid door Nynke Boonstra
Track 2: Medicatie. Ingeleid door Lieuwe de Haan
Track 3: Nieuwe interventies en psychologische mechanismen. Ingeleid door Marieke Pijnenborg
Track 4: Herstel en participatie. Ingeleid door Irene van de Giessen

Programma
09.30 Ontvangst: inloop (online registratie vooraf)
10.00 Welkom en opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose
10.15 Keynote lezing: Samen op weg naar een relationeel ecosysteem van ggz
Prof.dr. Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht
10.30 Ted-talk Belang van Triadisch perspectief
Tanja Tillemans en Bert Stavenuiter (MIND Ypsilon)
10.45 Toelichting track 1: Bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met een psychose
Dr. Nynke Boonstra, Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Hogeschool, Leeuwarden
11.00 Toelichting track 2: Medicatie
Prof. dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC.
11.15 Toelichting track 3: Nieuwe interventies en psychologische mechanismen
Prof. dr. Marieke Pijnenborg, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropychologie en Hoofd wetenschappelijk onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe
11.30 Toelichting track 4: Herstel en participatie
Irene van de Giessen, consulent/directeur Stichting HerstelTalent, adviseur afdeling EPA NVvP, bestuurslid Kenniscentrum Phrenos
12.00 – 13.00 Lunchpauze
13.00 Ronde I fysieke deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe bepalen we wat goede zorg is?
Jim van Os & Nynke Boonstra
Deelsessie track 2 – Wijzer over antipsychotica
Lieuwe de Haan, Iris Sommer, Bram-Sieben Rosema, onderzoeksmedewerker UMCG bij HAMLETT en OPHELIA en Karin Groen
Deelsessie track 3 – Zingeving/spiritualiteit
Eva Ouwehand Altrecht en Rijksuniversiteit Groningen met een ervaringsdeskundige
Deelsessie track 4 – Persoonlijk herstel
met medewerking van Dr. Lisette van der Meer, Universitair docent Klinische & ontwikkelingsneuropsychologie, RUG en senior onderzoeker Lentis ART
Wat kan een Stemmenhoordersgroep haar groepsleden bieden? – Barbara Schaefer, Parnassia
Wat maakt WRAP geschikt voor het ondersteunen van persoonlijk herstel? – Evelien Hulshof, Coördinator ervaringsdeskundigheid GGZ Oostbrabant en Dylan Peeters (WRAP) Advanced Wrap Facilitator, Enik Recovery College
13.45 Pauze
14.00 Ronde II fysieke deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe toegankelijk en bereikbaar is de zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid en wat betekent dat voor de persoon zelf en zijn omgeving?
Bas Labruyere en Luc Vercauteren
Deelsessie track 2 – Minder antipsychotica
Wim Veling & Dr. Marieke Begemann, Postdoctoraal onderzoeker & HAMLETT project manager, Universitair Medisch Centrum Groningen, met een ervaringsdeskundige
Deelsessie track 3 – Modulaire CGT
Dauw Muijsson (UMCG) en Eva Tolmeijer (VU)
Deelsessie track 4 – Maatschappelijk herstel
Meta-analyse maatschappelijk functioneren: Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos
Het HospitalitY (HY) project: een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid: Sjoerd Vogel MSc, Promovendus Hospitality Project Lentis
Resource groepen in FACT: Cathelijn Tjaden, Promovendus Zorg en Participatie Trimbos-instituut
IPS Onderwijs (IPS-O): Sarita Sanches (Kenniscentrum Phrenos) en collega-onderzoeker
15.00 Afsluiten van de dag voor de deelnemers ter plaatse door de dagvoorzitters Hapje/drankje
15.00 Ronde I online deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe bepalen we wat goede zorg is?
Jim van Os & Nynke Boonstra
Deelsessie track 2 – Wijzer over antipsychotica
Lieuwe de Haan, Iris Sommer, Bram-Sieben Rosema, onderzoeksmedewerker UMCG bij HAMLETT en OPHELIA en Karin Groen
Deelsessie track 3 – Zingeving/spiritualiteit
Eva Ouwehand en ervaringsdeskundige
Deelsessie track 4 – Persoonlijk herstel
met medewerking van Dr. Lisette van der Meer, Universitair docent Klinische & ontwikkelingsneuropsychologie, RUG en senior onderzoeker Lentis ART
Wat kan een Stemmenhoordersgroep haar groepsleden bieden? – Barbara Schaefer, Parnassia
Wat maakt WRAP geschikt voor het ondersteunen van persoonlijk herstel? – Evelien Hulshof, Coördinator ervaringsdeskundigheid GGZ Oostbrabant en Dylan Peeters (WRAP) Advanced Wrap Facilitator, Enik Recovery College
16.00 Ronde II online deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe toegankelijk en bereikbaar is de zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid en wat betekent dat voor de persoon zelf en zijn omgeving?
Bas Labruyere en Luc Vercauteren
Deelsessie track 2 – Minder antipsychotica
Wim Veling & Dr. Marieke Begemann, postdoctoraal onderzoeker & HAMLETT project manager, Universitair Medisch Centrum Groningen, met een ervaringsdeskundige
Deelsessie track 3 – Modulaire CGT
Dauw Muijsson (UMCG) en Eva Tolmeijer (VU)
Deelsessie track 4 – Maatschappelijk herstel
Meta-analyse maatschappelijk functioneren: Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos
Het HospitalitY (HY) project: een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid: Sjoerd Vogel MSc, Promovendus Hospitality Project Lentis
Resource groepen in FACT: Cathelijn Tjaden, Promovendus Zorg en Participatie Trimbos-instituut
IPS Onderwijs (IPS-O): Sarita Sanches (Kenniscentrum Phrenos) en collega-onderzoeker
17.00 Afsluiting

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met HAMLETT, GROUP, NVP, PsychoseNet, Anoiksis,  Ypsilon (Mind), Redesigning Psychiatry, RGOc, Nieuwe GGZ.

Inschrijving

Aanmelden voor deelname aan het congres kan uitsluitend via het inschrijfformulier.

Deelnamekosten

Deelnamekosten bedragen €295,-
Leden van het NVP of medewerkers van aan Kenniscentrum Phrenos deelenemende instellingen betalen  €225,-
Mensen met een maandinkomen van €1.060 of lager betalen €75,-

Locatie

Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht
030 721 04 00

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR

Het plenaire programma wordt ook online live gestreamd, de sessies vinden zowel fysiek plaats als online.


Confidental Infomation