Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg?

In verband met de verlenging van de lockdown vanwege de verspreiding van het Coronavirus hebben we ons genoodzaakt gezien het congres uit te stellen tot 30 september 2021

Op donderdag 30 september 2021 vindt het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? plaats. Een bijzondere hybride editie vanuit het Muntgebouw in Utrecht.

Deze dag staat in het teken van nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van de diagnostiek en behandeling van psychotische aandoeningen én de  praktische toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie daarvan.

We kijken uit naar een onderscheidend psychosecongres, waarbij Phrenos samenwerkt met relevante (onderzoeks)groepen en partijen in de Nederlandse psychosezorg, zoals GROUP en HAMLETT, RGOc, Netwerk Vroege Psychose (NVP), PsychoseNet, Anoiksis en Ypsilon (Mind).

Dagvoorzitters zijn Wim Veling en Anne Marsman

 

YAPP

U kunt het programma en informatie over de sprekers ook raadplegen via de app YAPP. U kunt de app op uw mobiele telefoon downloaden via

https://my.yapp.us/S36MX2

Heeft u YAPP al eerder voor congressen en studiedagen van Phrenos geïnstalleerd, dan verschijnt de app van het Psychose Congres vanzelf op uw telefoon.

Programma

Jim van Os (Voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht) zal een inleiding houden met de titel: Samen op weg naar een relationeel ecosysteem van ggz. De visie van de patiëntenfederatie tot 2030 vat de uitdaging voor de zorg als volgt samen: Meer mens, minder patiënt. Maar de invoering van een ‘mensgerichte’ zorg is geen sinecure. Dat vereist een systeem waarin de ggz met evidence-based behandelingen samengaat met een groeiende informele of parallelle ggz gekenmerkt door psychische variatie als onderdeel van diversiteit, integratie van ziekte, leren van ervaringsdeskundigheid, empowerment en ‘behandelingen’ in de vorm van verbinding bieden, draagbaar maken van lijden, social holding of gemeenschapskracht, sociale economie en weerbaarheidsbevordering.

Het belang van het triadisch perspectief wordt verwoord in een Tedtalk van Tanja Tillemans en Bert Stavenuiter

Het programma wordt vormgegeven in vier thema’s (tracks) :

Track 1: Bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met een psychose. Ingeleid door Nynke Boonstra
Track 2: Medicatie. Ingeleid door Lieuwe de Haan
Track 3: Nieuwe interventies en psychologische mechanismen. Ingeleid door Marieke Pijnenborg
Track 4: Herstel en participatie. Ingeleid door Irene van de Giessen

Programma
09.00 Ontvangst: inloop (online registratie vooraf)
9.30 Welkom en opening door dagvoorzitters Anne Marsman, redacteur van PsychoseNet.nl, psycholoog, PhD student University of Maastricht en
Prof. dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose
9.45 Keynote lezing: Samen op weg naar een relationeel ecosysteem van ggz
Prof.dr. Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht (abstract)
10.00 Ted-talk Belang van Triadisch perspectief
Tanja Tillemans, voorzitter MIND Ypsilon en Bert Stavenuiter, directeur MIND Ypsilon (abstract)
10.15 Toelichting track 1: Bereikbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg voor mensen met een psychose
Dr. Nynke Boonstra, Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Hogeschool, Leeuwarden
10.30 Toelichting track 2: Medicatie
Prof. dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC.
10.45 Pauze
11.00 Toelichting track 3: Nieuwe interventies en psychologische mechanismen
Prof. dr. Marieke Pijnenborg, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropychologie en Hoofd wetenschappelijk onderzoek Langdurige Zorg GGZ Drenthe
11.15 Toelichting track 4: Herstel en participatie
Irene van de Giessen, consulent/directeur Stichting HerstelTalent, adviseur afdeling EPA NVvP, bestuurslid Kenniscentrum Phrenos
11.30 Debat "Gespecialiseerde Vroege Interventie Psychose teams: nodig of nadelig?"
12.00 – 13.00 Lunchpauze
13.00 Ronde I fysieke deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe bepalen we wat goede zorg is?
Jim van Os & Nynke Boonstra (abstract)
Deelsessie track 2 – Wijzer over antipsychotica
Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC, Iris Sommer, hoogleraar Cognitieve aspecten van neurologische en psychiatrische aandoeningen UMCG, Bram-Sieben Rosema, onderzoeksmedewerker UMCG bij HAMLETT en OPHELIA en Karin Groen, familie-ervaringsdeskundige en lid van de wetenschapscommissie van MIND Ypsilon (abstract)
Deelsessie track 3 – Zingeving/spiritualiteit
Dr. Eva Ouwehand, geestelijk verzorger  en onderzoeker bij Altrecht en Rijksuniversiteit Groningen, samen met een ervaringsdeskundige (abstract)
Deelsessie track 4 – Persoonlijk herstel
Dit ben ik – met medewerking van Dr. Lisette van der Meer, Universitair docent Klinische & ontwikkelingsneuropsychologie, RUG en senior onderzoeker Lentis ART
Wat kan een Stemmenhoordersgroep haar groepsleden bieden? – Dr. Barbara Schaefer, senior onderzoeker Parnassia
Wat maakt WRAP geschikt voor het ondersteunen van persoonlijk herstel? – Evelien Hulshof, Coördinator ervaringsdeskundigheid GGZ Oost-Brabant en Dylan Peeters (WRAP) Advanced Wrap Facilitator, Enik Recovery College (abstracts)
13.45 Pauze
14.00 Ronde II fysieke deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe toegankelijk en bereikbaar is de zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid en wat betekent dat voor de persoon zelf en zijn omgeving?
Bas Labruyere, filmmaker en Luc Vercauteren, schrijver en blogger (abstract)
Deelsessie track 2 – Minder antipsychotica
Wim Veling & Dr. Marieke Begemann, Postdoctoraal onderzoeker & HAMLETT project manager, Universitair Medisch Centrum Groningen, met een ervaringsdeskundige (abstract)
Deelsessie track 3 – Modulaire CGT
Dauw Muijsson, PhD student Universitair Medisch Centrum Groningen en Eva Tolmeijer, PhD student Vrije Universiteit Amsterdam (abstract)
Deelsessie track 4 – Maatschappelijk herstel
Meta-analyse maatschappelijk functioneren: Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos
Het HospitalitY (HY) project: een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid: Sjoerd Vogel MSc, Promovendus Hospitality Project Lentis
Resource groepen in FACT: Cathelijn Tjaden, Promovendus Zorg en Participatie Trimbos-instituut
IPS Onderwijs (IPS-O): Sarita Sanches, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos en collega-onderzoeker (abstracts)
14.45 Afsluiten van de dag voor de deelnemers ter plaatse door de dagvoorzitters Hapje/drankje
15.00 Ronde I online deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe bepalen we wat goede zorg is?
Jim van Os & Nynke Boonstra (abstract)
Deelsessie track 2 – Wijzer over antipsychotica
Lieuwe de Haan, hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC, locatie AMC, Iris Sommer, hoogleraar Cognitieve aspecten van neurologische en psychiatrische aandoeningen UMCG, Bram-Sieben Rosema, onderzoeksmedewerker UMCG bij HAMLETT en OPHELIA en Karin Groen, familie-ervaringsdeskundige en lid van de wetenschapscommissie van MIND Ypsilon (abstract)
Deelsessie track 3 – Zingeving/spiritualiteit
Dr. Eva Ouwehand, geestelijk verzorger  en onderzoeker bij Altrecht en Rijksuniversiteit Groningen, samen met een ervaringsdeskundige (abstract)
Deelsessie track 4 – Persoonlijk herstel
Dit ben ik – met medewerking van Dr. Lisette van der Meer, Universitair docent Klinische & ontwikkelingsneuropsychologie, RUG en senior onderzoeker Lentis ART
Wat kan een Stemmenhoordersgroep haar groepsleden bieden? – Dr. Barbara Schaefer, senior onderzoeker Parnassia
Wat maakt WRAP geschikt voor het ondersteunen van persoonlijk herstel? – Evelien Hulshof, Coördinator ervaringsdeskundigheid GGZ Oost-Brabant en Dylan Peeters (WRAP) Advanced Wrap Facilitator, Enik Recovery College (abstracts)
16.00 Ronde II online deelsessies
Deelsessie track 1 – Hoe toegankelijk en bereikbaar is de zorg voor mensen met een psychosegevoeligheid en wat betekent dat voor de persoon zelf en zijn omgeving?
Bas Labruyere, filmmaker en Luc Vercauteren, schrijver en blogger (abstract)
Deelsessie track 2 – Minder antipsychotica
Wim Veling & Dr. Marieke Begemann, Postdoctoraal onderzoeker & HAMLETT project manager, Universitair Medisch Centrum Groningen, met een ervaringsdeskundige (abstract)
Deelsessie track 3 – Modulaire CGT
Dauw Muijsson, PhD student Universitair Medisch Centrum Groningen en Eva Tolmeijer, PhD student Vrije Universiteit Amsterdam (abstract)
Deelsessie track 4 – Maatschappelijk herstel
Meta-analyse maatschappelijk functioneren: Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos
Het HospitalitY (HY) project: een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid: Sjoerd Vogel MSc, Promovendus Hospitality Project Lentis
Resource groepen in FACT: Cathelijn Tjaden, Promovendus Zorg en Participatie Trimbos-instituut
IPS Onderwijs (IPS-O): Sarita Sanches, stafmedewerker onderzoek Kenniscentrum Phrenos en collega-onderzoeker (abstracts)
17.00 Afsluiting

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met HAMLETT, GROUP, NVP, PsychoseNet, Anoiksis, Ypsilon (Mind), RGOc, Nieuwe GGZ.

Inschrijving

Aanmelden voor deelname aan het congres kan uitsluitend via het inschrijfformulier.

Deelnamekosten

Deelnamekosten bedragen €295,-
Medewerkers van aan Kenniscentrum Phrenos deelenemende instellingen betalen  €225,-
Mensen met een maandinkomen van €1.060 of lager betalen €75,-

Locatie

Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht
030 721 04 00

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR

Het plenaire programma wordt ook online live gestreamd, de sessies vinden zowel fysiek plaats als online.


Confidental Infomation