Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Masterclass Onderzoek: RCT ja of nee?

Vrijdag 8 december 2017
Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 Utrecht

Kenniscentrum Phrenos organiseert voor de tweede maal een Masterclass Onderzoek.
Het thema is dit jaar de RCT. Sommige onderzoekers zweren erbij, andere hebben hun twijfels.

Op het programma staan sprekers pro en contra (o.a. Pauline Meurs, Trudy Dehue, Wilma Boevink, Henk Garretsen en Mark van der Gaag), debat en presentaties promotieonderzoeken.

Kosten

Voor leden van de werkgroep Onderzoek en medewerkers aangesloten instellingen: 145,-
Overigen 195,- / cliënten/familie 75,-

Inschrijven

Programma

09.30 Ontvangst
10.00 Opening Dagvoorzitter
prof. dr. Jaap van Weeghel, directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos, hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, Tranzo, Universiteit van Tilburg, hoofd onderzoek en zorgontwikkeling, GGz Dijk en Duin, Parnassia Groep
10.05 'RCT: ja of nee?'
prof. dr. Henk Garretsen, Tranzo, Tilburg University
10.30 RVS-rapport 'Zonder context geen bewijs'
prof. dr. Pauline Meurs, Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
11.05 Opening presentaties promovendi
Neis Bitter
11.10 Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van de experience sampling methode (ESM) in de klinische praktijk
Fionneke Bos, faculteit Medische Wetenschappen, Universiteit Groningen
11.25 Herstelmaat/I-Roc
Hettie Aardema, Verpleegkundig specialist GGz, GGZ Drenthe
11.40 Pauze
12.00 'Zonder RCT geen bewijs: over de illusie dat bestuurders, zorgverzekeraar en experts goede zorg kunnen leveren zonder wetenschap'
prof. dr. Mark van der Gaag, klinisch psycholoog, hoofd psychose onderzoek, Wetenschappelijk Onderzoek & Innovatie, Parnassia; hoogleraar klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
12.25 Meta-analyse RCT’s preventie van dwangopnames
Mark de Jong, psychiater, leidend professional, FACT-Volwassenen, Yulius
12.40 Onderzoek naar empowerment en een klein pleidooi voor het verbinden van kennisbronnen
Jenny Boumans, wetenschappelijk medewerker Reïntegratie, Trimbos-instituut
12.55 Lunch
13.45 Cliëntgestuurd onderzoek en RCT
dr. Wilma Boevink, sr wetenschappelijk medewerker Reïntegratie, Trimbos-instituut
14.10 N=1 alternatieven voor RCT’s
Simone Verhagen, Universiteit Maastricht
14.25 Cognitieve functies, etniciteit en herstel in vroege psychose patiënten
Luyken Stouten, gz psycholoog, Centrum Eerste Psychose, Parnassia Den Haag
14.50 Pauze
15.20 Verre van neutraal – over de assumpties van de RCT
prof. dr. Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Groningen
15.45 Debat
Debatleiders: Charlotte Wunderink en Diana Roeg
16.15 Afsluiting
Jaap van Weeghel
16.25 Borrel


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, de FGzPt en de VSR