Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Masterclass Onderzoek: RCT ja of nee?

Vrijdag 8 december 2017
Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 Utrecht

Kenniscentrum Phrenos organiseert voor de tweede maal een Masterclass Onderzoek.
Het thema is dit jaar de RCT. Sommige onderzoekers zweren erbij, andere hebben hun twijfels.

Op het programma staan sprekers pro en contra (o.a. Pauline Meurs, Trudy Dehue, Wilma Boevink, Henk Garretsen en Mark van der Gaag), debat en presentaties promotieonderzoeken.

Kosten

Voor leden van de werkgroep Onderzoek en medewerkers aangesloten instellingen: 145,-
Overigen 195,- / cliënten/familie 75,-

Inschrijven

Programma

09.30 Ontvangst
10.00 Opening Dagvoorzitter
prof. dr. Jaap van Weeghel, directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos
10.05 'RCT: ja of nee?'
prof. dr. Henk Garretsen, Tranzo, Tilburg University
10.30 RVS-rapport 'Zonder context geen bewijs'
prof. dr. Pauline Meurs, Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
11.05 Opening presentaties promovendi
Neis Bitter
11.10 Experience Sampling Methode; toepassing van ESM-onderzoeken in de klinische praktijk
Fionekke Bos, faculteit Medische Wetenschappen, Universiteit Groningen
11.25 Herstelmaat/I-Roc
Hetty Aardema, Verpleegkundig specialist GGz, GGZ Drenthe
11.40 Pauze
12.00 'Zonder RCT geen bewijs: over de illusie dat bestuurders, zorgverzekeraar en experts goede zorg kunnen leveren zonder wetenschap'
prof. dr. Mark van der Gaag, klinisch psycholoog, hoofd psychose onderzoek, Wetenschappelijk Onderzoek & Innovatie, Parnassia; hoogleraar klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
12.25 Meta-analyse RCTS’s preventie van dwang
Mark de Jong, psychiater, leidend professional, FACT-Volwassenen, Yulius
12.40 Jenny Boumans, wetenschappelijk medewerker Reïntegratie, Trimbos-instituut
12.55 Lunch
13.45 Cliëntgestuurd onderzoek en RCT
dr. Wilma Boevink, sr wetenschappelijk medewerker Reïntegratie, Trimbos-instituut
14.10 Simone Verhagen, Universiteit Maastricht
N=1 alternatieven voor RCT’s (bv. tapering strips)
14.25 Luyken Stouten, gz psycholoog, onderzoeker
Centrum Eerste Psychose, Parnassia Den Haag
14.50 Pauze
15.20 Kritische reflectie op RCT
prof. dr. Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Groningen
15.45 Debat
Debatleiders: Charlotte Wunderink en Diana Roeg
16.15 Afsluiting
Jaap van Weeghel
16.25 Borrel


Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, de FGzPt en de VSR