Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Van roken naar niet-roken: brandjes blussen of heilzaam hospitaal?

Roken en psychiatrie, op de een of andere manier lijkt het bij elkaar te horen. Er zijn meer rokende patiënten en medewerkers in de psychiatrie dan in andere zorglijnen. Verschillende verklaringsmodellen worden genoemd die de sterke link tussen roken en ernstige psychiatrische aandoeningen uitleggen. In een grote, longitudinale studie naar de impact van roken op symptomen en cognitief functioneren bij patiënten met een psychose, werd geen bewijs voor zelfmedicatie aangetoond, maar wel een verbetering van cognitief functioneren bij patiënten die stopten met roken. Daarnaast vonden we In samenwerking met een onderzoeksgroep uit Bristol consistente aanwijzingen voor een risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis door tabak. Los van de verklaring heeft het Amsterdam UMC stappen gezet om het roken te ontmoedigen. Van roken naar niet-roken als de norm. Door een behandeling te implementeren voor rokende patiënten en medewerkers, zagen we een verandering van attitude ten aanzien van roken ontstaan. In oktober 2019 werden alle rookruimtes van de afdeling psychiatrie gesloten en het terrein rondom het gebouw rookvrij gemaakt. De balans kan nu worden opgemaakt. Een rookvrije psychiatrie: brandjes blussen of heilzaam hospitaal?

Jentien Vermeulen