Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Project Youth In Transition

Youth in Transition (YiT) onderzoek is een van de omvangrijkste studies in de Nederlandse verslavingszorg tot dusverre. In de YiT studie wordt het lange termijn beloop van verslaving onderzocht van de adolescentie tot de jongvolwassenheid bij jongeren in de bevolking en in een landelijk representatief cohort van jongeren in de jeugdverslavingszorg. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar verslaving, maar ook naar de aanwezigheid van andere psychische problemen en naar het sociaal-maatschappelijke functioneren van de jongeren.

Het onderzoek, dat gefinancierd wordt door ZonMw, wordt uitgevoerd door het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) in samenwerking met Brijder-Jeugd en andere verslavingszorginstellingen.

In deze lezing gaan Christina Moska en Khedy Gorissen in op de achtergrond en de opzet van het onderzoek.