Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Presentatie rapport ‘State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving’

dr Suzan Oudejans, onderzoeker Mark Bench en uitvoerder onderzoek

Onlangs verscheen het rapport State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving.

De belangrijkste conclusies daarvan zijn:

  • Aandacht voor de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving is urgent.
  • Meer screening van comorbiditeit met gevalideerde instrumenten is noodzakelijk.
  • Professionals hebben betere richtlijnen, actieplannen en middelen nodig.
  • Cliënten willen geïntegreerde behandelingen, meer expertise van ervaringsdeskundigen en nazorg.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Mark Bench in opdracht van Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland, en bestond uit een literatuuronderzoek en een raadpleging van 474 professionals en 134 cliënten. Hen werd gevraagd wat nodig was voor goede zorg, en waar zij vooral behoefte aan hadden.

In dit onderdeel van de Masterclass worden bovenstaande resultaten en conclusies gedetailleerd toegelicht en is er ruimte voor discussie en ideeën over wat nodig is om bovengeschetste problemen op te lossen.

Bekijk het rapport State of the Art Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en Verslaving


Confidental Infomation