Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Kwalitatief onderzoek naar het inzetten van screening bij herstelondersteunende zorg

Rob van Vredendaal

Urineonderzoek en zelfrapportage worden ingezet in de behandeling aan verslaafde patiënten om te controleren of sprake is van middelengebruik. In de dagelijkse praktijk is discussie over het inzetten van urineonderzoek en het stigmatiserende effect, naast mogelijke onbetrouwbaarheid van zelfrapportage bij een terugval. Dit kwalitatief fenomenologisch onderzoek heeft inzicht verkregen in de ervaringen van patiënten bij de inzet van deze interventies en welke invloed het heeft op stigmabestrijding vanuit herstelondersteunende zorg. De patiënten werden behandeld binnen de beschermde woonvormen van Verslavingszorg Noord Nederland Friesland en de ervaringen zijn onderverdeeld in vier thema’s: zelfbeeld, zelfinzicht, behandelrelatie en autonomie.