Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Diagnostiek en behandeling van dubbele diagnose

In deze presentatie wordt een globaal overzicht gegeven van de kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van dubbele diagnose. De theorie is gebaseerd op de kaders die IDDT (integrated dual disorder treatment) geeft. Verder zal informatie gegeven worden over het effect van contingentie management en cognitieve gedragstherapie bij dubbele diagnose, evenals de medicamenteuze behandeling van deze doelgroep.