Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Alcohol en stimulantiagebruik bij psychose

Psychose en verslaving zijn veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen die een ernstig beloop kunnen hebben, zeker wanneer beide aandoeningen comorbide zijn. Naast het gebruik van cannabis en tabak, komt het gebruik van alcohol en stimulerende middelen (zoals cocaïne of amfetamine) vaak voor bij patiënten met psychose. Kan het gebruik van alcohol en stimulantia tot een psychose leiden? Zijn er effectieve behandelingen voor stoornis in alcohol- en stimulantiagebruik in patiënten met psychose? Is het veilig om stimulantia voor te schrijven bij patiënten met ADHD en psychose? In deze lezing wordt een overzicht gegeven van het gebruik van alcohol en stimulantia bij patiënten met psychose, met aandacht voor de behandeling en de afwegingen in het geval van comorbide ADHD.

Albert Batalla Cases