Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Masterclass NVP 2018 : Stemming en slaap bij psychose

vrijdag 9 maart 2018
Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht

Download flyer

Is het mogelijk om met interventies op het terrein van slaap en stemming psychoses te voorkomen?

Het is van belang aandacht te besteden aan slaapproblemen bij mensen met een psychotische kwetsbaarheid of mensen die een hoog risico hebben op psychose. In deze masterclass staan de wisselwerking tussen slaap en psychische aandoeningen en mogelijke interventies op het programma.

Marike Lancel zal spreken over o.a. slaapregulatie, slaapanamnese, slaapstoornissen, redenen hoge prevalentie in psychiatrie en de wederzijdse beïnvloeding en belang van behandeling. Andere keynote sprekers zijn Mark van der Gaag over ‘Slaapproblemen van mensen met ultrahoog risico (UHR) op psychose’ (zie Gedachten uitpluizen) en Thomas Scheewe over interventies gericht op fysieke inspanning en stemming in het functioneren bij psychose. Irene van de Giessen, consulent / directeur Stichting HerstelTalent zal ingaan op de vraag of  interventies rond stemming en slaap bijdragen aan het dagelijks leven. Afwisselend zijn er zes presentaties van promovendi en post-docs uit Maastricht, Utrecht, Amsterdam en Groningen, veelal gerelateerd aan het onderwerp.
Jim van Os sluit de Masterclass af met een terugblik op 10 jaar Vroege Psychose-ontwikkelingen.

Programma

09.30 Ontvangst en registratie
10.00 Opening door dagvoorzitter
Jim van Os, psychiater, medisch manager divisie Hersenen UMC Utrecht;
hoogleraar Psychiatrische epidemiologie, Universiteit Maastricht
10.15 Slaap en psychiatrie: een wisselwerking
Marike Lancel, Bijzonder hoogleraar Slaap en Psychopathologie, faculteit GMW, RuG
Hoofd onderzoek forensische psychiatrie, GGZ Drenthe
Behandelcoördinator Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen, GGZ Drenthe
10.45 PMT-interventies bij psychose
Thomas Scheewe, PMT, hoofddocent Psychomotorische Therapie & Bewegingsagogie, Hogeschool Windesheim Zwolle
11.15 Pauze
11.45 Presentaties onderzoekers
1. Robin van Eck, psychiater, Arkin
Stemmingsklachten bij psychose nav de meta-analyse
2. Geeske van Rooijen, AMC
Netwerkanalyse affectieve symptomen
3. Sonja Kuipers, onderzoeker NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
Mondzorg bij jongeren met een eerste psychose
12.30 Lunch
13.30 Opening door dagvoorzitter
13.40 Slaapproblemen van mensen met ultrahoog risico (UHR) op psychose
Mark van der Gaag, klinisch psycholoog, hoofd psychose onderzoek, Wetenschappelijk Onderzoek & Innovatie, Parnassia;
hoogleraar klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
14.10 Presentaties onderzoekers – vervolg
4. Sacha Kwakernaak, aio, promovendus, UMC Utrecht
Regionale zorgvignetten en de relatie met zorgbehoeften, functioneren en kosten
5. Chris Geraets,  promovendus, UMC Groningen
Virtual reality bij psychose
6. Lotta Pries, promovendus, School for Mental Health and Neuroscience, Universiteit Maastricht
14.55 Pauze
15.15 Dragen interventies rond stemming en slaap bij aan het dagelijks leven?
Irene van de Giessen,
consulent / directeur Stichting HerstelTalent,
adviseur afdeling EPA NVvP, bestuurslid Kenniscentrum Phrenos
15.45 Afsluiting door dagvoorzitter Jim van Os / Terugblik op 10 jaar Vroege Psychose-ontwikkelingen
16.15 Borrel

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV-en
en overige professionals die lid zijn van het Netwerk Vroege Psychose en voor bovengenoemde professionals die werkzaam zijn op het terrein van vroege psychose.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 85 personen.

Organisator

De masterclass wordt georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP), onderdeel van Kenniscentrum Phrenos. Tot de activiteiten van het NVP horen onder meer multidisciplinaire netwerkconferenties, publicatie van het handboek Vroege Psychose, opstellen van de Zorgstandaard Vroege Psychose, bijeenkomsten voor contactpersonen en de jaarlijkse Masterclass.

Deelnamekosten

€ 145,–, incl. lunch en afsluitende borrel voor ingeschreven leden van het Netwerk Vroege Psychose
of medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
Voor overigen geldt een deelnameprijs van € 195,–, incl. lunchbuffet en afsluitende borrel.
Cliënten en familieleden betalen € 50,-.
Studenten opleiding HBO/Universitair betalen € 50,-. Voorwaarde is dat na inschrijving aan Kenniscentrum Phrenos een kopie van de collegekaart wordt toegezonden.

Locatie

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht.

 Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, de FGzPt en de VSR.

Inschrijven

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Meer informatie? Secretariaat tel. 030-2931626

 

 


Confidental Infomation