Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Masterclass NVP 10 februari 2017

logomasterclassvroeginterventie

Klik hier voor het Verslag, presentatie en foto’s

Masterclass Netwerk Vroege Psychose

10 februari 2017

Zaalverhuur 7 Boothstraat in Utrecht

Toelichting/discussiestuk Masterclass NVP door Don Linszen

“Psychose: Broadening the Scope? Overzicht en inzicht in een controverse”

Al in jaren 90 van de vorige eeuw groeide de belangstelling om psychose op te vatten als een continuum. Bij onderzoek van de gezonde bevolking bleken psychotische ervaringen veel voor te komen (7%): het overgrote deel van de onderzochte personen ontwikkelde op de lange duur geen psychose. Resultaten van klinisch onderzoek bij een selecte groep hulpzoekende jeugdigen en jong volwassenen in die tijd toonden aanvankelijk een compleet ander resultaat. Milde psychotische symptomen waren naast andere factoren de belangrijkste risicofactor voor het op betrekkelijk korte termijn ontstaan van een psychose. Preventie leek tot de mogelijkheden te behoren.
Tot op de dag van vandaag inspireren deze resultaten tot nieuw detectie-, preventie- en interventieonderzoek. In Australië leidde het hoge risico-onderzoek van psychose tot een nationaal ggz-programma met als doel preventie van psychische stoornissen van jeugdigen en jongvolwassen.

Laat uw visie vormen of beïnvloeden

Onder leiding van Jim van Os zullen tijdens deze Masterclass  Alison Yung, klinisch onderzoeker, Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen en Therese van Amelsfoort, hoogleraar Transitiepsychiatrie, met elkaar en met de aanwezigen spreken en debatteren over de thema’s preventie, vroege detectie en interventie. Moet het focus op psychose zijn, op alle ernstige psychische stoornissen, op alle psychische stoornissen tussen 14 en 25 jaar of op preventie, detectie en interventie van psychische stoornissen op alle leeftijden?
Laat uw visie vormen of beïnvloeden op 10 februari in Utrecht bij de Masterclass van het Netwerk Vroege Psychose.

Programma

09.30 Ontvangst en registratie
10.00 Opening door ochtendvoorzitter prof. dr. Jim van Os
10.10 Alison Yung, Professor, Institute of Brain, Behaviour and Mental Health, University of Manchester
- Future and history of early detection and intervention of psychosis

Keynotespreker is Alison Yung, van de University of Manchester. Zij heeft in het verleden het initiatief genomen om onderzoek te doen naar mensen met hoog risico voor psychose, geïndiceerde psychosepreventie en ontwikkelde de CAARMS (Comprehensive Assesment of At Risk Mental States).
In haar lezing gaat zij in op het verbreden van de focus naar andere psychische aandoeningen.
10.35 prof. dr. Therese van Amelsvoort, psychiater, hoogleraar Transitiepsychiatrie, Universiteit Maastricht, Mondriaan/Virenze
-‘Transitional psychiatry: removing boundaries’
Lees meer
11.00 Pauze
11.30 prof. dr. Ralph Kupka, psychiater, hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum/GGZ inGeest, Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen, Altrecht, voorzitter Kenniscentrum Bipolaire stoornissen
-‘Early recognition of bipolar spectrum disorders’
Lees meer
11.55 Debat ’Broadening the scope or focusing on SMI?’
12.35 Lunch
13.25 Opening door middagvoorzitter prof. dr. Don Linszen
13.35 Presentaties onderzoekers
1.’Nieuwe inzichten in de onderliggende neurobiologie van cognitieve en negatieve  symptomen bij psychotische stoornissen’
Geor Bakker, promovendus, Claudia Vingerhoets, promovendus, School of Mental Health, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences and Neuroscience, Maastricht University
2. 'EDIE-NL vier jaars follow-up uitkomsten'
drs. Helga Ising, onderzoeker/psycholoog, promovendus, PsyQ ADHD en PDC, Den Haag en Parnassia Wetenschappelijk Onderzoek & Innovatie, Den Haag
3. 'PAUSE-study: Patiënten advies na agressie'
Jentien Vermeulen, arts-onderzoeker, promovendus, Afdeling Psychiatrie, Zorglijn Vroege Psychose AMC / Universiteit van Amsterdam
14.25 Pauze
14.55 Presentaties onderzoekers – vervolg
4. 'Kinderen & jongeren die stemmen horen; wie zijn ze en wat hebben ze nodig?'
Kim Maijer, kinderpsychiater, de Bascule, Amsterdam; promovendus, UMC Utrecht
5. 'Nieuwe applicatie zorgt voor slimmer screenen van psychische klachten'
drs. Jan van Bebber, aio, promovendus, Faculteit Medische Wetenschappen, UMC Groningen
15.25 'Wat vinden cliënten van de ontwikkeling rond vroeginterventie? Blijft specifieke zorg nodig of moet het een onderdeel van de eerstelijnszorg worden?'
Debat o.l.v. prof. dr. Don Linszen en prof. dr. Lieuwe de Haan met:
Chester Navarro (de Veerkrachtfabriek), Daniel Krikke (stichting Ideéfixe – campagne 'Het is nooit te laat'), Suzanne Lans, Ixta Noa
16.05 Afsluiting door middagvoorzitter
16.15 Borrel

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV-en en overige professionals die lid zijn van het Netwerk Vroege Psychose en voor bovengenoemde professionals die werkzaam zijn op het terrein van vroege psychose. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 75 personen. In het ochtendgedeelte van de Masterclass is de voertaal Engels.

Organisator

De masterclass wordt georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP), onderdeel van Kenniscentrum Phrenos. Tot de activiteiten van het NVP horen onder meer multidisciplinaire netwerkconferenties, publicatie van het handboek Vroege Psychose, opstellen van de Zorgstandaard Vroege Psychose, bijeenkomsten voor contactpersonen en de jaarlijkse Masterclass.