Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Masterclass Netwerk Vroege Psychose

‘Individuele routes in het zorglandschap’

Vrijdag 12 februari 2016 Grand Hotel Karel V Geertebolwerk 1 Utrecht

De Masterclass biedt wederom volop gelegenheid om met vakgenoten te discussiëren over de ontwikkelingen in de zorgverlening.
Hoe komen we tot onze beslissingen welke zorg we aanbieden? Hoe individualiseren we de zorg? Een richtlijn geeft een spanningsveld met de uniciteit van cliënten. Wat zijn de tools van de Zorgstandaard Psychose –module Vroege Psychose om individuele zorg te kunnen geven? Hoe kom je tot het unieke pad?
’s Ochtends presenteren de diverse sprekers hun opvattingen in deze. ’s Middags presenteren Nederlandse onderzoekers resultaten van recent onderzoek. Het programma wordt afgerond met een borrel.

Programma
09.30 – 10.00 uur  Ontvangst en registratie
10.00 – 10.10 uur  Opening door ochtendvoorzitter
Prof. dr. Jim van Os, psychiater, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Capaciteitsgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht
10.10 – 10.35 uur 'De Zorgstandaard Psychose – module Vroege Psychose – voor behandeling op maat?'
dr. Wim Veling, psychiater, UCP, UMC Groningen, voorzitter Richtlijncommissie Richtlijn Vroege Psychose
10.35 – 11.00 uur 'Kan genetica bijdragen aan zorg op maat?’
Prof. dr. Eske Derks, hoogleraar Genetica psychiatrische aandoeningen, afd. Psychiatrie, AMC-UvA
11.00  – 11.30 uur Pauze
11.30 – 11.55 uur  ‘N=1 experimenten met taperingstrips en ESM voor dosisoptimalisatie van antipsychotica’
dr. Peter Groot, onderzoeker/ervaringsdeskundige, User Research Centre, Maastricht MUMC+ Lees meer
11.55  – 12.20 uur 'Ik heb geen boodschap aan de gemiddelde patiënt. Hoe bied ik betere zorg aan de patiënt voor mij?'
prof. dr. Philippe Delespaul, Hoogleraar Innovatie in de GGZ, Maastricht UMC
12.20  – 13.30 uur  Lunch
13.30- 13.45 uur  Opening door middagvoorzitter
Prof. dr. Don Linszen, psychiater, emeritus hoogleraar Psychiatrie, AMC Amsterdam
13.45 – 14.45 uur Presentaties onderzoekers
- PAKwijzer (Persoonlijke Antipsychotica Keuzewijzer)
drs. Iris de Wit, psycholoog/onderzoeksassistent, afdeling Vroege Psychose, AMC Psychiatrie
- PsychoseNet; een multideskundige eCommunity ter ondersteuning van ernstige psychische aandoeningen
Drs. Anne Marsman, promovenda, Maastricht UMC
- Stemmenhoordersgroepen en het herstelproces
Dr. Barbara Schaefer, onderzoeker/psycholoog, Dijk en Duin, Castricum
- Kindermisbruik en psychose
Drs. Tamar Kraan onderzoeker/psycholoog, AMC
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 -15.45 uur  Presentaties onderzoekers -vervolg
- Verhuizen en verhuisstress
Drs. Liselotte de Mooij, promovenda/psycholoog, Arkin
- Virtual Reality bij psychose – interacties tussen individu en sociale context
Mw. drs. Chris Geraets, promovenda, UMC Groningen
- Simvastatine voor mensen met een psychose – variatie in ontstekingsparameters
Drs. Maya Schutte, promovenda, Hersencentrum, UMC Utrecht
15.45 – 16.05 uur 'Van Groepsgerichte naar individugerichte kwaliteit; de crisis in het evidence based-denken'
Prof. dr. Jim van Os, psychiater, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Capaciteitsgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht
16.05 – 16.45 uur  Debat
16.45 – 16.50 uur  Afsluiting door middagvoorzitter
16.50  uur  Borrel

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, SPV-en en overige professionals die lid zijn van het Netwerk Vroege Psychose en voor bovengenoemde professionals die werkzaam zijn op het terrein van vroege psychose.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 75 personen.

Organisator

De masterclass wordt georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP), onderdeel van Kenniscentrum Phrenos. Tot de activiteiten van het NVP horen onder meer multidisciplinaire netwerkconferenties, publicatie van het handboek Vroege Psychose, opstellen van de Zorgstandaard Vroege Psychose, bijeenkomsten voor contactpersonen en de jaarlijkse Masterclass.

Deelnamekosten

€ 145,–, incl. lunchbuffet en afsluitende borrel voor ingeschreven leden van het Netwerk Vroege Psychose of medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen. Voor overigen geldt een deelnameprijs van € 195,–, incl. lunchbuffet en afsluitende borrel.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (5 pnt.), het Kwaliteitsregister V & V (scholing GGZ 5 pnt., scholing SPV 5 pnt.), het Verpleegkundig Specialisten Register (5pnt.) en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (4 pnt.).

Certificaat

Na de Masterclass ontvangen de deelnemers een e-mail met het overzicht van de toegekende accreditatiepunten en de vraag of een certificaat en/of bijschrijving van de punten bij de verschillende registers gewenst is.

Inschrijven

Meer informatie? Secretariaat tel. 030-2931626