Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Lezingen Herstel en Filosofie 2018

Eerste lezingen: 2 maart

Om het begrip van herstel en herstelondersteunende zorg te blijven voeden zullen in 2018 opnieuw zes sprekers vanuit een filosofische invalshoek een aspect uit het brede betekenisveld van herstel naar voren halen.

Op vrijdagmiddag 2 maart spreken Sanne van Driel en Henk Oosterling
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Tijd: 13.30-17.00

Sanne van Driel

Sanne van Driel heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit voor Humansitiek en studeerde af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze won in 2014 de aanmoedigingsprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie voor haar boek ‘De strijd van het kleine meisje. Een filosofie van anorexia.’ Hierin verbindt ze haar eigen ervaringen met anorexia met het filosofisch gedachtegoed van onder meer Foucault en Deleuze. Sindsdien heeft ze binnen en buiten de ggz voor diverse opdrachtgevers gewerkt, zoals non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en levensbeschouwelijke organisaties. Sinds vorig jaar werkt ze bij de Universiteit van Tilburg aan een onderzoek over depressie.

Henk Oosterling (1952) is filosoof. Na een sportcarrière en leraarschap in de Japanse zwaardvechtkunst – kendo – doceerde hij tot 2018 als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Vanuit zijn onderzoek naar creativiteit in kunstpraktijken ontwikkelde hij een relationele filosofie, waarin de mens als een knooppunt verschijnt in netwerken. In 2016 kwam bij uitgeverij Boom zijn boek Waar geen wil is, is een weg uit waarin hij vanuit de rijke filosofische tradities van zowel West als Oost laat zien hoe het niet-willen soms zo veel meer ruimte schept voor het handelen dan het doelgerichte streven. Hij biedt daarin filosofische openingen om de onverschilligheid ten aanzien van lijden van anderen om te zetten in interesse, empathie en compassie. Sinds 2004 geeft hij dit onder andere vorm in het innovatieve onderwijsproject Rotterdam – Vakmanstad.  Daarbij gaat hij uit van een drievoudig en duurzaam gezondheidsconcept – ECO3: fysiek, sociaal en mentaal – waarin hij naast zijn filosofische inzichten ook gebruik maakt van zijn ervaring in de vechtsport en zijn onderzoek naar kunstpraktijken.

Over de Lezingenreeks Herstel en Filosofie

Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseren sinds 2017 samen lezingen rond het thema Herstel en Filosofie. Vanuit een filosofische invalshoek kijken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip ‘herstel’.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt. Dit begrip ‘herstel’ heeft gezorgd voor een vernieuwende kijk op psychisch leed. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij belangrijke, veelgebruikte begrippen. Maar gebruikers van de zorg vragen juist ook meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk komen deze weinig aan bod, temeer omdat opvattingen over wat zingeving en existentiële vragen zijn, uiteenlopen. Vaak wordt over iets als ‘spiritualiteit’ gesproken, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft vaak onduidelijk.

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond de vraag: wat is de mens? In de lezingenreeks Herstel en Filosofie bediscussiëren we de dominante, medische benadering en proberen we spiritualiteit te integreren in het denken over psychisch leed en de ggz.

Download de flyer

Toegangsprijzen en aanmelden

Toegangsprijs is €50,- per lezing, €15,- voor mensen met een krap budget.
Toegang is gratis voor de leden van de Werkplaats Herstelondersteuning.

Inschrijven

Contact

Secretariaat Kenniscentrum Phrenos
030-2931626
kcp@kcphrenos.nl

Locatie

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29 Utrecht

Routebeschrijving

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 Terugblik op de lezingen in 2017

In de zes lezingen in 2017 is vanuit verschillende filosofische hoeken licht geworpen op wat er zoal aan betekenis schuilgaat in het begrip herstel. De plek voor kwetsbaarheid (Awee Prins), de betekenis van de buitengewone ervaringen (Wouter Kusters), herstel als derde standpunt dat ruimte maakt voor het hoogst individuele (Gerard Visser), onverhoedse ervaringen van kunst en mystiek (Dienke Boertien), het lichaam als plek voor herstel (Joeri Calsius) en de noodzaak om afstemming op een veeleisende samenleving (Bert van den Bergh).
Begin volgend jaar worden alle zes de lezingen gebundeld in een uitgave.

Kijk voor een terugblik op de lezingen van 2017 bij de verslagen

 

_psychiatrie-filosofie-klein-lw-scaled_pngDe Stichting psychiatrie en filosofie wil onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie bevorderen.
www.psychiatrieenfilosofie.nl

 

00herstel

In de Werkplaats Herstelondersteuning werken 8 ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos samen om de herstelondersteunende zorg te verbeteren.
www.herstelondersteuning.nl