Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Lezingen Herstel en Filosofie 2017

De Werkplaats Herstelondersteuning en de Stichting psychiatrie en filosofie presenteren drie lezingen Herstel en Filosofie over open ruimte, zin en betekenis. Bij iedere bijeenkomst zijn twee sprekers te gast, die een lezing houden en met elkaar en de aanwezigen het gesprek aangaan.

Vrijdag 21 april, 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 15 september, 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 24 november, 14.00 tot 17.00 uur

Download de folder

In de lezingen relativeren we de bestaande dominante benadering en zoeken we een opening naar meer begrip over aspecten van spiritualiteit. En daarmee naar een mogelijkheid om op een andere manier naar psychische ervaringen te luisteren, met meer oog voor de spirituele en betekenisgevende dimensie.

De eerste lezing vindt plaats op 21 april 2017 van 14.00 tot 17.00 uur in de Tuinzaal van het Centraal Museum te Utrecht.

Sprekers

Op 21 april spreken Awee Prins en Wouter Kusters.

Awee Prins is filosoof en doceert fenomenologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lees hier een interview met hem in de Volkskrant, 24-12-2016.

Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en publicist. Hij schreef onder andere Filosofie van de Waanzin, waarin hij zijn eigen ervaringen met psychoses en de psychiatrie op een filosofische manier beschrijft.

Waarover gaan de lezingen?

In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard gewerkt om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Het begrip ‘herstel’ brengt een vernieuwende kijk op psychisch leed en de zorg. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij centrale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van de zorg meer aandacht voor zingeving en existentie. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor ruimte te maken. Opvattingen verschillen over wat zingeving is en wat existentiële vragen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hierbij vaak genoemd, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk.

Psychiatrie en filosofie

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rondom de vraag: wat is de mens? Met deze lezingen willen we het gesprek over zingeving, spiritualiteit en de betekenis van psychische ervaringen met nieuwe perspectieven en ideeën voeden.

In de lezingen ligt de focus op:
1. Ter discussie stellen, bekritiseren en openbreken van de vermeende vaste betekenissen van de begrippen depressie en psychose, die vaak verbonden zijn met ingesleten manieren van spreken in medicaliserend taalgebruik.
2. Beschouwingen en ervaringen aanreiken rondom spirituele ruimte, ziel, ‘resonantieruimte’ en soortgelijke complexe begrippen die verwijzen naar een ervaringsveld dat zich niet zo eenvoudig voor heldere verwoording en kant-en-klare betekenisgeving leent.

Toegangsprijzen en aanmelden

Toegangsprijs is €50,- per lezing, €15,- voor mensen met een krap budget.
Toegang is gratis voor de leden van de Werkplaats Herstelondersteuning.

Contact

Secretariaat Kenniscentrum Phrenos
030-2931626
kcp@kcphrenos.nl

Locatie eerste lezing

Centraal Museum, de Tuinzaal
Nicolaasdwarsstraat 14, 3512 XH Utrecht
Routebeschrijving

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 

_psychiatrie-filosofie-klein-lw-scaled_pngDe Stichting psychiatrie en filosofie wil onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie bevorderen.
www.psychiatrieenfilosofie.nl

 

00herstel

In de Werkplaats Herstelondersteuning werken 8 ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos samen om de herstelondersteunende zorg te verbeteren.
www.herstelondersteuning.nl