Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Lezingen Herstel en Filosofie 2017

De Werkplaats Herstelondersteuning en de Stichting psychiatrie en filosofie presenteren drie lezingen Herstel en Filosofie over open ruimte, zin en betekenis. Bij iedere bijeenkomst zijn twee sprekers te gast, die een lezing houden en met elkaar en de aanwezigen het gesprek aangaan.

De data van de komende twee lezingen zijn:
Vrijdag 15 september, 14.00 tot 17.00 uur met Gerard Visser en Dienke Boertien (zie hieronder)
Vrijdag 24 november, 14.00 tot 17.00 uur

In de eerste lezing op vrijdag 21 april waren Awee Prins en Wouter Kusters aan het woord

Awee Prins is filosoof en doceert fenomenologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In zijn lezing maakte hij duidelijk dat ieder begrip, dus ook het begrip herstel, telkens weer kritisch bekeken moet worden. Hij noemt dat loskloppend denken. Hij noemt mensen en het leven broos en kwetsbaar. Bij herstel moet je je daar bewust van zijn en na een ontwrichtende ervaring wil je misschien wel weer ‘de oude’ worden, maar dat is een illusie, volgens Prins: ‘We kunnen het beste onze kwetsbaarheid omarmen.’

Lees hier een interview met Awee Prins in de Volkskrant, 24-12-2016.

 

Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en publicist. Hij schreef onder andere Filosofie van de Waanzin, waarin hij zijn eigen ervaringen met psychoses en de psychiatrie op een filosofische manier beschrijft.
In zijn lezing vertelde hij dat hij zijn psychose nooit gezien heeft als een ziekte. Hij vond het een waardevolle spirituele ervaring, maar ook heel eenzaam. Omdat je tijdens een psychose een andere werkelijkheid ervaart dan je omgeving, sta je er alleen voor. Kusters beaamde wat Prins al zei dat je je psychotische ervaring altijd mee blijft dragen. Het wordt nooit meer zoals voor de psychose.

 

Tweede lezing vrijdag 15 september

In de tweede lezing op vrijdag 15 september staan de mogelijke aanknopingspunten voor verdieping van het begrip herstel centraal.

Download de folder

Sprekers op 15 September

Lezing Gerard Visser
Herstel: erkenning van de zielsdimensie
Patricia Deegan heeft herstel willen onderscheiden van genezing om aandacht te vragen voor de mens in de patiënt. Lees je de klachten over de wijze waarop zij als psychiatrisch patiënt werd benaderd, dan valt op hoezeer die overeenstemmen met aandachtspunten in de herbezinning op het menselijk leven in levensfilosofie en fenomenologie, die onder meer ontspringt aan de ervaring dat de psychologie een zielkunde zonder ziel is geworden. Gerard Visser zal de zin van het herstelconcept vanuit deze traditie belichten.
Dr. Gerard Visser doceerde van 1985 tot 2015 cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. In zijn werk bezint hij zich op de revolutie die plaatsvindt vanaf het eind van de negentiende eeuw in filosofie en kunst. Recente relevante boekpublicaties: Niets cadeau. Een wijsgerig essay over de ziel (2009), Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid (2011), Oorsprong en vrijheid. En ik werd die ik was gebleven (2015).

Lezing Dienke Boertien
Oorsprong en ontwikkeling van herstel
Dienke Boertien geeft een historische schets van oorsprong en ontwikkeling van het begrip herstel en de invloed ervan op de zorg. In een meer persoonlijke beschouwing komt een aantal overwegingen en vragen naar voren. Kunnen we iets als een constante in herstel ontdekken? Kan zorg hierop aansluiten? En zo ja, hoe dan?
Drs. Dienke Boertien studeerde slavistiek en werkt als projectmanager bij Kenniscentrum Phrenos en de Werkplaats Herstelondersteuning rond begrippen als ervaringsdeskundigheid en herstel.

Na de lezingen gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van Wouter Kusters.
Dr. Wouter Kusters is filosoof, taalwetenschapper en schrijver. Hij schreef o.a. Filosofie van de waanzin (2014), en publiceert in vele tijdschriften en spreekt in diverse contexten over o.a. thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.

In de lezingen relativeren we de bestaande dominante benadering en zoeken we een opening naar meer begrip over aspecten van spiritualiteit. En daarmee naar een mogelijkheid om op een andere manier naar psychische ervaringen te luisteren, met meer oog voor de spirituele en betekenisgevende dimensie.

Waarom deze lezingen?

In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard gewerkt om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Het begrip ‘herstel’ brengt een vernieuwende kijk op psychisch leed en de zorg. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij centrale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van de zorg meer aandacht voor zingeving en existentie. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor ruimte te maken. Opvattingen verschillen over wat zingeving is en wat existentiële vragen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hierbij vaak genoemd, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk.

Psychiatrie en filosofie

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rondom de vraag: wat is de mens? Met deze lezingen willen we het gesprek over zingeving, spiritualiteit en de betekenis van psychische ervaringen met nieuwe perspectieven en ideeën voeden.

In de lezingen ligt de focus op:
1. Ter discussie stellen, bekritiseren en openbreken van de vermeende vaste betekenissen van de begrippen depressie en psychose, die vaak verbonden zijn met ingesleten manieren van spreken in medicaliserend taalgebruik.
2. Beschouwingen en ervaringen aanreiken rondom spirituele ruimte, ziel, ‘resonantieruimte’ en soortgelijke complexe begrippen die verwijzen naar een ervaringsveld dat zich niet zo eenvoudig voor heldere verwoording en kant-en-klare betekenisgeving leent.

Toegangsprijzen en aanmelden

Toegangsprijs is €50,- per lezing, €15,- voor mensen met een krap budget.
Toegang is gratis voor de leden van de Werkplaats Herstelondersteuning.
Aanmelden is mogelijk via het inschrijfformulier.

Contact

Secretariaat Kenniscentrum Phrenos
030-2931626
kcp@kcphrenos.nl

Locatie tweede lezing

Zaalverhuur 7
Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Routebeschrijving

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 

_psychiatrie-filosofie-klein-lw-scaled_pngDe Stichting psychiatrie en filosofie wil onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie bevorderen.
www.psychiatrieenfilosofie.nl

 

00herstel

In de Werkplaats Herstelondersteuning werken 8 ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos samen om de herstelondersteunende zorg te verbeteren.
www.herstelondersteuning.nl