Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Helden van de Wijk 31 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober organiseert Resilience+ in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en vele andere partners de tweede editie van Helden van de Wijk (HVDW).
HVDW is een jaarlijks evenement waarbij we aandacht vragen voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen.

 

Luister naar de radioboodschap op Radio Rijnmond

Direct inschrijven

Kijk voor het programma op www.resilienceplus.nl. Voor de abstracts kun je daar tevens de app downloaden.

Maatschappelijk herstel

Het thema maatschappelijk herstel kan een stevige impuls gebruiken. Sociale en maatschappelijke factoren spelen, welhaast vanzelfsprekend, een belangrijke rol in het persoonlijke en maatschappelijke herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Gelijkwaardig burgerschap, gelijke kansen en meer eigen regie zijn belangrijke voorwaarden om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de complexe en snel veranderende Nederlandse maatschappij.
Helden van de wijk heeft een duidelijke boodschap. Diverse ‘helden en heldinnen’ laten via een serie lezingen, inleidingen, films, workshops zien dat samenwerken aan maatschappelijk herstel beter kan, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren.Voor wie?

Wat kun je verwachten?

Sprekers tijdens het festival zijn o.a. Jaap van Weeghel, Lara de Brito, wethouder Zorg Gemeente Wageningen, Charlotte Wunderink, Lector Hanzehogeschool Groningen en Pieter Jan van Delden Onderzoeker/programmaleider EPA, Andersson Elffers Felix.
Bij de opening wordt het eerste jaarboek in de vernieuwde reeks Jaarboeken Participatie & Herstel gepresenteerd: Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Aan dit boek werkten onder anderen veel auteurs vanuit de RIBW’en mee.

Helden van de Wijk vindt dit jaar plaats aan de Wilhelminapier in het centrum van Rotterdam. Vanuit LantarenVenster kun je een kijkje in de keuken nemen van succesvolle of veelbelovende personen en/of projecten. Naast een traditioneel binnenprogramma, nodigen we je ook uit om een bezoekje te brengen aan projecten in de nabijheid van het stadscentrum van Rotterdam. Fietsen staan voor je klaar.
Tijdens HVDW 2017 kun je projecten verwachten die gericht zijn op vernieuwende vormen van werken, wonen, opleiding en scholing, samenwerken in de wijk, relaties, re-integratie, destigmatisering enzovoort. Het binnen- en buitenprogramma staat op op www.resilienceplus.nl.

Meer over onze sprekers:

JaapvWeeghel Prof.dr. Jaap van Weeghel is o.a. directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos. Hij zal spreken op dit festival over:

Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) hebben doorgaans een klein netwerk en vervullen een beperkt aantal maatschappelijke rollen. Hoewel zij dezelfde levenswensen hebben als andere burgers, kunnen zij die veel moeilijker realiseren. In het najaar van 2014 verscheen Over de brug, het landelijke plan van aanpak voor de behandeling en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA), waarin de ambitie is geformuleerd om deze mensen hun huidige achterstanden in gezondheid en participatie ten opzichte van de algemene bevolking te laten inlopen. Dat vraagt om een proactieve agenda. Daartoe behoren ook inspanningen om mensen die tot de doelgroep behoren die nog niet, of niet meer in zorg zijn, toe te leiden naar de behandeling en ondersteuning die zij nodig hebben. Hoe kan deze ambitie worden waargemaakt? Welke bewezen effectieve  of veelbelovende interventies kunnen daarvoor worden ingezet? En wat kunnen de diverse betrokkenen (cliënt zelf, informele  ondersteuners, sociaal wijkteam, F-ACT, ambulante (woon)begeleiders) hieraan met elkaar bijdragen?

CatrienSmit

Catrien Smit werkt voor gemeente Den Haag als projectleider IPS.

Eind maart 2017 was de subsidieregeling IPS in Den Haag een feit. Gedurende  5 jaar kunnen elk jaar 25 trajecten starten. De regeling, de visie en achtergrond, de ervaringen, de relatie met het UWV en de regionale samenwerking komen aan de orde.

BertvanBoggelen

Bert van Boggelen, kwartiermaker, oud bestuurder-directeur CNV Vakcentrale.

“Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak bouw ik aan een netwerk van werkgevers die gemotiveerd zijn om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd rijp is dat steeds meer werkgevers de handschoen willen oppakken en mensen met onbenutte talenten in hun bedrijf opnemen. Niet omdat het moet, maar omdat het mooi is iets voor een ander en voor de samenleving te doen. En dat op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier. Ik vind het fantastisch om werkgevers rondom dit thema bij elkaar te brengen, samen problemen op te lossen en  elkaar te inspireren. En zo te bouwen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen een eerlijke kans krijgt.”

CharlotteWunderink

Charlotte Wunderink, Lector Hanzehogeschool Groningen, GGZ Friesland/MindUp

Zelfredzaamheid en maatschappelijk herstel zijn belangrijke peilers geworden in de begeleiding en ondersteuning van mensen die wonen in een instelling. Maar hoe geef je daar handen en voeten aan in een beschermende omgeving die door de naam al impliceert dat iemand niet in staat is zich zelfstandig te redden: de spagaat van woonbegeleiding…

PJvanDelden

Pieterjan van Delden is gespecialiseerd in de ontwikkeling van professionele organisaties, strategieen van overheden en non-profit instellingen, en netwerkorganisaties. Hij heeft veel projecten gedaan in de sectoren onderwijs en onderzoek, cultuur, zorg, gemeenten, alsmede in het middelgrote bedrijfsleven.
Pieterjan heeft gepubliceerd over overheidsdienstverlening, professionele organisaties en publieke ondernemingen tussen overheid en markt. De laatste jaren legt hij zich toe op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties. In september 2009 is hij op dit onderwerp gepromoveerd met Samenwerking in de publieke dienstverlening.

Reakt

Kijk op de Wijk, buitenprogramma van Reakt. In de ochtend wordt u meegenomen naar Delfshaven. Hier bezoekt u het “Huis van de Wijk’ en krijgt u uitleg over hun strippenkaart. Klik hier voor het programma.

 

Ik BenEen prachtige nieuwe documentaire ‘Ik ben..’. Door Suzanne Oord van GGz Breburg, van oorsprong verpleegkundige, 42 jaar, werkt nu 9 jaar als medewerker clientenparticipatie voor de GGz Breburg. Zij stimuleert clienten om actief te participeren in hun herstel, hun omgeving en de maatschappij, en schept hier ook mogelijkheden voor. Samen met de groep kwartiermakers zet zij zich in voor een gastvrij maatschappij voor mensen met en psychische kwetsbaarheid. Sociale inclusie, inclusieve samenleving, participatiemaatschappij. De documentaire is het resultaat van drie jaar hard weken, samen met de kwartiermakers. Hiermee touren zij door heel Nederland.

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen: nieuw jaarboek 2017-2018

Bij de opening van het Kennisfestival Helden van de Wijk II op 31 oktober zal het eerste jaarboek in de vernieuwde reeks Jaarboeken Participatie & Herstel gepresenteerd worden. Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen. Lara de Brito (gemeente Wageningen) en Jan-Willem van Zuthem (Raad van Bestuur Kwintes) zullen het boek overhandigen aan vertegenwoordigers van het project Buurtcirkel van Pameijer.

Helden van de Wijk-Aanmoedigingsaward 2017

Onderdeel van het programma van het Helden van de Wijk-kennisfestival is de uitreiking van de Helden van de Wijk-Aanmoedigingsaward. Uit de vele projecten/initiatieven die zich tijdens het festival presenteren wordt het project/initiatief vastgesteld wat als zeer veelbelovend wordt gezien. Deze ontvangt de Award bij de opening van het festival.
Een commissie bestaande uit Jaap van Weeghel, Frits Bovenberg en Jos Droes, bekijken het programma en maken een keuze.

 

De Award wordt uitgereikt door Klaas Schilder.
Klaas Schilder:

KlaasSchilderHij geldt als een belangrijke pionier / initiatiefnemer van diverse activiteiten die van structurele betekenis zijn geweest voor de GGz in de jaren negentig.
Rehabilitatie-studiereizen naar New York State, de oprichting van Rehabilitatie ’92, de start van de eerste opleiding tot ervaringsdeskundige (GOAL-opleiding) die uitgemond is in de BGE-opleiding (Begeleider in de GGz met Ervaringsdeskundigheid) en het uitzendbureau Vaartweg voor cliënten zijn daar voorbeelden van. Verder vond onder zijn auspiciën in 1996 het 5e wereldcongres van de WAPR (World Association of Psychosocial Rehabilitation) in Rotterdam plaats.
Het is tijd dat de erkenning voor zijn moedige en onorthodoxe wijze van innoveren zichtbaar wordt.
Klaas Schilder was destijds directeur van de SOGG in Rotterdam, het regionale overlegorgaan tussen de Rotterdamse GGz-instellingen.
Hij is daarna werkzaam geweest als o.a. organisatie-adviseur bij GGzE en is actief betrokken bij GGz-organisaties in de VS, o.a. bij the Institute for Community Research and Training in New York State.

Waar?

LantarenVenster: Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam

Kosten

275 € excl. btw, leden Phrenos krijgen 25 € korting per kaartje.