Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Deelsessies Phrenos Psychosecongres 2015

Ronde I – Workshops kort (duur 45 minuten)

Titel Docent
1) Komt een psychiater over de brug
Lees meer
Powerpointpresentatie Irene van de Giessen
Powerpointpresentatie René Keet
René Keet, psychiater, directeur Behandelzaken Divisie Maatschappelijke Psychiatrie, GGZ-Noord-Holland-Noord
Irene van de Giessen, ervaringsdeskundige, Hersteltalent (eigenaar), Afd. psychiatrie, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen
Tom Rusting, familie-ervaringsdeskundige, Altrecht en afdelingsvoorzitter Ypsilon Utrecht
2) Concrete tools om het sociaal netwerk te bevorderen
Lees meer
Powerpointpresentatie David van den Berg
Powerpointpresentatie Leon van Woerden
David van den Berg, klinisch psycholoog, Parnassia
Willeke Manders, sr. onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Léon van Woerden, docent, onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
3) Small is beautiful: innovatie in de GGz door de open deur
Lees meer
VERVALLEN
Nader vast te stellen docent van Mondriaan / Universiteit Maastricht
4) Enik Recovery college, GGz nieuwe stijl. Herstel door zelfhulp en educatie
Lees meer
Powerpointpresentatie
Ton Verspoor, coördinator, Enik Recovery College, Lister
Martijn Kole, Adviseur RvB, beleidsmedewerker Enik RC, Enik Recovery College, Lister
5) Volwaardig burgerschap en psychiatrie; het proces van samenwerking in een veranderende context
Lees meer
Powerpointpresentatie
Machteld van Raalte, ambtelijk secretaris Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht
Gerard de Valk, leidinggevende Altrecht F-ACT, Altrecht
6) Wat maakt dat we samen verder komen? Belang van een optimale match bij zorg voor mensen met psychose en/of schizofrenie
Lees meer
Powerpointpresentatie
Mette Lansen, bestuurslid Anoiksis
Annyk Haveman, coach, (voormalig) supervisor, Buurtproject Samenredzaam (vanuit ervaringsdeskundigheid) Amsterdam
7) Een kennismaking met de dagboekmethode: een innovatieve toepassing voor onderzoek en therapie
Lees meer
Powerpointpresentatie
Laura Steenhuis, promovenda, Rijksuniversiteit Groningen
Hanneke Wigman, postdoc onderzoeker, UMC Groningen
Sanne Booij, postdoc onderzoeker, UMC Groningen

Workshops lang (duur 90 minuten)

Titel Docent
8) Hulpverleners die met hun cliënten hun eigen verhaal delen: waar is dat in hemelsnaam voor nodig?
Lees meer
Cornelie Egelie-Sprenger, ambassadeur Samen Sterk Zonder Stigma
Tom van Wel, psycholoog, Altrecht-ABC
9) Acquisitie. Help meer mensen met ernstige psychische aandoeningen aan een baan
Lees meer
Powerpointpresentatie
Venu Nieuwenhuizen, Rehabilitation Counselor, ABC Altrecht, Adjunct-directeur Stichting Rehabilitatie ’92
Debby Kamstra, jobcoach, coördinator, supervisor, VIP Amsterdam Mentrum, trainer IPS, Kenniscentrum Phrenos
10)
Intimiteit en seksualiteit bespreken en ondersteunen
Lees meer
VERVALLEN
'de Jager'
1) José de Jager, Psycholoog (io tot GZ-psycholoog) en medisch antropoloog, GGZ Noord Holland Noord
2) Roos van Greevenbroek en Bahar Cirakoglu, Studenten psychologie, GGZ Noord Holland Noord
'Swildens'
1) Wilma Swildens, senioronderzoeker, Altrecht
2) Laura van Goor, psychiater-manager (F)ACT, Altrecht
3) Sascha Kwakernaak onderzoeker, psycholoog, Altrecht
4) Lennart Gorter, onderzoeker, psycholoog, Altrecht
11) Effectief samenwerken op ‘de Mat’
Lees meer
Bas van Raaij, trainer, opleider
Milou Stockmann, trainer, projectleider ‘Professionals met familie-ervaringskennis – In voor Mantelzorg’, Bureau de Mat

12) Parallelsymposium I – Wetenschappelijk onderzoek (duur 90 minuten)

Moderator: prof. dr. Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos

Titel Presentator
1. Meer zicht op succes:  een analyse naar de werkzame factoren van de Individuele Rehabilitatie Benadering bij het realiseren van zelf gestelde doelen op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten
Lees meer
Powerpointpresentatie
Sarita Sanches, promovenda, Altrecht GGZ en Tilburg University
2. De 4-jaarsuitkomst en kosteneffectiviteit van de preventie van een eerste psychose bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychose
Lees meer
Helga Ising, psycholoog, Parnassia BV
3. ROM-gebruik in de behandeling bij psychosen: een vergelijking tussen 2010 en 2014
Lees meer
Powerpointpresentatie
Magda Tasma, promovenda, Lentis
4. Neuroimaging in onderzoek naar negatieve symptomen: is dat nuttig?
Lees meer
Powerpointpresentatie
Nicky Klaasen, promovendus, NeuroImaging Center, UMC Groningen
5. Het gelijktijdig voorschrijven van eerste en tweede antipsychotica: risico of meerwaarde?
Lees meer
Powerpointpresentatie
Mushde Shakir, psychiater & onderzoekster, leefstijlafdelingen voor langdurige psychiatrie, GGz Centraal

Ronde II – Workshops kort (duur 45 minuten)

Titel Docent
13) Zelfstandiger met Locus; zelfstandigheid van jongeren in een RIBW-setting
Lees meer
VERVALLEN
Sandra Bonte, klinisch psycholoog, Kwintes
14) Opleiding tot ervaringsdeskundige voor medewerkers met ervaring
Lees meer
Powerpointpresentatie
Marjolein Bakker, hoofddocent Howie the Harp Tilburg, adviseur & ervaringsdeskundige, Stichting Pameijer Rotterdam
Angela Goedhoop, Supportmedewerker B, ervaringsdeskundige, Stichting Pameijer Rotterdam
Astrid de Groot, Student Howie the Harp Rotterdam, Stagiaire Kenniscentrum, Stichting Pameijer Rotterdam
15) Wat is belangrijk bij een onderzoek met een intensieve dagboekmethode? Mogelijke valkuilen en voordelen.
Lees meer
Powerpointpresentatie
Laura Steenhuis, promovenda, Rijksuniversiteit Groningen
Hanneke Wigman, postdoc onderzoeker, UMC Groningen
Sanne Booij, postdoc onderzoeker, UMC Groningen
16) Actief heRstel in de Triade (ART) – de nieuwe standaard voor actief herstelgericht werken in de triade. Hoe doe je dat in de langdurige klinische zorg?
Lees meer
Powerpointpresentatie
Olaf Galisch, psychiater, manager behandeling, GGz Breburg
Marlies Jehoel, verpleegkundig Specialist GGz, GGz Breburg
17) Peer2Peer: maak ruimte voor het familielid in jezelf!
Lees meer
Powerpointpresentatie
Heleen Schönau, projectmedewerker/kaderondersteuner, Ypsilon
Trees den Brok, systeemtherapeut, trainer De Mat i/o, Pro Persona
18) Leefstijlbevordering bij langdurig opgenomen patiënten met EPA met een verstandelijke beperking
Lees meer
Powerpointpresentatie
Mushde Shakir, psychiater & onderzoekster leefstijlafdelingen voor langdurige psychiatrie, GGz Centraal
Natasja Berkenpies, verpleegkundige, leefstijl-afdelingen, GGz Centraal
Tanja van Raalte, verpleegkundige, leefstijl-afdelingen, GGz Centraal
19) De meerwaarde van ervaringsdeskundigen in onderzoek naar herstelondersteunende zorg; waarom kan het niet zonder?
Lees meer
Powerpointpresentatie
Matty Timmermans, kwaliteitscoördinator HOZ, De Woenselse Poort
Toon Walravens, beleidsmedewerker HOZ, De Woenselse Poort

Workshops Lang (duur 90 minuten)

Titel Docent
20) Cursus ‘Omgaan met Stemmen’  voor stemmenhoorders, naasten en hulpverleners: herstel, herstelondersteuning en emancipatie bij stemmen horen
Lees meer
Powerpointpresentatie
Robin Timmers, coördinator Steunpunt Stemmen Horen, ervaringsdeskundige en psycholoog (BSc)
Ineke Litjens, medewerkster Steunpunt Stemmen Horen, ervaringsdeskundige en psychologe (MSc), RIBW Nijmegen en Rivierenland
21) Werken met WRAP
Lees meer
Powerpointpresentatie Harry Michon
Powerpointpresentatie Dienke Boertien
Marianne van Bakel, projectleider HEE, Trimbos-instituut
Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos
Nicole van Erp, wetenschappelijk medewerker, programma Re-integratie, Trimbos-instituut
Harry Michon, senior wetenschappelijk medewerker, programma Re-integratie, Trimbos-instituut
22) Op weg naar herstel met Positieve Activering
Lees meer
Massi Aoudjan, GZ-psycholoog, GGZ Noord-Holland-Noord
Heleen Begheyn, GZ-psycholoog, GGZ Noord-Holland-Noord

23) Parallelsymposium II – Wetenschappelijk Onderzoek (duur 90 minuten)

Moderator: prof. dr. Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos

Titel Presentator
1. De rol van trauma in de kindertijd op klinische uitkomstmaten in patiënten met een verhoogd risico voor het ontwikkelen van en eerste psychose
Lees meer
Powerpointpresentatie
Tamar Kraan, onderzoeker/ psycholoog, AMC
2. Herstel bij psychotische stoornis: beloopdata ROM PHAMOUS 2012-2014
Lees meer
dr. Stynke Castelein, sr. onderzoeker, Lentis/ RGOc
3. Leidt overeenstemming over zorgbehoeften tot betere zorguitkomsten?
Lees meer
Powerpointpresentatie
dr. Wilma Swildens, sr. onderzoeker, FACT EPA, Altrecht
4. Effect van bewegen op negatieve symptomen bij mensen met schizofrenie: resultaten van een meta-analyse
Lees meer
Sjoerd Vogel, promovendus, Lentis
5. De invloed van antipsychotica en bewegingsstoornissen op de fysieke activiteit van langdurig opgenomen EPA-patiënten
Lees meer
Powerpointpresentatie
Dr. C. Keurentjes, arts & epidemioloog, GGz Centraal

24) Parallelsymposium III

Titel Presentator
Concept Zorgstandaard Psychose – module Vroege Psychose: wat vindt u ervan?
Lees meer
dr. Wim Veling, psychiater, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen, Voorzitter werkgroep Richtlijn Vroege Psychose
Dr. Nynke Boonstra, verpleegkundig specialist, VIP team GGZ Friesland, Lector, lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, NHL Hogeschool
Dr. Harm Gijsman, psychiater, FACT-VIP team Pro Persona Nijmegen, Hoofd Zorgprogramma Psychose & EPA Pro Persona
drs. Daniëlle van Duijn, stafmedewerker Onderzoek en Implementatie, Kenniscentrum Phrenos, projectleider Zorgstandaard Psychose – module Vroege Psychose
Prof. dr. Mark van der Gaag, klinisch psycholoog, hoofd Psychose Onderzoek, Parnassia, hoogleraar Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam