Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’

Vrijdag 12 oktober 2018
The Colour Kitchen-Zuilen Utrecht

In Nederland is de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe nauwelijks verkend. Wat kan de ervaringsdeskundige hieraan bijdragen, en wat gebeurt er momenteel precies in ggz-instellingen op dit gebied? Wat krijgen ervaringsdeskundigen in hun opleiding aangereikt wat betreft dit thema? Hoe zou het beter kunnen?

Verkennend onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie.
Doel van het onderzoek was het verkennen en ontwikkelen van een helder beroepsprofiel voor ervaringsdeskundigen op het gebied van suïcidepreventie, en het in kaart brengen van sterke punten en mogelijke valkuilen. Uiteindelijk wil dit onderzoek hiermee verbeterde zorg voor suïcidale patiënten in de ggz mogelijk maken.

Doel van het congres is om de onderzoeksresultaten te presenteren, een verbinding te leggen tussen de ggz en ervaringsdeskundigen als het om dit thema gaat en om de inzet van ervaringsdeskundigen op dit thema te vergroten.

Voorzitter van het congres is Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstige Psychische Aandoeningen, Rijksuniversiteit Groningen/ senior onderzoeker en hoofd van Lentis Research, Lentis.