Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’

Vrijdag 12 oktober 2018
The Colour Kitchen-Zuilen Utrecht

Alle informatie kunt u vinden in de app. Deze kunt u downloaden via https://my.yapp.us/QMPAUZ

Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepreventie, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt steeds vaker samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in de hulpverleningspraktijk. In Nederland was de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe echter nauwelijks verkend. De Rijksuniversiteit Groningen heeft recent het eerste onderzoek in Nederland uitgevoerd naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie.

Dat onderzoek beantwoordt vragen zoals: Hoe gaan deze ervaringsdeskundigen eigenlijk te werk in hun contact met suïcidale mensen? Welke lessen kunnen GGZ professionals zonder ervaringsdeskundigheid hieruit leren over effectieve suïcide preventie? Maar ook, welke knelpunten en risico’s zijn er bij het inzetten van ervaringsdeskundigen en wat zijn voorwaarden om ervaringsdeskundigen effectief in te zetten?

Op het congres ‘Suïcidepreventie: de rol van de ervaringsdeskundige’ worden de nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd, en wordt een verbinding gelegd tussen de GGZ en ervaringsdeskundigen als het om dit thema gaat. Er worden bovendien concreet handreikingen geboden om de inzet van ervaringsdeskundigen op dit thema op juiste wijze te vergroten. Uiteindelijk wil het congres een startimpuls geven om verbeterde zorg voor suïcidale patiënten in de GGZ mogelijk maken met behulp van ervaringsdeskundigheid.

Voorzitter van het congres is Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstige Psychische Aandoeningen, faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen / hoofd Lentis Research, Lentis.

Lees ook het interview met onderzoeker Annemiek Huisman

Programma
09.00 Ontvangst
09.30 Opening dagvoorzitter: Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstige Psychische Aandoeningen, faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen / hoofd Lentis Research, Lentis
09.35 De inzet van ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie
Ivonne Heijnen, ervaringsdeskundige, ervaringsdeskundig begeleider, ambassadeur suïcidepreventie, GGzE
10.05 Uitkomsten van onderzoek naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie
Annemiek Huisman, post-doc onderzoeker,
Diana van Bergen, universitair docent,
Basiseenheid Jeugdstudies, Faculteit G&MW, Rijksuniversiteit Groningen
11.05 Pauze
11.35 De stenen in de vijver – dialoog en discussie
- Steven Radstake, psychiater n.p.
- Evelien Hulshof, ervaringsdeskundige medewerker senior, RIBW Brabant
12.25 Lunch
13.25 Naar de workshops
13.35 Workshops 1-6 Ronde I
1) Nascholing ervaringsdeskundigen op thema suïcidepreventie: de basismodule suïcidaliteit (Lees meer)
Evelien Hulshof, ervaringsdeskundige medewerker senior, RIBW Brabant
Annemiek Huisman, post-doc onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen

2) Ervaringsdeskundigheid en suïcidepreventie in herstelacademies (Lees meer)
Koos de Boed, Coördinator Herstel & Herstelondersteunende Zorg, GGz Centraal
Sanne Smink, herstelwerker, Ixta Noa
Annette de Vries, ervaringsdeskundige, Ixta Noa

3) Samenwerking tussen ervaringsdeskundige en andere professionals (Lees meer)
Heleen Wadman, ervaringsdeskundige, Lentis;
Olaf Galisch, psychiater, manager inhoudelijke zaken cluster VFW, Lentis

4) Presentatie cursus 'Hoe overleef ik mijn doodsgedachten?'
Omgaan met suïcidaliteit vanuit ervaringsdeskundigheidsperspectief. (Lees meer)
Bodine de Walle, sociaal agoog en ervaringswerker suïcidepreventie,
Prezens, GGz inGeest

5) Inzet van je eigen ervaringskennis als 'niet ervaringsdeskundige’ hulpverlener (Lees meer)
Marjo Boer, begeleidingskundige en docent opleiding Maatschappelijke Zorg voor Ervaringsdeskundigen niveau 4 (Begeleiders GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE)), ROC Zadkine Rotterdam
Johan Ploegman, tweedejaars BGE/MZ student
Martin Steendam, klinisch psycholoog, projectleider 'Geen suïcide', GGZ Friesland

6) Over de inzet van ervaringsdeskundigen bij beleid
Esther Pols, medewerker 113-zelfmoordpreventie, Amsterdam
14.35 Naar de workshops
14.45 Workshops 1-6 Ronde II
15.45 Naar de plenaire zaal
15.55 Ervaringen van de dagvoorzitter
Discussie
16.25 Borrel

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Locatie

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Zuilen-Utrecht

Kosten

€ 50,- : Cliënten/familie
€ 120,- : Medewerkers van deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos
€ 145,- : Overigen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN, VSR en Registerplein (Maatschappelijk Werk, Sociaal agogen, GGZ-agogen).

ZonMw

Het congres is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie van ZonMw.