Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Congres All Inclusive – destigmatisering en sociale inclusie

vrijdag 1 februari 2019, The Colour Kitchen Utrecht

Dit congres is een activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie Het congres wil mensen inspireren, enthousiasmeren en handvatten geven om tot actie over te gaan.

Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening belemmert hun herstel. Het congres geeft een overzicht van de actuele stand van zaken rond destigmatisering en sociale inclusie in Nederland, vanuit het wetenschappelijk perspectief, ervaringsperspectief en het praktijkperspectief.

De dag is ‘All inclusive’. Sprekers en workshopleiders bestrijken het hele palet aan mensen die nodig zijn voor een inclusieve samenleving. Denk daarbij aan ambtenaren, ondernemers, onderzoekers, theatermakers, ambassadeurs van Samen sterk zonder Stigma, ervaringsdeskundigen, hulpverleners/professionals en communicatiespecialisten.

Lees het interview met Irene van de Giessen

APP

Het programma en informatie over de sprekers kun je vinden in de YAPP-APP. Deze kun je downloaden via https://my.yapp.us/QMPAUZ

Heb je nog geen YAPP op je mobiele telefoon, dan kun je die gratis downloaden via de App-store.

Wat is jouw rol in een inclusieve samenleving?

Het congres is bedoeld voor iedereen die (beroepsmatig) te maken heeft met psychische problemen en stigma, van cliënt tot bestuurder. Sprekers, workshopleiders én deelnemers brengen tijdens All inclusive samen in kaart wat we weten, wat nodig is en wat gedaan kan worden om een inclusieve samenleving te bereiken.

In de ochtend hoort u wetenschappelijke, vakinhoudelijke en ervaringskennis vanuit de drie pijlers van het kennisconsortium: Jeugd, Leefomgeving en Werk.
Sven Unik-ID sluit de ochtend af en zal – op eigen wijze – ingaan op ‘stigmatisering’ en sociale inclusie’.
In de middag kunt u in twee rondes kiezen uit een twaalftal workshops. In de workshops komt de huidige stand van zaken rond destigmatisering en sociale inclusie aan bod en wat momenteel in ontwikkeling is. Het gaat om zowel  praktijkvoorbeelden als wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend hechten we veel waarde aan uw inbreng in de workshops.
Het congres wordt afgesloten door Irene van de Giessen met een blik vooruit en een boodschap aan de GGz.

Nadere informatie Kennisconsortium Destigmatisering: zie website.

 

Programma

09.00 Inloop, registratie, koffie
09.30 Opening door dagvoorzitter Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam,
directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid
09.35 'State of the art Destigmatisering in NL: waar moeten we naar toe?' door Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos,
hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, Tranzo, Universiteit van Tilburg
09.55 Intermezzo
10.00 Duo-presentatie Jeugd ‘In gesprek met elkaar’ (lees meer)
Annemiek Lely, ambassadeur Samen sterk zonder Stigma, ambassadeur Hersenstichting, ervaringsdeskundige depressie, dramaturge
Floor Scheepers, psychiater, hoofd Afdeling Psychiatrie, hoogleraar Innovatie in de GGZ, Divisie Hersenen, Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
10.35 Intermezzo
10.40 Duo-presentatie Leefomgeving 'Destigmatisering en Woonomgeving; Is het gras altijd groener bij de buren?' (lees meer)
Floor Goddijn, ervaringsdeskundige, trainer/coach, trainingsacteur, Mind Us Leunen
Annica Brummel, senior onderzoeker, Pluryn, Bindkracht10 en Lectoraat Ethiek in Verbinding met mensen met een verstandelijke beperking, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
11.15 Intermezzo
11.20 Pauze
11.50 Duo-presentatie Werk
'Werken met een psychische kwetsbaarheid'
Erik Dannenberg, voorzitter Divosa, vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein
'Hoe creëer je een veilige, open werkomgeving?'
Martijn Voerman, manager Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), ambassadeur Samen sterk zonder Stigma
(lees meer)
12.25 'Out of the box' door Sven Unik-ID, conceptueel ontwerper/kunstenaar
12.45 Lunch
13.45 Naar workshopzalen
13.55 Workshops ronde I
14.45 Pauze
15.15 Workshops ronde II
16.05 Naar plenaire zaal
16.15 Terugblik op workshops en congres in het algemeen door Pauline Meurs
16.30 Blik vooruit / boodschap aan de GGz door Irene van de Giessen, consulent/directeur Stichting HerstelTalent, adviseur afdeling EPA NVvP,
bestuurslid Kenniscentrum Phrenos
16.50 Afsluiting
17.00 Borrel

Workshops

In totaal worden 12 workshops aangeboden – 6 per ronde.
Onderscheid is gemaakt in – State of the art – workshops (S) en Ontwikkelgerichte / experimentele / innovatieve workshops (O).
De workshops gaan over onderzoek, interventies en ervaringen.
Deelnemers krijgen in de workshops antwoorden op vragen als: Wat werkt waarvoor? Wat kan ik toepassen?

13.55 Ronde I
1 Het onderwijs binnenstebuiten! Jeugd / O (lees meer)
Eline Kolijn, projectbegeleider Jeugd en Onderwijs, Samen sterk zonder Stigma (lees ook het nieuwsbericht over deze workshop)
2 Mental Health First Aid (MHFA) – eerste hulp bij psychische problemen Leefomgeving / S (lees meer)
Catherine van Zelst, onderzoeker MHFA Nederland
Betsy Strijbos, trainer, communicatieadviseur MHFA Nederland
3 Hoe werkt jouw gemeente aan een inclusieve samenleving? / O (lees meer)
Anouk Bolsenbroek, directeur Inclusionlab, projectleider Woerden Inclusief
4 Stigma en Werk: openheid over psychische problemen Werk / S (lees meer)
Rebecca Bogaers, Kim Janssens, Susanne Smits, promovendi Tranzo, Tilburg University
5 Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) / over zelfstigma / S (lees meer)
IIanit Hasson-Ohayon, Associate Professor,Rehabilitation Psychology Program & Co-Director, Community Psychological Services Clinic, Department of Psychology, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel
Riek Sijbring, NECT-facilitator, verpleegkundig specialist GGz, De Brouwerij
6 Stigmalab: ontwikkel een programma in snel treinvaart! / O (lees meer)
Suzan Oudejans, coördinator Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie, Kenniscentrum Phrenos
Hans Wetzer, gebiedsmanager, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Eindhoven
15.15 Ronde II
7 StigMAG Amsterdam – stadsbrede aanpak van destigmatisering Leefomgeving / S (lees meer)
Barbera Olthof, Projectleider stigMAG Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam
8 Koplopers Jeugd / O (lees meer)
Szabinka Dudevszky, projectleider Koplopers, leden van het Jongerenteam docenten/onderzoekers
9 Stigma en Werk: openheid over psychische problemen Werk / S (lees meer)
Rebecca Bogaers, Kim Janssens, Susanne Smits, promovendi Tranzo, Tilburg University
10 Een ander beeld – over de aanpak van stigmatisering in de media / O (lees meer)
Kees Dijkman, zelfstandig communicatiespecialist en projectleider Aanpak stigma in de media, Samen Sterk zonder Stigma
Jeannette Ooink, senior communicatiespecialist Tactus Verslavingszorg, landelijk mediacoördinator en programmacoördinator Imago & Stigma, Verslavingskunde Nederland
11 Honest, Open and Proud (HOP)-training / Beyond the Label / S (lees meer)
Miriam Leunig, Marloes Neijenhuis, ambassadeurs Samen Sterk zonder Stigma
Luca Koppen, projectmedewerker GGz zonder stigma, Samen Sterk zonder Stigma
12 Mobiliseren van je collega’s Werk / O (lees meer)
Diederik Weve, senior HSSE Consultant, Shell Rijswijk, bestuurslid enABLE-netwerk (Shell personeelsnetwerk beperkingen), voorzitter PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) Nederland

Kosten

€ 75,- : Cliënten/familie/studenten
€ 175,- : Medewerkers van deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos en medewerkers van deelnemende instellingen Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie
€ 225,- : Overigen.

Locatie

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht-Zuilen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN, VSR en Registerplein.

Organisatie

Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie en Kenniscentrum Phrenos.