Kennis delen over herstel, behandeling en
participatie bij ernstige psychische aandoeningen

 

Congres All Inclusive – destigmatisering en sociale inclusie

vrijdag 1 februari 2019, The Colour Kitchen Utrecht

Dit congres is de eerste publieke activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie sinds de start van het kennisconsortium in april 2018. Het congres wil mensen inspireren, enthousiasmeren en handvatten geven om tot actie over te gaan.

In de ochtend hoort u wetenschappelijke, vakinhoudelijke en ervaringskennis vanuit de drie pijlers van het kennisconsortium: Jeugd, Leefomgeving en Werk.
Sven Unik-ID sluit de ochtend af en zal – op eigen wijze – ingaan op ‘stigmatisering’ en sociale inclusie’.
In de middag kunt u in twee rondes kiezen uit een twaalftal workshops. In de workshops komt de huidige stand van zaken rond destigmatisering en sociale inclusie aan bod en wat momenteel in ontwikkeling is. Het gaat om zowel  praktijkvoorbeelden als wetenschappelijk onderzoek.
Het congres wordt afgesloten door Irene van de Giessen met een blik vooruit en een boodschap aan de GGz.

Programma

09.00 Inloop, registratie, koffie
09.30 Opening door dagvoorzitter Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam,
directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid
09.35 'State of the art Destigmatisering in NL: waar moeten we naar toe?' door Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Kenniscentrum Phrenos,
hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, Tranzo, Universiteit van Tilburg
09.55 Intermezzo door Ruurt De Maesschalck, acteur/theatermaker
10.00 Duo-presentatie Jeugd
Annemiek Lely, ambassadeur Samen sterk zonder Stigma, ambassadeur Hersenstichting, dramaturge
Floor Scheepers, hoofd Afdeling Psychiatrie, hoogleraar Innovatie in de GGZ, Divisie Hersenen, Psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
10.35 Intermezzo door Ruurt De Maesschalck, acteur/theatermaker
10.40 Duo-presentatie Leefomgeving
Floor Goddijn, ervaringsdeskundige, trainer/coach, trainingsacteur, Mind Us Leunen
Annica Brummel, senior onderzoeker, Kenniscentrum HAN Sociaal, Nijmegen
11.15 Intermezzo door Ruurt De Maesschalck, acteur/theatermaker
11.20 Pauze
11.50 Duo-presentatie Werk
Erik Dannenberg, voorzitter Divosa, vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein
Martijn Voerman, manager Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), ambassadeur Samen sterk zonder Stigma
12.25 'Out of the box' door Sven Unik-ID, conceptueel ontwerper/kunstenaar
12.45 Lunch
13.45 Naar workshopzalen
13.55 Workshops ronde I
14.45 Pauze
15.15 Workshops ronde II
16.05 Naar plenaire zaal
16.15 Terugblik op workshops en congres in het algemeen door Pauline Meurs
16.30 Blik vooruit / boodschap aan de GGz door Irene van de Giessen, consulent/directeur Stichting HerstelTalent, adviseur afdeling EPA NVvP,
bestuurslid Kenniscentrum Phrenos
16.50 Afsluiting Ruurt De Maesschalck, acteur/theatermaker
17.00 Borrel

Workshops

In totaal worden 12 workshops aangeboden – 6 per ronde.
Onderscheid is gemaakt in – State of the art – workshops (S) en Ontwikkelgerichte / experimentele / innovatieve workshops (O).
De workshops gaan over onderzoek, interventies en ervaringen.
Deelnemers krijgen in de workshops antwoorden op vragen als: Wat werkt waarvoor? Wat kan ik toepassen?

13.55 Ronde I
1 Het onderwijs binnenstebuiten! Jeugd / O
Eline Kolijn, projectbegeleider Jeugd en Onderwijs, Samen sterk zonder Stigma
Jaap-Jan Boer, projectmanager Jeugd en onderwijs, Samen sterk zonder Stigma
2 Mental Health First Aid (MHFA) – eerste hulp bij psychische problemen Leefomgeving / S
Catherine van Zelst, onderzoeker en trainer van geestelijke gezondheid-EHBO (MHFA), Mondriaan, onderzoeker User Research Centre, Universiteit van Maastricht
Nicole van Erp, senior wetenschappelijk medewerker Re-integratie Trimbos-instituut
3 Inclusieve gemeenten / hoe werken gemeentes aan inclusie Leefomgeving / O
Anouk Bolsenbroek, inclusief ondernemer, directeur Inclusionlab, co-auteur 'Werken aan een inclusieve samenleving – Goede praktijken'
4 Keuzehulp CORAL 2.0 (Conceal Or Reveal Decision Aid) Werk / S
Kim Janssens, promovendus Tranzo, Universiteit van Tilburg
5 Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) / over zelfstigma / S
6 Stigmalab: kom vrij van je vooroordeel! / O
Suzan Oudejans, coördinator Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie, Kenniscentrum Phrenos
15.15 Ronde II
7 Beyond the Label Leefomgeving / S
8 Koplopers Jeugd / O
Szabinka Dudevszky, projectleider Koplopers, leden van het Jongerenteam docenten/onderzoekers
9 Stigma en werk – hoe staat het ervoor? Werk / S
Suzan Oudejans, coördinator Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie, Kenniscentrum Phrenos
Kim Janssens, promovendus, Tranzo, Universiteit van Tilburg
10 Framing in de media – ggz en verslavingszorg / O
Kees Dijkman, communicatieprofessional, coördinator Aanpak stigmatisering in de media, Samen sterk zonder Stigma
Jeannette Ooink, senior communicatiespecialist Tactus Verslavingszorg, landelijk mediacoördinator en programmacoördinator Imago & Stigma, Verslavingskunde Nederland
11 Honest, Open and Proud (HOP)-training – verminderen van zelfstigma Leefomgeving / S
Mary Lou Doerk, projectmanager binnen de ggz, Samen sterk zonder Stigma
12 Mobiliseren van je collega’s Werk / O
Diederik Weve, senior HSSE Consultant, Shell Rijswijk, bestuurslid enABLE-netwerk (Shell personeelsnetwerk beperkingen), voorzitter PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) Nederland

Kosten

€ 75,- : Cliënten/familie/studenten
€ 175,- : Medewerkers van deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos en medewerkers van deelnemende instellingen Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie
€ 225,- : Overigen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Locatie

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht-Zuilen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN, VSR en Registerplein.

Organisatie

Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie en Kenniscentrum Phrenos.